Pořadatel

Klub občanských a studentských aktivit – K.O.S.A.

Bartošova 757

769 01 Holešov

IČ: 28558294

Kontakty:

Náčelnice: Jarmila Vaclachová (Jarka)
734 358 562 info@cvvz.cz

Program, lektoři: Štěpán Ševčík (Štěpi) 721 035 898 jeduprogram@seznam.cz

Finance: Martina Odstrčilíková (Marťa) odstrcilikova.martina@email.cz

Web: Martin Koplík (Marťas)

Facebook: Karolína Vaclachová (Kája) 733 201 088 cvvz2021@seznam.cz

Korespondenční adresa pro CVVZ 2021: