Provedení programů:

  • DISKUZE – společně s lektorem budete hledat odpovědi na palčivé otázky dneška. Lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti.
  • EXKURZE – zajímavé výlety po okolí Pohořelic.
  • POHYB – pohybové aktivity, kde budete moci vypnout myslící ústrojí a budete se moci odreagovat.
  • SEMINÁŘ – výuková forma, kdy vás lektor chce něco naučit nebo předat vlastní zkušenosti.
  • DÍLNA – rukodělné činnosti, při kterých si něco vyzkoušíte a naučíte se něco vyrábět. U programů můžou být uvedené speciální pomůcky, které budete potřebovat.
  • HRA – venkovní či vnitřní hra, bojovka, strategie, simulačka, šifrovačka, výsadek.

  Programové řady:

  • Aktivity: veškeré pohybové aktivity, sport, tanec, airsoft
  • Cestování: cestopisné přednášky, státy, cizí jazyky
  • Hry: larpy, seznamovačky, psychomotoric­ké, stolní
  • Jídlo: snídaně, obědy, večeře
  • Kreativita: výroba čehokoliv, malování, origami…
  • Legislativa: účetnictví, vedení, řízení organizace
  • Metodika: dramaturgie akcí, příprava táborů a činností
  • Příroda: ekologie, zvířata, rostliny
  • Seberozvoj: rozšiřování duševních, duchovních a profesních obzorů
  • Technika: web, internet, sociální sítě, fotografování
  • Výchova: volný čas, prevence šikany, psychologie
  • Zdraví: první pomoc, maskování, lékarnička

  Akreditované programy:

  I letos vám na CVVZ nabídneme akreditované programy.
  • Konstruktivní komunikace se žáky – Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

  Doprovodné programy:

  • Nedělní mše svatá –
  • Exkurze – Brána do Římské říše – Komentovaná prohlídka po našem centru


  Přehled programových bloků:

  Čtvrtek 9.11. a Pátek 10.11. Během čtvrtku a pátku proběhne 16 hod akreditovaný program.
  Pátek 10.11. Sobota 11.11. Neděle 12.11.
  06:00 – 07:30 06:00 – 07:30
  08:00 – 09:30 08:00 – 09:30
  7:30 do 10:00 Snídaně 7:30 do 10:00 Snídaně
  10:00 – 11:30 10:00 – 11:30
  12:00 – 13:30 12:00 – 13:30
  11:30 do 14:00 Oběd 11:30 do 14:00 Oběd
  14:00 – 15:30
  16:00 – 17:30 16:00 – 17:30
  17:30 do 20:00 Večeře 17:30 do 20:00 Večeře
  18:00 – 19:30 18:00 – 19:30
  20:00 – 21:30 Zahájení 20:00 – 21:30 Zakončení
  22:00 – 23:30 22:00 – 23:30
  00:00 – 01:30 00:00 – 01:30
  02:00 – 03:30 02:00 – 03:30
  Mimo tyto standardní 90 min bloky bude ještě několik prodloužených:
  Pátek 10.11. Sobota 11.11. Neděle 12.11.
  08:30 – 11:30 08:30 – 11:30
  12:00 – 15:30
  14:00 – 17:30
  16:00 – 19:30 16:00 – 19:30
  00:00 – 03:30 00:00 – 03:30

  Seznam programů

  Konstruktivní komunikace se žáky - akreditovaný vzdělávací program

  Odkaz na přihlašování k přidání je zde: https://vzdelavacky.eu/kategorie-kurzu/ostatni-kurzy/ Úvod, nastartování kurzu (zahájení kurzu, vytvoření příjemné atmosféry, představení lektora a účastníků, očekávání a úprava programu, organizační věci, metody práce, pravidla – 1 hod). Reflexe prožívání komunikačních situací ze života účastníků (účastníci analyzují, jaké komunikační situace vnímají jako obtížné a jaké v nich vzbuzují emoce – 1 hod). Proces a cíl mezilidské komunikace (účastníci se seznámí s procesem komunikace a obecným cílem mezilidské komunikace, ujasní si, kdy je komunikace konstruktivní a kdy destruktivní – 1,5 hod). Subjektivita lidského vnímání, chyby v poznávání lidí a naše tendence strukturovat věci do smysluplných celků (účastníci se seznámí se subjektivitou našeho vnímání, s chybami v poznávání lidí a s tím, jaké má dopady na komunikaci – 0,5 hod). První komunikační axiom – permanentnost (nepřetržitost) komunikace (účastníci se seznámí s prvním komunikačním axiomem, tj. s tím, že komunikace probíhá nepřetržitě – 1 hod). Druhý komunikační axiom – nelineárnost (nepřímočarost) komunikace (účastníci se seznámí s druhým komunikačním axiomem, tj. s tím, že komunikace neprobíhá přímočaře – 1 hod). Třetí komunikační axiom – souběžnost věcných (obsahových) a vztahových signálů (účastníci se seznámí s třetím komunikačním axiomem, tj. s tím, že v komunikaci jsou přítomny vždy dva druhy signálů, věcné a vztahové –1 hod). Základní komunikační vzorec – řízení věcné a vztahové složky komunikace (účastníci se seznámí s tím, jak řídit věcné a vztahové signály – 1 hod). Ošetřování vztahových signálů, péče o vztahovou složku komunikace (účastníci se seznámí s tzv. zpětnou vazbou, jako efektivním komunikačním nástrojem pro řízení vztahů – 2 hod). Efektivní sociální zpětná vazba – nástroj pro řízení vztahů (účastníci se naučí používat zpětné vazby v praxi, důkladně si užití zpětných vazeb procvičí – 2 hod). Řešení komunikačních situací z praxe (účastníci si vyzkouší aplikovat výše uvedené principy při řešení komunikačních situací z praxe – 3 hod). Shrnutí, závěr, formulování konkrétních doporučení do praxe (účastníci zformulují konkrétní doporučení do své praxe, uvedou, jak konkrétně využijí poznatky a dovednosti z kurzu, provedou reflexi. Zhodnotíme kurz ústně i prostřednictvím evaluačního dotazníku – 1 hod).

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě500
  Lektor
  Mgr. Ivana Šircová, PhD. , Projekt Odyssea z.s. Zobrazit popis
  Mgr. Vlastimil Jura (Kočičák) , Mladí chovatelé zvířat, z.s. Zobrazit popis
  Jsem metodik a pedagog volného času působící již více jak 20 let na různých vedoucích pozicích ve své mateřské organizaci. Dále jako lektor při dalším vzdělávání převážně mládeže a pedagogů v rámci ČSCH, Mladých chovatelů zvířat, Projektu Odyssea, NPI a AČR. Jako preventista na ZŠ, SŠ, VŠ a v dalších organizacích a spolcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Taneční rozcvičky Modré střelky

  Pokud už vás nebaví normální rozcvičky typu rozpažit, vzpažit, přijďte se podívat, jak to děláme v našem oddíle. Repríza programu z minulého roku a náhrada za Qi Gong.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Doplatek na místě0,00
  Lektor
  Jan David (Dandy) Zobrazit popis
  Poté, co Honza Dandy David vystudoval ochranu životního prostředí a biologii, se zhlédnul v bastlení elektroniky. Dnes pracuje jako konstruktér ve firmě na výrobu 3D tiskáren a svá kreativní či nízkonákladová řešení realizuje v průmyslové automatizaci. Kromě toho prošel mnoha dětskými tábory - zpočátku jako účastník, později jako vedoucí a dnes jako autor a technický zabezpečovač všemožných elektronických vifikundací na florbalak.cz, které si pro tábor vymyslíme.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Cirkusové a intuitivní hry (na přivítanou)

  Těšíte se na setkání...? A potkali byste se s ostatními rádi při veselých pohybových hrách v bezpečném prostředí a vlídné hravé atmosféře? Program bude orientován spíše zážitkově, s cílem přivítat a naladit účastníky na víkendové setkání CVVZ. Určitě bude i inspirací, jaké aktivity s dětmi hrát a jakou náladu při nich vytvořit. Nesoutěžní intuitivní hry vás vtáhnou do dění, které mnohdy vzniká přímo až na místě. Budeme se hýbat, hrát si, maličko žonglovat, hodně se smát a na závěr si trochu povídat.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyNic netřeba
  Lektor
  Jiří Sadila Zobrazit popis
  Jmenuji se Jiří Sadila a asi 20 let se věnuji cirkusové pedagogice, konkrétně žonglování a balančním technikám. Kromě tímto směrem zaměřených výukových programů, volnočasových kroužků či táborů pro děti mě velice zajímá hlubší sociální rozměr cirkusu, jeho využití při práci s kolektivem, na nejrůznějších akcích pro veřejnost, rodiče s dětmi nebo i v rámci teambuildigů ve firemním prostředí. Cirkus je prostě můj život a já stále žasnu nad jeho možnostmi. Zatím jsem byl na CVVZ jen jednou - v Holešově v roce 2021.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Co nastane, když do nás dnes narazí asteroid, který vyhubil dinosaury

  Motivačně depresivní přednáška o nejhorší možné katastrofě, která nás může potkat. Krok za krokem popíše fyzické následky dopadu vesmírného tělesa na povrch Země a ukáže následný zničující vliv na biosféru. Pojďte si poslechnout, co se stane s námi a s naší matičkou Zemí, když dostaneme přímý zásah 10 km tělesa "the planet killer". Máme vůbec šanci? A co můžeme udělat, abychom přežili?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyNic
  Lektor
  Mgr. Radka Kellnerová, Ph. D. (Ráďa) , Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Zobrazit popis
  Jmenuji se Ráďa a vystudovala jsem meteorologii a klimatologii, jako vědkyně zkoumám turbulentní vítr na AV ČR a učím leteckou meteorologii. V práci popularizuji náš obor na festivalu Týden Akademie věd či Veletrh vědy. Baví mě cestování s batohem, hory a bubnovaní. Baví mě poznávat jiné kultury. Loni jsem měla možnost učit meteorologii tibetské děti v Himálajích, což šťastně propojilo mé zájmy a ráda to zažiji znova.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CVVZ speed dating - aneb přijďte se seznámit

  Neznáte ty všechny kolem sebe, kteří s vámi běhají po CVVZ? Pojďte se s nimi hned na začátek seznámit. Přijít a odejít můžete kdykoliv. Během 5 minut si řeknete, kdo jste, co děláte, proč jste na cvvz, atd... a přesunete se dál. :)

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  IMPRO – nePRO (–fessional)

  Sraz ve třídě bez sebemenšího tušení jak 90 minut improvizačních her dopadne. Mnoho trapných vtipů však znamená dost silných vzpomínek. Program je určen pro improvizační začátečníky – tedy pro ty, kteří nikde moc neimprovizovali, chtějí si to v malé skupince vyzkoušet a možná objevit nový koníček. (Pro účastníky z minulých let tj. „stálé fanoušky,“ doporučuji program IMPRO – PRO (–fessional), kde bude „nová“ stavba programových bloků a je fajn pro ni mít získány základy z tohoto workshopu.)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyPohodlné oblečení, pití
  Lektor
  Filip Umlauf Zobrazit popis
  Jsem studentem 3.LF UK a volnočasové práci s dětmi a mládeží se věnuji od roku 2016. První CVVZ jsem se účastnil jako domácí organizátor roku 2019 v Náchodě.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Superpotraviny + Biohacking milování a snů

  Přijď s námi ochutnat v Česku méně známé superpotraviny, které jsou jednoduché na přípravu a přitom zdravé a chutné. Kombucha, ceremoniální kakao, miso – polévky, různé druhy čajů, kaší a exotického ovoce. Biohacking: Současná úroveň poznání lidského těla již umožňuje jemně a cíleně modulovat rozličné aspekty života. Pojďme si povědět o cvičeních a potravinových doplňcích, které podporují ty dva obzvláště zábavné. Pojď s námi na den plný nových neznámých potravin, které ti mohou změnit život!

