Jiří Zajíc

PED15

Výchova v mediální společnosti

Dnešní doba je mimořádná mimo jiné tím, že prakticky veškerý “veřejný prostor” a současně i velkou část prostoru soukromého doslova okupovala mediálně zprostředkovaná “realita”. Ta zásadním způsobem utváří vnímání i prožívání světa – a děti jsou na to zvlášť citlivé. V programu jsou ukázány principy, které je třeba sledovat, aby skautské výchovné působení mohlo tomuto tlaku účinně vzdorovat.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyProbuzenou mysl
Lektor
Jiří Zajíc (Edy) , Junák
Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM a nyní metodik pro vzdělávání v NIDV. Toto je moje 8. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Předloni pak i debatu k vlastenectví.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů