Pořadatel CVVZ 2024

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy
Senovážné nám. 977/24
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 22739017
Číslo účtu: 338503596/030­0 (ČSOB)

Organizační tým

Náčelník a náčelnice
Vlastimil Jura – Kočičák
vlastimil.jura@crdm­.cz


Jarka Schmidtová
jaroslava.schmid­tova@rdmp.cz

Tým hospodaření a administrativa
Jakub Fraj
jakub.fraj@rdmp­.cz

Tým provozu
Jakub Sotl
jakub.sotl@rdmp­.cz

Tým péče o lektory
Mája Šafaříková
maja.safariko­va@praha.pionyr­.cz

Tým komunikace
Richard Klíma
richard.klima@rdmp­.cz

Facebook

Instagram