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Václav Nečas Zobrazit popis
  Aktuálně pracuji s dětmi a mládeží jako vedoucí/soc.pracovník v NCDM Vata v Židlochovicích. Pořádám různé přednášky o seberozvoji a superpotravinách, které v Česku zatím nejsou tak známé. Pomáhám na skautských akcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Umění deeskalace a co dělat když selže

  V první části si povíme jak deeskalovat krizové situace a jak jim předcházet. Probereme základy psychologie boje; flight, fight a freeze; jak bránit sebe i druhé nejen proti lidem. Ve druhé části si pak některé z probraných principů vyzkoušíme v tělocvičně.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPohodlné oblečení pro praktickou část (je možné, že sem tam budeme na zemi)
  Lektor
  Roman Schindler (Gumídek) , JCBRN Def. COE Zobrazit popis
  Jmenuji se Roman, ale skoro všichni mi říkají Gumídku. Od roku 2011 sloužím v AČR, primárně ve funkcích s chemickým zaměřením, a od roku 2021 pracuji pro mezinárodní výukovou organizaci, kde se starám hlavně o přípravu a provádění kurzů. Ve volném čase se věnuji sebeobraně, četbě a hraní her (jak deskových, tak počítačových). Pravidelně jezdím na LDT Trosečník Častoboř jako oddílový vedoucí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Základy moderní kaligrafie

  Chceš si umět vytvořit narozeninové přání, vánoční jmenovky nebo třeba motivační plakát na zeď? Tak to je tento kurz přesně pro tebe! Pomocí kaligrafie se toho dá vytvořit spoustu a zaručím ti, že ručně psaný vzkaz udělá tvému blízkému vždy radost. Na kurzu se naučíš jak základní tahy perem, tak celou kaligrafickou abecedu. Neboj, nebude chybět ani kreativní část, abys ses mohl/a svými výtvory pochlubit doma. Těším se na viděnou!

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyDobrou náladu a chuť tvořit
  Doplatek na místě50
  Lektor
  Bc. Simona Zelinková , Altus, z.s. Zobrazit popis
  Jsem jednoduše řečeno kreativec. Vystudovala jsem multimédiální tvorbu a poté na VŠ marketingovou komunikaci. Pracuji jako kreativní manager ve firmě Vuch, která vytváří barevné módní doplňky. Tím však moje práce nekončí. Ve volném čase se věnuji grafické tvorbě na zakázku a mimo jiné i kaligrafii. CVVZ jsem se zúčastnila v roce 2018 v Hlinsku, kde jsem byla součástí kreativního press týmu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Zážitky z Yucatánu

  Září roku 2023 jsem strávil v Mexiku na poloostrově Yucatán. Představujete si Mexiko jako poušť s kaktusy? Tak to byste byli velmi překvapeni. Yucatán je jedna velká džungle o rozloze 3 Českých republik, plná rozpadlých Mayských měst.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Důkaz lásky, nebo násilí? O násilí v blízkých vztazích

  Ne pro každého z nás jsou domov a blízké vztahy vždy bezpečné. Dánský film Všude dobře, doma nejlíp? je součástí preventivního programu pro teenagery. Provedu vás 90minutovým promítáním a diskuzí, jako byste byli mladí lidé, kteří poprvé navazují romantické vztahy. Se svými zkušenostmi se děti a dospívající nejčastěji svěřují vrstevníkům, kteří ale nevědí, co je násilí a co s tím dělat. Mnozí tak pokračují ve vztazích, kde je násilí, nebo se ho dále dopouštějí a my jako dospělí o tom nemluvíme. Paradoxně v tom tak mladí zůstávají sami a násilí se může šířit dál. O násilí je potřeba začít mluvit, pojďme na to! _________________ Přímou zkušenost s násilím v rodině má 14 procent českých dětí. Ve 42 procentech případů jsou přímými svědky násilí mezi dospělými. Mezinárodně respektovaná studie Adverse Childhood Experiences Study („ACE Study“) uvádí, že lidé, kteří si z dětství nesou zkušenost s násilím v blízkých vztazích, mají větší tendenci k psychickým problémům, rizikovému chování, nezdravému životního stylu a častěji mají i různé zdravotní problémy.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůcky-
  Lektor
  Mgr. Lucie Karmová (Bánš) Zobrazit popis
  Ve SPONDEA pracuji jako case manažerka pro práci s rodinou zasaženou násilím. Podílím se na tvorbě nových služeb naší organizace.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Feuersteinova metoda prakticky

  Pojďme se společně seznámit s unikátní metodou, která se zaměřuje na posílení kognitivních funkcí jednotlivce. Metoda je založena na myšlence, že kognitivní funkce jsou základem každého učení a že pokud tyto funkce posílíme, můžeme pomoci jednotlivcům dosáhnout většího úspěchu ve škole, práci i v osobním životě. Jak? Třeba pomocí nevšedních systematicky zpracovaných pracovních listů. Na workshopu si metodu Reuvena Feuersteina představíme a sami si vyzkoušíte práci s jeho instrumenty. Součástí bude i reflexe a vzájemné sdílení prožitku :-)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPsací potřeby.
  Lektor
  Mgr. Apolena Procházková ("Polly") Zobrazit popis
  Jmenuji se Polly a už devět let se pohybuji v oblasti vzdělávání dětí i dospělých, vzhlédla jsem se v moderní didaktice a kariérovém poradenství, zároveň když můžu, tak cestuju, takže ani oblast rozvoje interkulturních kompetencí mi není cizí. Vedu volnočasové kroužky a pobytové i příměstské tábory, organizuji firemní teambuildingy. Praxi mám i s alternou - Montessori a Dalton pro mě nejsou španělskou vesnicí :-) Pojďme si spolu povídat o tom, jak naše svěřence motivovat k učení tak, aby je to bavilo a odnesli si, co možná nejvíc :-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Future ON! aneb Jak zkrotit šelmy digitální džungle na cestě do budoucnosti

  Všimli jste si, na čem jedeme do budoucnosti metaversu a AI? Je to parní stroj výchovy a vzdělávání. V situaci, kdy dochází a bude docházet k prudké změně evolučních podmínek života, je to cesta do minulosti, ne do budoucnosti. Jakoby nám to ale nevadilo. Příslovečný technologický Achilles zběsile utíká, ale želva sociální adaptace se těžkopádně plouží a někdy ho až okázale ignoruje. Jenže jestli chceme držet kontrolu nad naší vlastní budoucností a předat ji také našim dětem, potřebujeme se zorientovat v digitální džungli, do které jsme se hluboce ponořili a naučit se zkrotit její šelmy. To je cesta od No Future k Future ON!, na kterou se spolu vydáme 10. 11.

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyPočítač připojený k projektoru a mikrofon, pokud je ho vzhledem k prostoru třeba.
  Lektor
  Bob Kartous Zobrazit popis
  Bob Kartous (1977) je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je autorem knižního diptychu z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? (2019) a Future: ON! (2023). Spolupodílel se autorsky na souboru esejů Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů a na dalších knihách. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání a problematice dezinformací publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). Prorektor Vysoké školy ekonomiky a managementu. Poradce ministrů školství Jaroslava Balaše a Mikuláše Beka. Podílí se na strategii rozvoje business hubu Opero. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Od roku 2021 vede start up vyvíjející vážnou hru pro teenagery v oblasti duševního zdraví. Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Je spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou odpovědnost firem v otázce dezinformací. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií UK v Praze. V roce 2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá bronzová medaile.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Handmade papierové krabičky

  Vyrobíme si niekoľko typov krabičiek na darčeky a maličkosti - lepené, aj nelepené.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckynožnice, pravítko, ceruzka
  Lektor
  Mgr. Mária Horníková (Majka) , neformální skupina Cardio Youngs Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Jak ocenit vedoucí

  Pojďte se dozvedět, jak je možné poděkovat vedoucím vaší organizace za jejich práci... Máte dobrovolníky a chcete jim poděkovat? Víme jak na to. Březové lístky jsou ideální způsob...

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Občanské sdružení KADET, z.s. - Centrum volného času Hrubínka Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Košíky z papírového proutí

  Výroba košíku z papírových trubiček s pevným spodkem.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Možnosti spolupráce s Místní akční skupinou

  V České republice je přes 180 Místních akčních skupin. Víte, v čem by s nimi mohla být zajímavá spolupráce. V 5 minutách Vám představíme místní akční skupiny a pak se budeme věnovat ryze praktickým oblastem, v rámci kterých můžete získat prostředky na vybavení, vzdělávání a aktivity organizované mladými lidmi. Obsahem programu budou i tato témata: - Krátce o Místních akčních skupinách (MAS) - „Šablony pro neziskovky“ – Výzva OPVVV – zvyšování kvality neformálního vzdělávání - Evropský sbor solidarity – Solidární projekty - Vybavení pro spolkovou a kulturní činnost přes MAS

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Miloslav Kavka , Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Zobrazit popis
  10 let zkušeností s realizací táborů pod organizací Eldorádo Náchod na TZ Devítka. 7 let zkušeností Komunitní a sociální práce v organizaci IQ Roma servis, z.s., vedení týmů, psaní a řízení realizace projektů. 6 let zkušeností v Místních akčních skupinách - konzultace k připravovaným projektům, psaní a řízení projektů. Spolu se 4 menšími NNO z území napsal a řídí realizaci projektu na zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Absolvování školení Solidární projekty – role zastřešujících organizací.
  Mgr. Jan Oujeský , Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Zobrazit popis
  14 let skautem, z toho 6 let vedoucí oddílu ve středisku Arnika Horní Slavkov. 9 let zkušeností s dotacemi, řízením projektů. A z toho 7 let v Místní akční skupině – vypisování výzev pro žadatele, poskytování konzultací, hodnocení projektů, ale i tvorba a realizace vlastních individuálních projektů MAS v celostátních výzvách (v oblastech vzdělávání, sociálních služeb, spolupráce, investiční projekty atd). 2 roky ve vedení kanceláře MAS – vyjma výše zmíněných i řízení týmu kanceláře MAS, financí atd.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Pohorky nebo taneční boty? 6 zemí Jižní Ameriky | 10 let života | 1 taneční tango škola | víc než 45.000 km

  Když vám řeknou "už nebudeš chodit" můžete se zhroutit, nebo to krůček po krůčku zkoušet a životem protančit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ z pralesa do 6 tisíc | ze severu na jih | příběhy z divokých střetů s přírodou i lidmi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ To nejlepší a nejdobrodružnější z mých cest po stopách Inků a šamanů v Peru, Tiwanaku v Bolívii, Ledovců v Chile, Predátorů v mokřadech, horách i pralese v Brazílii, vězňů v Ohňové zemi, Skrz tragédie v Argentíně a Urugwai až do mého tanečního tango studia...

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Štěpánka Jakešová (Štěky) Zobrazit popis
  Jsem marketingová manažerka, dobrodruh, vášnivá cestovatelka a lektorka argentinského tanga v Brně #StekyDancer Najdete ve mě parťáka na osobní rozvoj | zážitky | leadership | vedení projektů | inspirace a motivace | cesty nejen po Jižní Americe | a samozřejmě kouzelnici v oblasti marketingu a managementu

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Sexualita dětí a mládeže

  Program se bude zabývat vývojem lidské sexuality do dospělosti, a také stěžejním úkolem adekvátní komunikace s mládeží o lásce a sexu jakožto nejlepší prevenci proti sexuálnímu zneužívání.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A. , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Sexuální poradce a pedagog.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Seznamovací hry

  Pojďte si hrát a poznat se navzájem!

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyDobrá nálada
  Lektor
  Stanislav Čihák (Steanly) , EnjoyTeam Zobrazit popis
  Jmenuji se Standa, mám neustále plno energie, miluji tanec a hudbu. Rád pracuji sám na sobě a tvořím nové věci. Účastním se CVVZ od roku 2010 a vždy jsem si to vážně užil!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Volnočas a myslivost, zvěř, nemoci, paraziti a mnozí další

  Formou prezentace a diskuze probereme témata o myslivosti, zvěři, chovu, lovu, nemocech a parazitech, která jsou přínosná nejen při volnočasových aktivitách s dětmi.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyPřijít prosím včas.
  Lektor
  Mgr. Pavel Chrást (Ček) , Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže Zobrazit popis
  Na CVVZky jezdím průběžně od roku 2003 a v roce 2019 jsem se vrátil po delší odmlce, kdy jsem se věnoval založení a vedení našeho tábornického oddílu Fénix Brno jako hlavní vedoucí. Mimo to zastávám funkci náčelníka v rámci naší malé organizace Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže, kde navazuji na práci Cutiho a před ním Fakíra z Brna.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Vybavení a opravy nejen pro oddílovou lukostřelbu

  Poradím jak silné luky do oddílu, jak vybrat vhodné šípy, jak mít vybavení nastavené aby fungovalo, ukážeme si různé opravy šípů, projdeme si různé materiály na levné terčovnice, jak předejít ztrácení šípů atd.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Václav Kappel (Monty) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Monty - 25 let práce s lidmi, trenér lukostřelby ll. třídy. Vyrůstal jsem pod "vlivem" Brontosauřího dětského oddílu, později mu dělal předsedu. Prošel jsem i dalšími organizacemi, většinou zaměřenými na mládež a prožitek (Hnutí Go!, DDM Tišnov, Odyssea Tišnov, Lanové centrum PROUD..) V poslední době jsem se nadchl pro instinktivní lukostřelbu. Nejprve jsem založil lukostřelecký oddíl a následně rozvíjím další aktivity zaměřené na "osvětu" okolo tradiční a 3D lukostřelby - provozuji lukostřelnici https://lukostrelbatisnov.cz/lukostrelnice/ a specializovanou lukostřeleckou prodejnu - https://freebow.cz/

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Základy improvizace

  Skupinová cvičení a hry, které rozvinou vaše kreativní jednání nejen na jevišti, ale vlastně kdekoliv a kdykoliv ve vašem životě. Skrze pozornost ke kooperaci ve skupině, skrze komunikaci ke vtipu a situaci. Cílem je nejen naučit se divadelně improvizovat, ale také reagovat na nečekané, myslet, jak se v angličtině říká „outside the box“, používat slova a pohyb různými způsoby. Začneme úplnými základy improvizace na jevišti, zahrajeme si improvizační hry, a společně se postavíme strachu být sami sebou před ostatními. Takové dovednosti můžete využít i při vedení programu či jeho osvěžení scénkami a rolemi. S odvahou a elánem do toho, těším se na vás!

