Co je to CVVZ?

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.

Jejím posláním je vytvořit prostor, kde můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů.

Účast na všech aktivitách je volitelná a pro ty, kteří dávají přednost klidnému sdílení zkušeností, je k dispozici pohodlné zázemí čajovny.

 

Základní myšlenky CVVZ

Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovolníky z celé republiky. Vznikají tu kamarádské vztahy a navazuje se prospěšná spolupráce mezi organizacemi. Z těchto základů vyrůstá občanská společnost spojená solidaritou a tolerancí.

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku volnočasových aktivit dětem. Dobrovolníci se učí jeden od druhého i od profesionálních pedagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků či právníků.

Celospolečenský přesah: CVVZ pomáhá stavět budoucnost pro naši zemi. Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se podílejí na výchově dětí, a informuje o jejich činnosti veřejnost a média. Připomíná to nejdůležitější v každé zdravé společnosti: výchovu soběstačných, vzdělaných a schopných lidí.