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyoblečení k pohybu, pití a něco málo k občerstvení
  Lektor
  Jakub Syrovátka (Kuba Sýr) Zobrazit popis
  Od první třídy se věnuji divadlu a zpěvu. Pravidelně jsem se účastnil recitačních soutěží, kde jsem získal několik ocenění. Moji pěveckou kariéru odstartoval i sborový a sólový zpěv v dětském sboru CANTO, který zvítězil v několika celostátních soutěžích a účastní se mezinárodních festivalů. Herecké zkušenosti jsem získával na jevišti, kde jsem odehrál několik představení pod ZUŠ Náchod, na improvizačních přehlídkách i v Divadle DRAK v rámci projektu MODE: Komenský. V posledních letech se věnuji také filmové tvorbě, tvůrčímu psaní či scenáristice. Několik let jsem vypravěčem stolních RPG her jako je Dungeons and Dragons. Od 17 se také zajímám o pedagogiku a pracuji s dětmi. Mám za sebou několik let v oddílu Duhy Modrá střelka jako účastník schůzek a táborů, poté jsem absolvoval instruktorský kurz. V nedávné době jsem se stal lektorem herectví a muzikálu na uměleckých kurzech Ambroziáda či programování v rámci klubu CoderDojo. Nyní studuji prvním ročníkem činoherní herectví na JAMU.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Zpívám, zpíváš, zpíváme

  Zpěvníky – pomůcka, která se velmi často používá a každý to dělá po svém. Pojďme se podívat, jaké děláme zpěvníky, jak je vytvořit v nějakém programu a při tom povídání si taky něco zahrajeme. Hudební nástroje vítány!

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckytužka, papír, vlastní zpěvníky
  Lektor
  František Hronek (Koule) , KLUB PATHFINDER z.s. Zobrazit popis
  Pracuji jako oddílový vedoucí Klubu Pathfinder. Již mnoho let připravuji tábory a posledních deset let jsem připravoval trochu jiné příměstské tábory. Dělám co dělám a myslím, že jedinou cestou jak růst je vzájemně se sdílet a proto lektoruji.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Zahajovací rituál

  Zahajovací rituál CVVZ 2023 Pohořelice

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.
  Jan Kříž (Pádlo) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Oliver Švec (Olivander) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  ....

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Beseda s Jane Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje

  beseda s hejtmanem Jihomoravského kraje.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Kříž (Pádlo) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  3 Opakovačky - hry, kde jedno zahrání nestačí

  Tukani, Matematico a Zlodějina. Představení a hraní her, které máme rádi a hrajeme je opakovaně s různými skupinami lidí.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Eva Jenčíková (Jana) , DDM Týniště nad Orlicí Zobrazit popis
  Pedagog volného času v DDM Týniště, vedoucí tvořivých, herních a sportovních kroužků, organizátorka akcí pro veřejnost, lektorka výtvarných kurzů, hlavní vedoucí táborů pro děti i dospělé.

  Zobrazit termíny programu

  3 komentáře

  CVVZetkové myšlenky - hodné šíření

  Již v pátek po úvodním rituálu bude následovat program „CVVZetkové myšlenky“. Nechali jsme se (řekněme i docela dost) inspirovat tzv. TED talks. V rámci jednoho programového bloku (90 minut) se můžete těšit (snad) na až 6 řečníků. Každý bude mít svých 15 minut, kdy se vám pokusí předat nějaké CVVZetkové myšlenky, které jsou hodné šíření. A témata, o kterých bychom chtěli slyšet? - „Co dělat, když ...“ - „Nenecháme vás v tom plavat“ - „Kam směřuje volnočas v ČR.“ - „Role neziskového sektoru (primárně děti a mládež) v naší společnosti.“ Máte sami k těmto tématům co říci? Nebo máte tip na někoho, koho chcete slyšet? Napište nám!

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Deskové hry ve volnočase

  Využití deskovek jako celotáborových/celoročních aktivit, pořádání turnajů, motivace k hraní, ukázání méně známých titulů.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynic
  Lektor
  Martina Bařinová (Tina) , MINDOK s.r.o. Zobrazit popis
  Specializovaná poradkyně vydavatelství deskových her Mindok pro vzdělávací zařízení, knihovny, kroužky a deskoherní kluby.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Digitální rovnováha

  Život bez mobilu a internetu si už nedovedeme představit. Ale věděli jste, že používání sociálních sítí s sebou nese násobně vyšší riziko depresí, úzkostí a životní nespokojenosti? Nebo, že časté používání mobilu výrazně zhoršuje naše soustředění? Pojďme to probrat a říct si, co s tím.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyVlastní chytrý mobil, papír, tužka
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak se (ne)dostat do průseru a jak z něj ven

  Společně rozebereme ty největší překážky, přešlapy a průšvihy, které nám naše praxe ve volnočase s dětmi přinesla. Na příkladech z praxe se navzájem ochytříme a třeba i něco přeneseme do praxe.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyOchotu sdílet, papír, tužku a příklad prožitého a zvládnutého průšvihu,
  Lektor
  Mgr. Pavel Chrást (Ček) , Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže Zobrazit popis
  Na CVVZky jezdím průběžně od roku 2003 a v roce 2019 jsem se vrátil po delší odmlce, kdy jsem se věnoval založení a vedení našeho tábornického oddílu Fénix Brno jako hlavní vedoucí. Mimo to zastávám funkci náčelníka v rámci naší malé organizace Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže, kde navazuji na práci Cutiho a před ním Fakíra z Brna.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak se s dětmi bavit o kariéře - rozvoj pracovní kompetence

  Kdo z nás znal na základní škole odpověď na otázku: "Kým budu, až budu velký*á?" A kolik z nás se stalo princeznou, popelářem nebo kosmonautem? Neptejme se dětí na otázky, na které neznají odpověď, pojďme si s nimi spíše povídat o tom, kým vším by mohli být a proč. Rozvíjejme jejich fantazii, pracujme s jejich silnými stránkami, ukazujme jim, kolik mají ve svém životě možností. Právě na to se zaměříme v našem workshopu - ukážeme si konkrétní aktivity, které nám umožní rozvíjet pracovní kompetenci, definovanou v RVP.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPsací potřeby.
  Lektor
  Mgr. Apolena Procházková ("Polly") Zobrazit popis
  Jmenuji se Polly a už devět let se pohybuji v oblasti vzdělávání dětí i dospělých, vzhlédla jsem se v moderní didaktice a kariérovém poradenství, zároveň když můžu, tak cestuju, takže ani oblast rozvoje interkulturních kompetencí mi není cizí. Vedu volnočasové kroužky a pobytové i příměstské tábory, organizuji firemní teambuildingy. Praxi mám i s alternou - Montessori a Dalton pro mě nejsou španělskou vesnicí :-) Pojďme si spolu povídat o tom, jak naše svěřence motivovat k učení tak, aby je to bavilo a odnesli si, co možná nejvíc :-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Lasování pro úplné začátečníky i pokročilé

  Chceš se naučit točit lasem, ale nikdy jsi laso nedržel(a) v ruce? Povím ti trochu teorie. Naučíš se točit, ale zároveň se naučíš, jak to učit jiné. Jaké materiály použít a kde vše koupit. Talíř vytočí každý účastník, ale našim cílem bude krinolína. Kdo zvládne krinolínu, bude pokračovat dále :) Pokud tento základ znáš a chceš se naučit víc, jsi také vítán(a). Individuálně tu budu i pro pokročilé lasaře. Na program doporučuji mít vlastní laso, ale bude možné si na místě různé velikosti lan půjčit, nebo i za rozumnou cenu koupit.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyIdeálně vlastní laso. Lasa budou i na půjčení, či koupi, ale doporučuji zamluvit na 774028975.
  Lektor
  Radek Bendakovský (ALF) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Rád lasuji a rád to učím. Rád učím první pomoc a u té, rád maskuji a rád to učím. :) Na CVVZ jezdím pravidelně více jak deset let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Noční puzzlování

  Pokud jste milovníci skládání malých dílků do celého obrazu, určitě oceníte noční výzvu skládání puzzlí.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPuzzle přinesu, ale pokud máte svoje oblíbené, tak klidně vezměte. Povolený je doping v podobě teplého/studeného nápoje nebo svačinky. Když bude zima.
  Lektor
  Monika Vodová (Mončiči) , DDM Týniště nad Orlicí Zobrazit popis
  Jezdím na tábory jako vedoucí, hlavní vedoucí, zdravotník pod záštitou DDM Sluníčko v Týništi nad Orlicí, ale občas jsem potřeba i jako psycholog. Mám pocit, že lektorování je důležitou součástí mého seberozvoje a přestože na CVVZ jezdím přes 5 let, pořád si nepřipadám jako ostřílený hráč a moc ráda se naučím nové věci od ostatních.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Právo a zákon na táboře

  Ahoj, ahoj, tento program se soustředí na zákony, které jsou spojené s táborem, ale nejen! Dozvíte se zde důležité informace jak k táboru, tak k osobnímu životu. Z témat na které se budeme hlavně soustředit je: "Kdo je odpovědný za jakou škodu." "Nutná obrana, krajní nouze." "Kam můžu? Kam ne?" a poslední, které většinu mladých zajímá nejvíce. "S kým můžu a s kým ne..." Program je určený spíše pro začínající vedoucí, instruktory, ale i ostřílený vedoucí se může dozvědět něco nového.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Pavel Fejfar (Arn) , Asociace TOM Zobrazit popis
  Ahoj, ahoj, jmenuji se Pavel a dělám programového vedoucího již skoro 10 let. Byl jsem už na spoustě CVVZ, už si ani nepamatuji na kolika. Ale před 5 to bude. Mezi moje zájmy vyjma tábora patří také LARP, čtení, feraty, či nějaké ty videohry. V osobním životě pracuji jako policista v Brně. Jsem otevřený všem názorům a rád si s vámi popovídám ať už budete v opozici či nikoliv.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Psychické aspekty vedoucího organizace.

  Co zažívá a prožívá vedoucí organizace mezi "svými" ovečkami na akcích a na jednáních? Jak řeší dvojí roli "jsem kámoš" a "jsem vůdce"? Co na to starší kolegové, když vy jste tady šéf?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyVlastní situaci a nebo zkušenost kterou jsme každý zažili (na táboře, v oddíle, s kolegy)...a nebyla nám úplně příjemná.
  Lektor
  Mgr. Vlastimil Jura (Kočičák) , Mladí chovatelé zvířat, z.s. Zobrazit popis
  Jsem metodik a pedagog volného času působící již více jak 20 let na různých vedoucích pozicích ve své mateřské organizaci. Dále jako lektor při dalším vzdělávání převážně mládeže a pedagogů v rámci ČSCH, Mladých chovatelů zvířat, Projektu Odyssea, NPI a AČR. Jako preventista na ZŠ, SŠ, VŠ a v dalších organizacích a spolcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Robotika a programování v oddílovém programu

  Jak zpestřit oddílový program pomocí práce s roboty, ukázky programování apod.? Vyzkoušíme si práci s ozoboty, BBC micro:bit, Sphero a dalším programovatelným zařízením. Představíme si možnosti financování IT aktivit v oddílech a také, jak tyto činnosti vhodně zapojit do oddílového programu.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyvhodný je mobil s datovým připojením, případně tablet (není to ale nutnost)
  Lektor
  Ondřej Šejtka , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Pracuji v České radě dětí a mládeže jako ředitel kanceláře. Jedním z hlavním projektů ČRDM je zajištění centrální úrazové a odpovědnostní pojistky pro dětské organizace. Jsem také členem předsednictva Asociace TOM a vedoucí oddílu TOM S.T.A.N. z Prahy. Do oddílového programu rád zapojuji také IT aktivity a robotiku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Sraz umělců

  Setkání kreativních lidí z jakéhokoli uměleckého oboru: malování, hudba, knihy, stolní či PC hry, divadlo atd. Je určené k nalezení podobně naladěných duší, sdílení zkušeností nebo navázání spolupráce (pokud např. hledáte spoluautora, vydavatele, grafika, textaře atd.). Nerozhoduje, zda jste profíci nebo jste teprve na začátku. První část bude představovací kolečko, kde bude mít každý 1-3 minuty na představení sebe a především své umělecké dráhy. Poté proběhne volná nemoderovaná diskuze, kdy si můžete promluvit s každým, kdo vás při představování zaujal. Je čistě na vás, jestli si budete povídat jen s jedním člověkem nebo s mnoha, ve dvojicích, ve skupinkách, nebo si třeba domluvíte setkání na později.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyMůžete si vzít blok a propisku, pokud si budete chtít zapisovat poznámky o ostatních, abyste se orientovali, kdo co dělá.
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Zvířátka z papírového proutí

  Výroba malých zvířátek z papírového proutí.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Asociální sítě

  Sociální sítě se staly symbolem nového milénia. Většina z nás si už život bez Facebooku, Instagramu nebo TikToku nedovede představit. Přitom je prokázáno, že tyto sítě mohou mít devastující dopad na společnost. Co má společného genocida v Myanmaru a sebevraždy dětí? Odpověď: Společnost Meta.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Grilování kandidátů na rok 2025

  Pojďme se zeptat zástupců kandidátských měst - a je jedno jestli bude jedno nebo ne - na to, jak vidí svoji CVVZku, kam ji směřují a co nám chtějí nabídnout. Palba otázek a odpovědí na vše, co nás zajímá kolem CVVZ 2025, popř. dalších.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Občanské sdružení KADET, z.s. - Centrum volného času Hrubínka Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Páteční Bang!

  Turnaj v karetní hře Bang! na úvod CVVZ.

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Ing. Jiří Hovorka (Brontík) , Gamecon Zobrazit popis
  Účast na 13 CVVZkách. Zabývám se deskovými hrami.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Virtuální realita – Beat Saber

  Někde se bude hrát v noci Bang!, jinde v čajovně zpívat, zde si vyzkoušíte Virtuální Realitu (VR) v podobě zařízení Meta Quest 2 a hudebně-pohybové hry Beat Saber. Světelné meče, virtuální sekání kostiček. Pokud večer nebudeš unaven, tak po tomto možná i jo. Upozornění: vlastním jen jedno zařízení, takže i jen na 15 lidí si každý vyzkouší cca jednu písničku a jde se spát.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynáhradní tričko v případě propocení
  Lektor
  Mgr. Jan Januš (J.J.) , Radost-Ostrava, z.s. Zobrazit popis
  Jsem učitel 1. stupně, zajímá mě vzdělávání, technologie, deskové hry, hudba a hra na kytaru. Na CVVZ jezdím od roku 2014, ale "lektorovat" budu v roce 2023 poprvé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Vyjednávání

  Budete spolu hovořit ve skupinkách 2 až 6 osob. Mám k dispozici desítky různých příběhů a situací na všechna možná témata reálná i historická či sci-fi. Příroda, společnost, obchod, armáda... Můžete si vyzkoušet i specifické druhy jednání jako výslech nebo rande. Každá skupina si vybere své téma, dostanete papíry se zadáním, kde máte přesně uvedeno, za co máte kolik bodů, jaké máte cíle pro jednání. Necháte si pár minut na přípravu a pak jednáte. Není to jednoduché, vyžaduje to komunikační dovednosti jako manipulativní techniky, vyjednávací strategie, znalosti vybraného tématu a často to má i psychologickou rovinu. Některé příběhy totiž jsou postaveny tak, že každá postava má jiné cíle na svém papíře a vy nevíte, co mají ostatní a můžete lhát apod. Zatímco jindy máte společné zadání a tedy stejné cíle. Sice máte úzce definované cíle, ale cest, jak k nim dojít, máte vždy hodně, hra vás vůbec nevede za ruku, naopak se snaží dát prostor kreativitě ve vymýšlení argumentů, manipulací apod. Měli byste stihnout nejméně 3 jednání, ale je to velmi různorodé. Pokud budete chtít zůstat déle, máte tuto možnost, proto je program na konci dne. Každá skupinka bude končit své jednání v jinou chvíli....

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyPropiska a zápisník
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Snídaně - Sobota

  Nastartujeme den dobrou snídaní

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Automatický pohyb a pohybový příběh

  Opusťte stud a hýbejte se. Příběhy nemusíme vyprávět slovy ani výrazy naší tváře, stačí tančit. Nemusíte však být tanečníky, každý, kdo se rád hýbe je vítán. Projdeme si několik individuálních cvičení, které rozvinou vaši pohybovou kreativitu a nabídnou vám možnost oprostit se od víru myšlenek. Čekají nás i skupinové úkoly, které rozvíjí napojení na kolektiv a pohybovou spolupráci. Závěrem workshopu je pohybový příběh - skrze automatický pohyb si každý z vás skrze svou vlastní představivost prožije příběh propojený s puštěnou hudbou.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Pomůckyoblečení k intenzivnímu pohybu (kdo má, může taneční), pití a něco k zakousnutí
  Lektor
  Jakub Syrovátka (Kuba Sýr) Zobrazit popis
  Od první třídy se věnuji divadlu a zpěvu. Pravidelně jsem se účastnil recitačních soutěží, kde jsem získal několik ocenění. Moji pěveckou kariéru odstartoval i sborový a sólový zpěv v dětském sboru CANTO, který zvítězil v několika celostátních soutěžích a účastní se mezinárodních festivalů. Herecké zkušenosti jsem získával na jevišti, kde jsem odehrál několik představení pod ZUŠ Náchod, na improvizačních přehlídkách i v Divadle DRAK v rámci projektu MODE: Komenský. V posledních letech se věnuji také filmové tvorbě, tvůrčímu psaní či scenáristice. Několik let jsem vypravěčem stolních RPG her jako je Dungeons and Dragons. Od 17 se také zajímám o pedagogiku a pracuji s dětmi. Mám za sebou několik let v oddílu Duhy Modrá střelka jako účastník schůzek a táborů, poté jsem absolvoval instruktorský kurz. V nedávné době jsem se stal lektorem herectví a muzikálu na uměleckých kurzech Ambroziáda či programování v rámci klubu CoderDojo. Nyní studuji prvním ročníkem činoherní herectví na JAMU.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Autorita a kde ji vzít

  Není nic těžšího v oddílovém životě, než být první rok instruktor/vedoucí. Přijďte se podělit o své triky, jak si vybudovat autoritu u dětí i zkušenějších vedoucích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Šárka Koubová (Hroch) , Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. Zobrazit popis
  Jsem vedoucí z dětské organizace KONDOR s třicetiletou zkušeností s vedením oddílu, řízení táborů, organizací zážitkových akcí a vzdělávání vedoucích i instruktorů na naší skupině. Mimo jiné působím jako lektorka ekoprogramů v mateřských školách a trenérka sportovního šermu.

  Zobrazit termíny programu

  8 komentářů

  Dramatická výchova jako vzdělávací prostředek

  Jestli jste chodili do školního „dramaťáku“, který byl veden jako ten na mé bývalé základce, možná vám teď vstávají chlupy hrůzou. Nebojte. Tenhle program nemá za cíl vás naučit recitovat bezchybně báseň, či zahrát Hamleta. Mým cílem je vám ukázat, že dramatickou výchovou se lze naučit ledasčemu a že ji lze využít i v oddílovém prostředí. Přijďte si to vyzkoušet na vlastní kůži!

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypohodlné oblečení
  Lektor
  Mája Šafaříková , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Odmala mám blízko k přírodě a ke vzdělávání (se), proto jsem se vydala na dráhu prvostupňové učitelky, oddílové vedoucí a lektorky environmentálních témat. V současné době vedu oddíl Titio pod Hnutím Brontosaurus a jsem lektorkou v Pražském pionýrském vzdělávacím centru, plus dělám spoustu dalších věcí, ale o tom osobně :-).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Fotíš, fotím, chci fotit.

  Pokud to čtete, tak vás zajímá focení a pro vás je tento workshop. Povíme si o základech focení, dáme si navzájem nějaké rady a nápady. Zkusíme něco málo vyfotit na místě a zhodnotit navzájem své fotky. Dozvíme se třeba o Lensballu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTo, s čím fotíte ;)
  Lektor
  Jan Novotný , Asociace TOM Zobrazit popis
  Jmenuji se Jan Novotný a focení je moje vášeň. Pokouším se hledat a zachycovat duši věcí, lidí nebo přírodních scenérií či situací a jak se mi to zatím daří, můžete posoudit v mé fotogalerii. www.novotnyjan.cz https://www.facebook.com/novotnyjanfoto https://www.instagram.com/novotnyjan.cz/

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  Kin-ball

  Netradiční sport, plný pohybu a zábavy s velkým nafukovacím balónem. Sport, který je navržen tak, aby zapojil všechny účastníky a smazal fyzické rozdíly mezi dětmi. Přijď vyzkoušet a uvidíš sám.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckySportovní oblečení a obuv, pitný režim
  Lektor
  Ing. Jan Klec (Tesák) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Jsem pionýrský vedoucí už více jak 20 let. Nejvíce se zajímám o sportovní a tábornické aktivity. Byl jsem už na několika CVVZtkach. Lektorování jsem už dělal na jiných podobných akcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Lukostřelba

  Používáš na táboře jen jeden druh šifry stále dokola (např. Morseovku)? Chtěl by ses jich naučit více? Na tomto worshopu se naučíš cca 10 základních šifer - Morseovu abecedu, Velký x malý polský kříž, pavučinu, různé přeskakování písmen, hadovky, Hebrejštinu, čínskou šifru (tabulku), zlomkovou šifru, šifrování s předmětů,... Ke každé šifře ti ukážu i zajímavé a pro děti vizuálně atraktivní varianty a podělím se s tebou o tipy jak děti šifry učit na schůzkách či na táboře. Šifry si zkusíš luštit tak i šifrovat. Tento program je určen pro úplné šifrovací začátečníky.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckytužka a papír na vlastní poznámky
  Lektor
  Kateřina Hladišová Zobrazit popis
  Už od mala jezdím na tábory a navštěvuji různé kroužky. Časem se z dítěte stala vedoucí a při mateřské se rozhodla své zkušenosti předávat dál a založila web www.taborovky.cz kde nabízím různé tiskové podklady pro práci s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  3 komentáře

  Malé časopisy - oddílové, družinové, klubové, školní...

  Jen pro ty, kteří chtějí vydávat svůj malý časopis! Proč bychom měli vydávat v době internetu nějaké tištěné médium – malý časopis? Pro koho? S jakou náplní? Koho chceme oslovit? A jak? Formát, obsah, forma, typografie - text, lámání, fotografie, pérovky, výroba - tiskárny, polygrafie, PDF..., autorská práva, archiv….

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůcky- vlastní časopisy - náměty - psací potřeby
  Lektor
  Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki -) , PRESS, GNF, KKH, Junák Zobrazit popis
  Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu. Člen Klubu kreslířů a humoristů a autor několika publikací, výstav kresleného humoru a satiry a doprovodných vstupů autorské kresby, například do knížeček poezie nebo pedagogických publikací. Kreslí přes padesát let. Dlouholetý skautský činovník, propagátor Přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Maskování zranění při zážitkové výuce první pomoci - začátečníci

  Workshop maskování zranění při zážitkové výuce první pomoci pomoci pro začátečníky. Vše si vyzkoušíte a ohmatáte:) Naučíte se vyrobit kůži, krev, kosti, popáleniny a pomocí těchto surovin namaskovat realistické zranění. Dozvíte se vyzkoušené poměry surovin, ale i kde tyto materiály koupit hotové. Seznámíte se i s novými způsoby maskování pomocí gumových zranění. Budete mít možnost si vyzkoušet namaskovat řeznou i tržnou ránu, popáleniny, zlomeniny... Pokusím se vše přizpůsobit vašim očekáváním a krátkému času. Získáte odkaz na mou bakalářskou práci na téma maskování zranění se spoustou obrázků a postupů. Na místě každý získá maskovací startovací sadu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyVše dostanete za drobný poplatek na místě. Sadu budete moci dále využívat.
  Lektor
  Radek Bendakovský (ALF) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Rád lasuji a rád to učím. Rád učím první pomoc a u té, rád maskuji a rád to učím. :) Na CVVZ jezdím pravidelně více jak deset let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Náměty pro pomoc dětem a mládeži z dysfunkčních rodin

  Interaktivní přednáška. Na modelech rodin si budeme ukazovat, jaké pozice mají mít jednotliví členové rodiny, co se v rodině děje, když nejsou představená pravidla dodržována. Do jaké míry mohou pracovníci s dětmi a mládeží doplnit nebo nahradit rodiče, kteří dětem neposkytují rodičovskou péči?

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypapír a tužku, pokud si budou chtít psát poznámky
  Lektor
  Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s. Zobrazit popis
  pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
  Pavla Panovská Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Origami - Naprostí začátečníci

  Poznejte základy origami – podrobné vysvětlení symbolů používaných v návodech a jejich praktické vyzkoušení na jednoduchých příkladech.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Orvávačky

  Násilné hry s přijatelnou mírou rizika. Hutututu, mrkvičky, zoo, kompot, kohoutí zápasy, vejce AB kategorie....

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůcky- pevnou obuv - oblečení, které se může zašpinit nebo poškodit - plešku, krátké vlasy nebo vlasy v culíku
  Lektor
  Jiří Vychodil (kapitán George) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem členem o.s. Gaudolino, pod kterým na tábory jako vedoucí a na jiné akce. Sám si rád ve svém volnu zahranu deskovky, sporovní hry. Jinak pracuji v IT.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Představení celotáborové hry – Stoky města Dunwall

  Program se bude zabývat představením tématu, které jsme se rozhodli s přáteli před nějakým tím rokem zrealizovat. Program byl jiný svou ponurou atmosférou, kde hlavní postavy, které děti provázely, nebyly zdaleka hrdinové a v zásadě ani nikterak dobré. Přesto jsme se u nejednoho dítě setkali se slzami v očích, že tábor a toto téma končilo.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyNěco na poznámky
  Lektor
  Jakub Greň (Rendl) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Ahoj! Jsem Rendl a v současné době studuji na Filozofické fakultě OSU historii a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání. Samozřejmě neotálím a již sbírám zkušenosti jako učitel na střední škole. Přibližně od roku 2016 se věnuji rozvoji mládeže. Oficiálně jsem se vedoucím na táborech stal až roku 2020. Nově od roku 2022 vedu turistický oddíl v Havířově pod názvem Athelas.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Přepady na dětských táborech II

  Chtěl bych tímto programem poukázat na drobný nedostatek ve výchově mládeže na letních táborech. Chtěl bych prodiskutovat ne jen s profíky, ale i s laiky jakým způsobem se řeší či jen provádí přepady nebo jakákoliv akce z venčí.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPapír a tužka. Vzpomínku na své přepady (fotku, kamínek, ...).
  Lektor
  Filip Malý (Řízek) , Kostíci Zobrazit popis
  Ahoj, jsem vedoucí Zálesáka a členem jsem přes 10 let. Byl jsem na mnoha CVVZetkách. V oddíle jsem i jako zdravotník a taky programovým vedoucím.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Příležitosti středoškoláků

  V dnešní době chtějí univerzity a zaměstnavatelé vidět u studentů více než pouze výborné studijní výsledky. Otázkou však zůstává, co je to "více"? Představím programy, stáže a další mimoškolní aktivity pro středoškoláky, které si mohou přidat do svého životopisu, a zároveň jim přinesou mnoho nových zkušeností a, co je hlavně, nezapomenutelných zážitků.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Markéta Fremlová (Maya) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Jsem aktivní středoškolačka, která se snaží měnit svět kolem sebe k lepšímu. Procestovávám svět, abych se naučila nové věci od ostatních lidí a vnímala věci z jiné perspektivy. Momentálně zastávám funkci instruktora na letních táborech a v oddíle Athelas Placatého Kamene.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Přírodní živly - Vzduch

  V úvodu budou účastníci workshopu seznámení s celoročním programem Přírodní živly. Pro ukázku výuky je vybrán jeden ze živlů a to VZDUCH. Posluchači budou mít možnost se blíže seznámit s náplní jedné vyučovací hodiny. Sami si vyzkouší takzvanou „hrací etudu“, kdy žáci na začátku hodiny po seznámení s programem, spontánně rozvíjí svou kreativitu, spolupráci a komunikaci. Hlavní část výuky žáků bude s posluchači probrána už jen teoreticky, kdy se dozví, jaké techniky byly využity při tvorbě, jaké cíle jsme v aktivitách rozvíjeli a čemu bychom se měli v budoucnu vyvarovat a na co navazovat v příštích hodinách výuky. Na závěr workshopu bude společná diskuze nad zkušenostmi práce s dětmi a vhodnými tématy k realizaci v hodinách výtvarné výchovy.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyšátek, 2x tužka, centropen
  Lektor
  Bc. et BcA. Martina Klaková Zobrazit popis
  Studovala jsem na SUPŠ Turnov obor zlatnictví, stříbrnictví, následně na Slezské univerzitě v Opavě Institut tvůrčí fotografie a na Masarykové univerzitě předškolní a mimoškolní pedagogiku. Celý život se věnuji vzdělávání dětí a dospělých převážně ve výtvarné a řemeslné tvorbě. V současné době jsem pedagog v ZUŠ ve výtvarném oboru, provozuji svůj vlastní výtvarně řemeslný ateliér a malou rodinnou galerii.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Stezky odvahy na dětských táborech

  Stezka odvahy je nedílnou součástí dětských táborů. Jakým způsobem takovou stezku pojmout? Existují nějaké osvědčené způsoby jak na to? Jak děláte stezky odvahy na vašich táborech? A co bezpečnost? To jsou otázky, které bychom mezi sebou mohli probrat a načerpat do dalšího léta vzájemnou inspiraci. Hlavním programem tohoto bloku by tedy byla vzájemná diskuze o tom, jak to každý z nás dělá na svém táboře.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jakub Šafář (Kšanda) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Vyrostl jsem v dětském oddíle ZČ HB 1. brďo Tišnov GINGO, kde jsem po dokončení základní školy zůstal jako vedoucí. Práce s dětmi mě baví a díky oddílu jsem si uvědomil, že bych rád v této činnosti pokračoval. Oddíl mě pořád drží a k tomu studuji v Brně na pedagogické fakultě.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Švihadlo, nejen dětská hračka

  Švihadlo v poslední době jako cvičební pomůcka zažívá renesanci. Zahřejeme se, protáhneme se, zkusíme si vypilovat správnou techniku základního přeskoku, vyzkoušíme si různé variace přeskoků, pár základních cviků a triků, dáme si trochu do těla (každý dle libosti), ale taky si něco řekneme o druzích švihadel, kde je sehnat a taky co se s nimi dá všechno dělat. A vyzkoušíme si společné skákání přes 10m švihadlo.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Pomůckyšvihadlo (pokud máte, nějaká dovezu), pohodlné sportovní oblečení a obutí, pití, ručník
  Lektor
  David Truhlík (Dave) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Více než 20 let jsem členem organizace ČTU - Placatý kámen, kde jsem vystřídal řadu pozic (od instruktora, přes zdravotníka a kuchaře až po hl. vedoucího) a to jak v oddíle tak na táborech. V posledních letech se zaměřuji na školení a rozvoj našich instruktorů. Učím na základní škole tělesnou a občanskou výchovu.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  Tři týdny na severu Indie

  V roce 2018 jsem navštívil sever Indie. Konkrétně jsem nejvíc času strávil ve státech Sikkim (podhůří Himalájí) a Uttarpradéš (s jeho nejznámějším městem Váránasí). Byl to pro mě jeden z nejvíce fascinujících i náročných zážitků. Přednáška pro všechny, kteří by se tam chtěli jednou též podívat nebo je jenom zajímá, jak to vypadá v Indii.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SIMULAČNÍ MEDICÍNA – „Jako by se stalo“ – Figuranti

  Zvolená role: FIGURANT*KA Na roli záleží pouze ve zhruba 1/3 programu, kdy Ti bude namaskováno zranění a následně budeš hrát zraněného při simulaci. Zbytek bude společný a stejně přínosný pro všechny skupiny. Prosím, zhlédněte informace o programu ve videu zde: (6 minut) https://www.youtube.com/watch?v=1S3ZjDU9D0w V případě komplikací pište IG: @flypes volejte 777 175 991

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyKinder vajíčko
  Lektor
  Filip Umlauf Zobrazit popis
  Jsem studentem 3.LF UK a volnočasové práci s dětmi a mládeží se věnuji od roku 2016. První CVVZ jsem se účastnil jako domácí organizátor roku 2019 v Náchodě.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SIMULAČNÍ MEDICÍNA – „Jako by se stalo“ – Kontroloři

  Zvolená role: KONTROLOR*KA Na roli záleží pouze ve zhruba 1/3 programu, kdy připravíte simulační prostředí a následně se stanete osobou kontrolující průběh zásahu, po kterém budete podávát zpěnou vazbu o stavu Tobě přiděleného figuranta. Zbytek bude společný a stejně přínosný pro všechny skupiny. Prosím, zhlédněte informace o programu ve videu zde: (6 minut) https://www.youtube.com/watch?v=1S3ZjDU9D0w V případě komplikací pište IG: @flypes volejte 777 175 991

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyVýstražná vesta, Kinder vajíčko
  Lektor
  Filip Umlauf C, (technický účet) Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SIMULAČNÍ MEDICÍNA – „Jako by se stalo“ – Maskéři

  Zvolená role: MASKÉR*KA Na roli záleží pouze ve zhruba 1/3 programu, kdy bude tvým úkolem namaskovat zranění přidělených figurantů a následně se staneš osobou kontrolující průběh zásahu, po kterém budeš podávát zpěnou vazbu o stavu Tobě přiděleného figuranta. Zbytek bude společný a stejně přínosný pro všechny skupiny. Prosím, zhlédněte informace o programu ve videu zde: (6 minut) https://www.youtube.com/watch?v=1S3ZjDU9D0w V případě komplikací pište IG: @flypes volejte 777 175 991

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyVýstražná vesta, Kinder vajíčko
  Lektor
  FIlip Umlauf B, (technický účet) Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SIMULAČNÍ MEDICÍNA – „Jako by se stalo“ – Záchranáři

  Zvolená role: ZÁCHRANÁŘ*KA Na roli záleží pouze ve zhruba 1/3 programu, kdy se staneš zasahující osobou. Zbytek bude společný a stejně přínosný pro všechny skupiny. Prosím, zhlédněte informace o programu ve videu zde: (6 minut) https://www.youtube.com/watch?v=1S3ZjDU9D0w V případě komplikací pište IG: @flypes volejte 777 175 991

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyŠátek na oči, Kinder vajíčko
  Lektor
  Filip Umlauf D, (technický účet) Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  „Spolucestující v autobuse“ - komorní larp a následné diskuze nad aplikací

  Pojď si zahrát komorní larp pro 10 hráčů, který je cca na 30 minut. Je jen na Vás, jak si jej užijete a vžijete se do své role. Po této zkoušce se pustíme do tvorby principů larpu na dětský tábor.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Erik Harajda , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Od 16 let funguji jako vedoucí na letních táborech. Od 19 let řídím turistický oddíl pro děti a mládež v Ostravě. Dnes jsem hlavním vedoucím tábora a učitelem. Práce s lidmi všeho věku mě živí déle jak 7 let. V každé činnosti co dělám rád hledám vyšší smysl, snažím se mít širší perspektivu a vnímat věci z vícero úhlů. Rád se s Vámi pohádám na jakékoliv téma 3:) PS: ne není čerstvá!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Bezpečně na internetu

  Pojďme si probrat nejčastější rizika spojená s používáním internetu. Internetové podvody, nabourávání do účtů a další. Víte například, že dlouhé a složité heslo může být méně bezpečné než to kratší?

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Co takhle uspořádat SWAP? A co to je?

  V době přebytků i nedostatků se lidé vracejí k tradiční barterové (směnné) ekonomice. Znáte to? Když vám doma leží něco, co už nepoužíváte, ale je vám to líto vyhodit a prodej vám vezme strašně moc času a úsilí? Takové věci je ideální swapnout čili darovat nebo vyměnit. Kromě komunitních aktivit na sociálních sítích lze pořádat i velké akce, které jsou zaměřené na swapování a na rozdíl od bazárků přinášejí více výhod než starostí.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  David Truhlík (Dave) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Více než 20 let jsem členem organizace ČTU - Placatý kámen, kde jsem vystřídal řadu pozic (od instruktora, přes zdravotníka a kuchaře až po hl. vedoucího) a to jak v oddíle tak na táborech. V posledních letech se zaměřuji na školení a rozvoj našich instruktorů. Učím na základní škole tělesnou a občanskou výchovu.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  Člověk versus média

  Každý den sledujeme televizi, videa na YouTube či čteme články na internetu, sdílené přes sociální sítě. A neustále žijeme s iluzí, že máme všechny příchozí informace pod kontrolou. Nemáme. Při prodírání se informační džunglí nás zrazuje vlastní mozek a bloudí tu často sami autoři. V této přednášce se podíváme na způsoby, jakými se fakta ztrácejí v senzacích a jak snadné je cíleně i nechtěně manipulovat lidmi. A hlavně: Jak se můžeme v přehlcené mediální džungli zorientovat a nenechat se využívat?

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyJen sebe
  Doplatek na místě0,00
  Lektor
  Patrik Kořenář Zobrazit popis
  Mé jméno je Patrik Kořenář a věnuji se analýze, příčinám i společenskému dopadu zkreslování informací v mediálním prostoru. Toho se snažím docílit hloubkovými rozbory konspiračních teorií, dezinformací, pseudovědy a mediálního obsahu, které následně vydávám na řadě sociální sítí a formou přednášek či článků. V únoru a březnu 2022 jsem se v rámci ruské invaze na Ukrajinu věnoval publikování krátkých videí o informační válce a dezinformacích. Odkazy najdete včetně zdrojů zde. V roce 2017 jsem rozjel pořad Fakta vítězí. Vychází na mém YouTube kanálu a jde o hloubkový rozbor hlavně populárních konspiračních teorií, záhad a mediálních senzací, které nedají lidem spát. Najdete tu videa o přístání Američanů na Měsíci, chemtrails, mimozemském satelitu či tajemném zmizení tzv. Ďatlovovy výpravy. Jde o dlouhé dokumenty, jejichž příprava trvá celé měsíce. Jejich cílem je nejen dopátrat se pokud možno fakt a primárních zdrojů u jakéhokoli tématu, ale také jej představit vizuálně zajímavou formou. Na zlepšení všech aspektů produkce neustále pracuji a finančně mě v tom můžete podpořit na mém Patreonu. Zákulisí rešerší i střihu videí často vysílám na svém Twitch kanálu a záznamy včetně výstřižků a shrnutí můžete najít zde. Ve stejném roce jsem začal s Martinem Rotou natáčet pravidelný populárně-naučný diskuzní pořad Zvědátoři. V něm každé ráno volně řešíme vědu, vesmír, technologie, přírodu i společenská témata. Hlavně ale klademe důraz na kritické myšlení a ověřování zdrojů. Začali jsme si s nadsázkou říkat "Policie vědecké metody." Jelikož hrabání se v problémech dezinformací, senzačních zpráv i vědeckých objevů je můj život již několik let, rozhodl jsem se na základě získaných poznatků zkusit vytvořit přednášky. V nich se snažím divákům (v závislosti na složení publika) představit funkci médií, jak nás ovlivňují a jak se můžeme vyvarovat manipulací nejen stran dezinformátorů, ale také našeho vlastního mozku. Pokud budete chtít realizovat přednášku ve vaší knihovně, škole či firmě, můžeme se domluvit jak na tématu, tak zpracování vhodném pro konkrétní cílovou skupinu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Dodgeball

  Baví Vás nebo Vás bavila vybíjená? Pojďte si zkusit americkou verzi vybíjené. Akční mazec plný pohybu a rychlých míčů.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckySportovní oblečení a obuv, pitný režim
  Lektor
  Ing. Jan Klec (Tesák) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Jsem pionýrský vedoucí už více jak 20 let. Nejvíce se zajímám o sportovní a tábornické aktivity. Byl jsem už na několika CVVZtkach. Lektorování jsem už dělal na jiných podobných akcích.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Estetická citlivost a (nejen ekologická) výchova

  Řeč bude o tzv. everyday aesthetics, estetice všedního dne a o tom, jak naše estetické preference zasahují do rozhodování o našich postojích i podobě našeho prostředí, ve kterém žijeme. Dotkneme se i tématu krásy - ze strany, ze které to nebývá příliš zvykem.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Petra Zmeškalová (Nimui) Zobrazit popis
  Vystudovala jsem hudební konzervatoř a následně FF MU - obory zaměřené na estetickou výchovu a uměnovědy. Vedle výuky klavírní a komorní hry jsem přednášela témata z oblasti estetiky, estetické výchovy a teorie umění na PF JČU. Od stření školy mne zajímají témata polyestetické výchovy, everyday aesthetics a japonská estetika. Z praxe jsem došla také k potřebě pracovat i s rozvojem smyslové vnímavosti a připomínat, že smysly jsou brány k našemu tělu i mysli. Tato témata kombinuji i ve svých online minikurzech, živých lekcích i individuálních konzultacích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Galén a začátky výměn zkušeností

  Povídání o počátcích CVVZetek, Galénovi atd..

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Miroslav Hrabinec (Nemo) , DUHA Zobrazit popis
  zabývám se od sedumdesátých let vedením dětských uddílů - o něco později organizováním prvních CVVZ - po listopadu 89 také lesních škol - celou dobu se snaží také o dokumentování hnutí březových lístků, CVVZ a mikrokolektivů

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Gorka Morka - hra s pálkou a tenisákem

  Naučíte se pálkovací hru na dvě družstva, která je inspirována hrou Russkaja lapta. Jeden tým se snaží odpálit tenisák a přeběhnout hřiště, zatím co tým v poli má za úkol běžícího hráče vyautovat dotykem tenisáku. Po trénovacím zápasu zakončíme program zápasem podle turnajových pravidel.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyObuv na hřiště, sportovní oblečení na venek
  Lektor
  Radek Pulkrábek (Pulec) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Jako vedoucí jezdím na tábory od roku 2014, začal jsem s pomocí u oddílu a časem došel na post hlavního vedoucího. Teď jsem se ale opět navrátil k vedení oddílu kde se cítím nejlépe. Celoročně spoluvedu Klub stolních a deskových her v Litomyšli, což spojuje mou zálibu v deskových hrách a prací s dětmi. Vážné situace řeším s humore, věřím v lidskost a nerad potkávám odpadky v přírodě. Osobní rozvoj je podle mě nekonečná cesta, a právě proto jezdím na CVVZ a rozhodl jsem se lektorovat.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Greenwashing: Je to zelené, nebo ne?

  Klimatická změna je cítit na každém rohu, je velkým tématem a firmy reagují na tyto trendy i u svých výrobků: „Jezděte o 30 % ekologičtěji!“ „Za koupi zasadíme strom!“ Zelené etikety zaplavují nákupní centra a vědci v bílých pláštích ti radí, co si máš koupit. Taky se ti z toho točí hlava a nevíš čemu věřit? Přijď na workshop o greenwashingu, kde si řekneme o co jde, a jak rozpoznat zelenou nálepku od opravdu udržitelného výrobku. Po teoretickém úvodu si zahraješ tématické Riskuj!, podíváme se na konkrétní případy ze světa kolem nás a zkusíš poznat, zda jde opravdu o greenwashing, či ne. Na závěr si řekneme co s tím a můžeme rozproudit diskuzi.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Jakub Hájek (#PromiňKuba) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Organizuji dobrovolnicko-zážitkové akce v Hnutí Brontosaurus, kde se snažím pomáhat přírodě a inspirovat lidi k péči o okolí. Další mé aktivity míří do brontosauřího oddílu Titio, skautského VŠRK Skrypta a na FSv ČVUT vyvíjím beton. Baví mě prozkoumávat ruiny, kanály a podzemí. Rád fotím, hraju na kytaru a odmalička jezdím na vodě díky oddílu Vodáci z Pionýra. Na CVVZ jsem byl poprvé v roce 2022. Může být bez bílé černá černou?

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak přizpůsobit tábor pro děti se zrakovým postižením

  Rádi byste nabídli svůj tábor dětem se zrakovým postižením a nevíte jak na to? Na workshopu si představíme prvky orientace a samostatného pohybu nevidomých, uzpůsobení prostředí tábořiště, zrakové vady a praktické ukázky pomocí simulačních brýli. Představíme si hry a pomůcky pro zrakově postižené. Vyzkoušíme si desatero zásad v přístupu ke zrakově postiženým. Pokud bude chuť a prostor můžeme nahlédnout do základů Braillova bodového písma, haptiky a náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (telefon, hodinky nebo počítač s hlasovým výstupem atd.). Workshop je založený na prezentaci, praktické ukázce i interaktivitě účastníků. Budeme poslouchat, ukazovat si, ohmatávat a zkoušet se zaklapkovanýma očima na vlastní kůži běžné situace, které zažívají zrakově postižení, např. při přecházení ulice. Ne všem simulace zrakové vady může být příjemná, proto můžete samozřejmě zůstat pouze v roli posluchače.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Mgr. Anna Hořejší Zobrazit popis
  Mám dlouholeté zkušenosti s vedením a organizací projektů v oblasti kulturní, sociální a vzdělávací. Mám smysl pro organizaci, inovaci a komunikaci. Ráda předávám své zkušenosti, přináším nové pohledy a bourám předsudky. Práce s lidmi mne naplňuje i obohacuje. Mám zkušenosti s pozicemi hlavního vedoucího tábora, sociálního pracovníka a odborného pracovníka v projektovém managementu. Od roku 2009 se věnuji problematice lidí se zrakovým postižením. Pořádala jsem několik let tábory pro děti se zrakovým postižením. Pracovala jsem 4 roky v TyfloCentru jako poradce pro kompenzační pomůcky. V rámci sociální rehabilitace jsem pořádala taneční kurzy, kurzy první pomoci, kurzy vaření a kurz sebeobrany pro zrakově postižené. Velkým koníčkem mi jsou zážitkové programy a programy primární prevence nejen pro širokou veřejnost. 2 roky jsem také působila ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity, kde jsem vedla celorepublikový projekt DysTest - diagnostika specifických poruch učení. Příležitostně spolupracuji jako tester v oblasti přístupnosti webů v týmu Radka Pavlíčka, jelikož mám sama od narození zrakové postižení (těžká slabozrakost). Momentálně pracuji jako dluhový poradce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jsem hlavas

  Jsem hlavas. A co je vlastně moje role? Jak s ní naložit. Za co jsem vlastně zodpovědný? Co je můj úkol? Jaké otázky si kladou ostatní? A jak to vlastně dělají? Pojďme se opět setkat v kruhu lidí, kteří již mají větší praxi a "na první dobrou" ví, o čem se mluví ve většině tématech kolem oddílů, se kterými se běžně potkávají. Budeme mezi sebou sdílet své zkušenosti, vzájemně se inspirovat a diskutovat o slepých uličkách i o příkladech dobré praxe. Program si utvoříme sami na základě témat, která společně vybereme. Program je určen POUZE PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ oddílů/táborů a případně jejich zástupce (nejaktivnější vedoucí). Program NENÍ URČEN pro začínající a budoucí vedoucí, rádce či méně zkušené.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyTémata, která chcete probrat s ostatními / situace, kde potřebujete najít řešení
  Lektor
  Ondřej Turek (Opičák) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  V oddílovém prostředí jsem od svých 5 let, vedoucím s celoroční působností jsem od roku 2010. V současnosti jsem hlavním vedoucím u nového oddílu Titio pod Hnutím Brontosaurus. Zkušenosti čerpám z různých prostředí, kde se pohybuji (oddíly, lektorování) a zároveň mě zajímá i teoretický pohled (pedagogicky zaměřená studia). Ideální je, když se to kombinuje. Věřím ve vědu a zároveň vím, že není všemocná. Ledasco se musí odžít. ;)

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Kávové a čajové záložky a mapky

  Vyzkoušíme netradiční barvy na tvoření drobností na táboře nebo kdekoliv. Vhodné pro kohokoliv.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Eva Jenčíková (Jana) , DDM Týniště nad Orlicí Zobrazit popis
  Pedagog volného času v DDM Týniště, vedoucí tvořivých, herních a sportovních kroužků, organizátorka akcí pro veřejnost, lektorka výtvarných kurzů, hlavní vedoucí táborů pro děti i dospělé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Maskování zranění při zážitkové výuce první pomoci - pokročilí

  Workshop maskování zranění při zážitkové výuce první pomoci pro pokročilé. Navazuje na program pro začátečníky, který můžete absolvovat zde na CVVZ (nebo jste jím třeba prošli na minulých ročnících). Vše si vyzkoušíte a ohmatáte:) Budete mít možnost si vyzkoušet namaskovat řeznou i tržnou ránu, popáleniny, zlomeniny, cizí předmět v těle, zranění oka a jiné. Pokusím se vše přizpůsobit vašim očekáváním a krátkému času. Získáte odkaz na mou bakalářskou práci na téma maskování zranění se spoustou obrázků a postupů. Na místě každý získá maskovací startovací sadu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyVše dostanete za drobný poplatek na místě. Sadu budete moci dále využívat.
  Lektor
  Radek Bendakovský (ALF) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Rád lasuji a rád to učím. Rád učím první pomoc a u té, rád maskuji a rád to učím. :) Na CVVZ jezdím pravidelně více jak deset let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Mladí aktivní a EU

  Jak podněcovat aktivní občanství? Proč by nám mělo záležet na hlasu mladých lidi? A jaká jsou trendy témata pro mladé v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu? Přijďte s námi diskutovat o tom, jak podporovat zájem mladých lidi o aktivní občanství a posilovat jejich participaci do evropských voleb. Ukážeme si nějaká data, pobavíme se o tom, jak to máte ve svojí činnosti vy, a společně si vyzkoušíme také interaktivní aktivitu.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Bc. Michaela Doležalová , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Pátým rokem pracuji na České radě dětí a mládeže, kde se jako zástupkyně koordinátorky věnuji projektu strukturovaný dialog s mládeží. V minulosti jsem několikrát lektorovala či vedla workshopy v rámci různých projektů České rady dětí a mládeže (např. Mladá místa, Vzdělávačky). Už pár let se také zapojuji do chodu Duhy Participace a jsem členkou Sboru dobrovolných hasičů v jedné malé vesničce u Třebíče.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Otevřené otázky - klíč k objevování potenciálu a osobnostnímu růstu

  Jaká je základní výbava kouče? Umět aktivně naslouchat a klást ty správné otázky, které podporují uvědomění, růst a motivovanost k akci. Začněte i Vy aktivně a vědomě využívat sílu otevřených otázek a rozvíjejte (nejen svůj) potenciál na maximum. Na workshopu zjistíte a prakticky si vyzkoušíte, jak v osobním i pracovním životě, třeba při práci s mládeží, využívat koučovací přístup k tomu, abyste byli Vy i Vaši klienti ještě spokojenější a úspěšnější. Správně položená otázka může být klíčem k rozvoji potenciálu a podpořit růst daleko více, než okamžité dání přímé rady.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyStačí si vzít tužku, propisku nebo něco jiného na psaní a papír nebo oblíbený zápisník.
  Lektor
  Jana Obdržálková Čejpová, DiS. , Jana Obdržálková Čejpová Zobrazit popis
  Jsem životní koučka a také nadšená dobrovolnice a ambassadorka Dobrovolnické akademie INEX. Věřím v sílu koučování a že v každém z nás je obrovský potenciál, který stojí za to neustále rozvíjet. Koučink se stal moji životní láskou. Má obrovský efekt a pomáhá nám být v našich životech ještě spokojenější a úspěšnější. Celý život se zajímám o osobní rozvoj a jako koučka podporuji jednotlivce i skupiny k jejich vlastnímu růstu a plnění si snů. Pracuji především se studenty, mladými lidmi, hybateli a podnikavci. "I s klidným hlasem ve Vás rozvířím ty pravé myšlenky a uvědomění." Jsem také nadšená organizátorka a koordinátorka různých, akcí, především vzdělávacích a ke smysluplnému trávení volného času, a ráda vzájemně propojuji lidi z různých oborů. Věřím, že se od sebe můžeme velmi inspirovat a učit. "Propojuji, podporuji a inspiruji koučinkem, dobrem a klidem." Ve volném čase miluji hraní deskových her a procházky v přírodě. V Hradci Králové jsem dokonce organizovala festival deskových her "Králohraní" a vedla klub deskových her". Více o mě na www.janacejpova.cz a https://www.linkedin.com/in/janacejpova/.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Psychické obtíže dětí a dospívajících

  V dnešní době se setkáváme s nárůstem psychických obtíží dětí a dospívajících, tím pádem se s nimi více potkáváme i v našich oddílech či na táborech. Jak se jednotlivé problémy mohou projevovat? A jak k těmto dětem přistupovat? Jak řešit akutní potíže, když se s nimi na akci potkáme? Na koho se v případě potřeby obrátit?

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Soňa Kappelová (Veverka) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Po dlouhé roky vedoucí v oddíle 1. Brďo Tišnov Gingo. Profesí psycholožka, učitelka a lektorka se zájmem o osobnostní rozvoj a sebepoznání.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Psychomotorika a její možnosti využití v dětských kolektivech

  Seznámení s psychomotorikou a představení využití psychomotorických aktivit formou praktických ukázek. Psychomotorické aktivity (PSM aktivity) budou zaměřeny na vybrané nesoutěžní pohybové činnosti bez pomůcek nebo s tradičními či netradičními pomůckami se zaměřením na oblast vlastního já (osobní oblast), společenskou (sociální) oblast a materiální oblast. Cílem workshopu je ukázka využití PSM aktivit v dětských kolektivech a seznámení se základní metodikou psychomotoriky.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckydobrou náladu
  Lektor
  Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (Inmu) Zobrazit popis
  Oblastí spojenou s psychomotorikou se zabývám již dlouhou dobu. Od roku 2008 se účastním za ČR akcí Evropského fóra psychomotoriky (dále jen EFP, https://psychomot.org/). Jsem členem komise psychomotoriky v České asociaci sport pro všechny (dále jen ČASPV, https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-psychomotoriky/). Podporuji rozšiřování povědomí o psychomotorice v ČR formou přednášek a seminářů pro různé organizace (např. Sokol, aj.). Podporu a rozšiřování povědomí vnímání pohybu bez soutěžního charakteru se zaměřením na prožitek z pohybu vnímám jako důležitou součást osobnostního rozvoje a celoživotního vzdělávání napříč společností.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  S Mongolskem v duši

  Před deseti lety jsem objevil krásy Mongolska, jeho kultury, umění a přírody. Nadšení mě neopustilo a prozkoumal jsem tuto fascinující zemi křížem krážem. Na přednášce si povíme, jak chutná jednou pálená pastevecká vodka, jak se chodí velbloudům ve sněhu a jak se žije v Ulánbátaru, nejchladnějším hlavním městě na světě. Ukážu vám tradiční mongolský oděv, řekneme si něco o kaligrafii a na navazujícím workshopu si ji můžete i vyzkoušet..

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Fux Karachovič (Fux) Zobrazit popis
  Jsem už 11 let kaligraf starého mongolského písma, které rád učím, ukazuju a představuju lidem. A taky ho vystavuju v Čechách a Mongolsku, které jsem projel křížem krážem. Vyzkoušel jsem kumys, spaní v jurtě i velbloudy na sněhu. A o tom všem rád mluvím. Plus mám modré číro, takže lépe splynu s davem.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Tradiční lukostřelba

  Představení tradiční a 3D lukostřelby, technika IL (max 30 min) a samotné střílení pod vedením zkušených střelců (60 min). Vybavení přizpůsobíme vašim fyzickým možnostem a potřebám. Lukostřelbě se může věnovat každý - může být sportem, relaxací i meditací.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Václav Kappel (Monty) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Monty - 25 let práce s lidmi, trenér lukostřelby ll. třídy. Vyrůstal jsem pod "vlivem" Brontosauřího dětského oddílu, později mu dělal předsedu. Prošel jsem i dalšími organizacemi, většinou zaměřenými na mládež a prožitek (Hnutí Go!, DDM Tišnov, Odyssea Tišnov, Lanové centrum PROUD..) V poslední době jsem se nadchl pro instinktivní lukostřelbu. Nejprve jsem založil lukostřelecký oddíl a následně rozvíjím další aktivity zaměřené na "osvětu" okolo tradiční a 3D lukostřelby - provozuji lukostřelnici https://lukostrelbatisnov.cz/lukostrelnice/ a specializovanou lukostřeleckou prodejnu - https://freebow.cz/
  Jakub Šafář (Kšanda) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Vyrostl jsem v dětském oddíle ZČ HB 1. brďo Tišnov GINGO, kde jsem po dokončení základní školy zůstal jako vedoucí. Práce s dětmi mě baví a díky oddílu jsem si uvědomil, že bych rád v této činnosti pokračoval. Oddíl mě pořád drží a k tomu studuji v Brně na pedagogické fakultě.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Turnaj v pexesu

  Přijďte si zasoutěžit v této jednoduché hře, která však dokáže potrápit mozkové závity. Startovné je 50, budou odměny pro nejlepší hráče. Měli bychom stihnout 4 až 6 her. Bude to jednoduchý systém bez postupů apod., zkrátka všichni budou hrát stejný počet her s pokud možno co nejvíce soupeři, bez ohledu na výsledky předchozích her. Vyzkoušíte si hru v různém počtu hráčů 2 až 4 a samozřejmě velmi různorodá pexesa jak tematicky, tak i počtem karet. Standardně bývá 64 karet, ale setkáte se s menšími i většími balíky.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Únikovka - umělá inteligence

  Máš rád/a únikovy? A už jsi někdy přemýšlel/a, že bys nějakou vymyslel/a? Pojď si zahrát homemade únikovku na téma umělé inteligence a popovídat si o tom, jak těžké je připravit vlastní únikovku pro vedoucí či děti. (Únikovka je stejná jako ta na CVZZ 2022).

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Terka Vodvářková , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Jsem holka z Pionýra, kterou baví práce nejen s dětmi, ale i příprava akcí pro náctileté a dospělé. Na CVVZ jezdím od roku 2014 a už předtím jsem jezdila na podobnou akci (pionýrská Kamínka). Ráda se seznamuji s novými podobně naladěnými lidmi a rozšiřuji své obzory. Od roku 2019 vedu oddíl pro náctileté, a i to mě přivedlo k vymýšlení únikovek a šifrovaček.
  Tomáš Zavřel Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Vazby knih

  Společně se budeme věnovat výrobě vazby knih. Od jednodušších po složitější.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Zbraně a jak na ně (s mládeží)

  Luky, šípy, vzduchovky, praky... To vše neodmyslitelně patří ke každému táboru či oddílu. Co byste měli vědět, než popadnete vzduchovku a vydáte se uspořádat oddílovou soutěž v lovu na plechovky? LEX z.s. je spolek hájící práva majitelů zbraní a dlouhodobě spolupracující na tvorbě české zbraňové legislativy. Na této přednášce se dozvíte úplné základy zákona o zbraních, které zbraně vyžadují vlastnictví zbrojního průkazu a které ne, co zajistit aby případné vzduchovková střelnice byla legislativně v pořádku, a jak je to vlastně s půjčováním zbraní mladistvým. Přednášku zakončí volný blok pro vaše dotazy.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  David Klementa (ilicz) , LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Zobrazit popis
  Člen kontrolní komise LEX, střelecký instruktor, rozhodčí a pořadatel střeleckých závodů LOS. Zbraňové problematice alegislativě se věnuju více než dekádu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Oběd - Sobota

  Dobrý oběd to jistí

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  "Ústřední výbor" - komorní larp

  Hra o chaosu a krutosti komunistických režimů: „Vůdce jihoamerické ostrovní země Faryi zemřel a vy jste členy ústředního výboru vládnoucí strany. Někteří se chtějí chopit moci, jiní skrytě bojují proti režimu. Nikdo není v bezpečí...“ LARP (live action roleplay) je hraní rolí naživo s ostatními. V této komorní variantě dostanete sepsanou postavu s její charakteristikou, schopnostmi a herními cíli. Po dobu hry budete postavu ztvárňovat (není potřeba být herci, stačí si hrát tak, jak to dokážete) a snažit se splnit všechny cíle. Budete muset opatrně komunikovat, nahlédnete do intrik a hrůzných myšlenek komunistického režimu z bezpečného prostředí hry. Je důležité si ji užít a zažít, ne vyhrát. Po hře bude možnost nahlédnout do zákulisí mechanik a vedení komorních larpů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckytužka
  Lektor
  Jakub Syrovátka (Kuba Sýr) Zobrazit popis
  Od první třídy se věnuji divadlu a zpěvu. Pravidelně jsem se účastnil recitačních soutěží, kde jsem získal několik ocenění. Moji pěveckou kariéru odstartoval i sborový a sólový zpěv v dětském sboru CANTO, který zvítězil v několika celostátních soutěžích a účastní se mezinárodních festivalů. Herecké zkušenosti jsem získával na jevišti, kde jsem odehrál několik představení pod ZUŠ Náchod, na improvizačních přehlídkách i v Divadle DRAK v rámci projektu MODE: Komenský. V posledních letech se věnuji také filmové tvorbě, tvůrčímu psaní či scenáristice. Několik let jsem vypravěčem stolních RPG her jako je Dungeons and Dragons. Od 17 se také zajímám o pedagogiku a pracuji s dětmi. Mám za sebou několik let v oddílu Duhy Modrá střelka jako účastník schůzek a táborů, poté jsem absolvoval instruktorský kurz. V nedávné době jsem se stal lektorem herectví a muzikálu na uměleckých kurzech Ambroziáda či programování v rámci klubu CoderDojo. Nyní studuji prvním ročníkem činoherní herectví na JAMU.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  72 hodin ročně navíc pro výchovu dětí | Levitio

  Je skvělé odjíždět z CVVZky plní inspirace, ale často naše vzletné plány vezmou za své. Není čas. Lépe řečeno, spoustu času ztratíme na nekreativních repetitivních administrativních úkonech (aby oddíl vůbec běžel) a na skvělé programy, které připraví děti na život, už moc nezbývá. Jak to změnit? Přizvat do oddílu pomocníka, který spoustu agendy udělá za tebe... Ent představí aplikaci Levitio, jak může oddílu šetřit co nejvíce času, ukžeme si jednotlivé funkce a probereme se dotazy přítomných. Vhodné pro začátečnické uživatele Levitia i pro ty, kdo jej zvažují (nebo o něm ještě neslyšeli). levitio.cz

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyNic. Pokud Levitio používáte nebo si chceš rovnou vytvořit (řeba zkušební) účet, pak počítač.
  Lektor
  Ondřej Běnek (Ent) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Ondřej Běnek (Ent) Ent dělal mediálního a roverského zpravodaje a taktéž vedl skautský oddíl. Dříve vedl komunitní platformu ROV v Ostravě a účastnil se BSA tábora amerických skautů v Kalifornii. Pracuje v neziskovce, která ve městech podporuje aktivní městskou mobilitu (třeba dojíždění na kole) a na rozvoji aplikace Levitio, o které ti rád poví. Nyní dělá vedoucího v Brontosauřím dětském oddíle Titio.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Cesta vůní - Aromaterapie (nejen) pro děti

  V každé skupině dětí objevují stejná témata - respirační onemocnění, úzkost z odloučení od rodičů, nebo separace introvertů atp. Nabídnu vám tipy na přírodní produkty pro bezpečnou práci s dětmi pro vhodnou pomoc s jejich fyzickou a psychickou pohodou prostřednictvím aromaterapie. Ochutnáme a prozkoumáme svět bylinek všemi smysly, včetně ukázek tvořivých, voňavých aktivit.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypsací potřeby + papír na poznámky
  Lektor
  Bc Soňa Dorňáková (Sunivel) Zobrazit popis
  Jsem trochu víla, trochu čarodějnice a nejvíc asi Sunivel. Vystudovala jsem volnočasovou pedagogiku, měla jsem vlastní čajovnu a pracovala pro různá volnočasová centra a kombinace všech životních událostí mě postupně zformovala do bytosti, kterou baví si už víc jak 20let povídat, nadšeně vyprávět a hrát si se vším, co příroda nabízí. Transformuji svoje znalosti a prožitky do programů a workshopů pro různé věkové kategorie od předškoláků po seniory a nabízím smyslové a vzdělávací aktivity s bylinkami, čajem, minerály nebo aromaterapií.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Den marketingové manažerky B2B / B2C - aneb co by jednorožec mezi kreativci měl zvládnout

  Marketing je umění tvořit a vidět do lidské duše. Trochu poetické? Dobrý markeťák využívá obě hemisféry a zvládá i analitiku, ekonomiku a politiku... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ xxx----- Kontakty a spolupráce je základ. Kdo není vidět, jako by nebyl. (Trochu o sebeprezentaci, networkingu a imposter syndromu...) xxx----- Jak uvést myšlenku v život? (Nic není nemožné, ale vše má svou cenu...) xxx----- Jak vybrat si vybírám specialisty, co by měli zvládnout a co radši tvořím sama? (Od copíků, grafiků, video a foto kouzelníků, web a SEO specialistů až po analytiky, obchodníky a ...) xxx----- Komunikace, komunikace a zase komunikace. (Jedna vlašťovka léto nedělá...) xxx----- Na co manažer nesmí zapomenout než projekt spatří světlo světa? (Bez čeho to prostě bude propadák...) xxx----- Funel, Marketingový kit, KPI, konverze, B2B a B2C a další pojmy, které vás nesmí vyděsit. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Je to výzva, ne každý to zvládne... Marketingovým manažerem se prý stávájí masochisti, lidi, co se z toho zhroutí, nebo divnolidi, kteří si to prostě užívají a po práci si jdou ještě třeba zatančit... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mít na projektu dobrého manažera a umět společně komunikovat, je výhra v loterii.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Štěpánka Jakešová (Štěky) Zobrazit popis
  Jsem marketingová manažerka, dobrodruh, vášnivá cestovatelka a lektorka argentinského tanga v Brně #StekyDancer Najdete ve mě parťáka na osobní rozvoj | zážitky | leadership | vedení projektů | inspirace a motivace | cesty nejen po Jižní Americe | a samozřejmě kouzelnici v oblasti marketingu a managementu

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Dětská skupina x Mateřská škola

  Zkušenosti s vedením mateřské školy a dětské skupiny – rozdílnosti, srovnatelné nároky a další problematika s vedením obou organizací zároveň. Vhled do personálních otázek, financování, vlastní založení DS, potřebná dokumentace a provázející předpisy.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Helena Kloudová Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Enkaustika

  Budeme kreativní s žehličkou a voskovkama a budeme se rozvíjet při malování dle vlastní fantasie. Obrázky, přáníčka, mandaly, fantasy světy, krajinky a jiné.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyvše dobrovolné: kdo má žehličku BEZ napařování, případně enkaustickou, bude nadšeně vítán, také vítáme staré velké nástěnné kalendáře s jednou stranou bílou (voskový, leštěný papír), zbytky voskovek
  Lektor
  Mgr. Lenka Poláčková (Pežuta Win) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Loni jsem se poprvé zúčastnila cvvz ve Skutči a neskutečně si užila celý víkend. Už nějaký čas pracuji jako oddílový vedoucí T.O. Hunkpapa Chomutov p.s. ČTU, spolu-vedu pravidelné schůzky, vymýšlím víkendové akce ať už v podobě výprav či vytváření. Zajímá mě téměř všechno počínaje přírodou, přes historii, pedagogiku, sci-fi,.... Jako lékárnice a zároveň maminka od tří mládežníků si ráda odpočinu u čehokoli inspirativního. Ze své činnosti jsem vám vybrala enkaustiku, neboli malování žehličkou a voskovkami.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Hry na tvorbu týmu

  Hry, ve kterých spolu musí účastníci mluvit a spolupracovat, a tak lépe poznají jak sebe navzájem, tak spochopnosti a vlastnosti svých kolegů. Stejné hry jako v roce 2019.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Jiří Vychodil (kapitán George) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem členem o.s. Gaudolino, pod kterým na tábory jako vedoucí a na jiné akce. Sám si rád ve svém volnu zahranu deskovky, sporovní hry. Jinak pracuji v IT.
  Ondřej Pohajda (Ondra) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem Ondra, milovník kávy a hor. Když nejsem za kávovarem, stávám se instruktorem horolezectví a lektorem první pomoci. Navíc pracuji jako zdravotník na zotavovacích akcích. Všechny tyto aktivity mě naplňují a baví, a rád sdílím své znalosti a dovednosti s ostatními. Na dřívějších CVVZkách jsem lektoroval programy- Drobničky, hry bez pomůcek, orvávačky, Barmanem na vlastní kůži, Baristou na táboře,...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak mluvit s panem starostou, městem, s krajem, ...

  Potřebujete lepší klubovnu nebo větší podporu od vašeho města, obce? Máte pocit, že nemáte od místní samosprávy tu správnou podporu? Nevíte, jak začít a vést dobrou komunikaci. Aneb proč je dobré, aby o vás u vás věděli.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Radek Zlesák (Zlesi) , Duha Zobrazit popis
  I když jako vystudovaný stavař, který si na chleba vydělával řízením stavebních projektů, se od mládí věnuji dobrovolné práci s dětmi a mládeži v turistickém oddíle Duha AZ ve Žďáře nad Sázavou. V oddíle jsem na pozicích oddílového, programového vedoucího, hlavního vedoucí tábora a mnoho jiných měl možnost zažít a načerpat mnoho zajímavých zkušeností a postřehů. Svého času jsem působil i ve vrcholovém orgánu celorepublikové Duhy (občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež). Nahlédl jsem i do fungování samosprávy a státní správy. Díky tomu jsem „z druhé strany barikády“ poznal, jak správně komunikovat s místní samosprávou, donátory, úředníky…

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak může práce s mládeží pomáhat inkluzi?

  Vedete oddíl? Organizujete tábory? Pracujete s dětmi a mládeží? Přijďte diskutovat o tom, jak to, co děláte, (ne)může pomoci znevýhodněným dětem a mladým lidem. Budeme společně sdílet příklady dobré praxe, vlastní nápady, zajímavé podněty i zábavné metody

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D. , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Jsem koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží z České radě dětí a mládeže. Zároveň vyučuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak rozpoznat dezinformace

  Dezinformace, hoax, propaganda, hybridní válka. To jsou jenom některé z pojmů, které slýcháme čím dál častěji. Dokážeme rozpoznat, která informace je pravdivá a která je lživá nebo zavádějící? Má smysl hledat pravdu? A existuje vůbec? Pojďme to zjistit!

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak vytvořit stezku - pro začátečníky

  Ukážu Vám, jak si vytvořit podklady pro zábavnou a poučnou stezku, kterou lze využít jako zpestření oddílové schůzky, tábora, školy v přírodě a nebo jako zajímavou akci pro veřejnost v rámci vaší organizace. Připravím Vám ukázkovou stezku, kterou si nejprve sami projdete a následně si společně jednu podobnou vytvoříme - ukážu Vám, jak při tvorbě postupovat, na co myslet a na co si dát pozor. Nejedná se o návod, jak vytvořit stezku v programu na počítači. Jedná se o důležitou fázi přípravy, než začnete stezku reálně tvořit. Obsah programu bude stejný jak v loňském roce 2022 a je určen pro úplné začátečníky, kteří s tvorbou stezek nemají zkušenosti.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPapír a tužka na vlastní poznámky
  Lektor
  Kateřina Hladišová Zobrazit popis
  Už od mala jezdím na tábory a navštěvuji různé kroužky. Časem se z dítěte stala vedoucí a při mateřské se rozhodla své zkušenosti předávat dál a založila web www.taborovky.cz kde nabízím různé tiskové podklady pro práci s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jaké jsou Filipíny pro Evropany

  Kromě fotek a základních informací se dozvíte i některé praktické informace týkající se cesty, ubytování či ceny. Sami si zhodnotíte jestli a za jakým účelem se na tenhle ostrovní stát vydat. Pokud Vás Filipíny lákají, stavte se pro informace.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Ing. Jiří Hovorka (Brontík) , Gamecon Zobrazit popis
  Účast na 13 CVVZkách. Zabývám se deskovými hrami.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Nejsem potížista, jenom nerozumím! – Jak se domluvit s dětmi s poruchou komunikace a chování

  Máte v oddíle či kroužku děti, které se chovají nestandardně, na pokyny reagují paradoxně nebo vůbec, jsou obtížně zvladatelné a potřebují neustálou pozornost svého „vlastního“ dospělého (který se přitom potřebuje věnovat i ostatním)? Nebo chcete být připravení na možnost, že se k vám takové děti připojí? Poruchy porozumění a vyjadřování (často i v kombinaci např. s ADHD, poruch učení, PAS apod.) se u dětí vyskytují stále častěji a jejich důsledkem bývá chování, které dostává nálepku „zlobivce“. Tyto děti ale nechtějí zlobit – jen s nimi komunikujeme způsobem, který nechápou, a klademe na ně požadavky, které jsou mimo jejich možnosti. Pojďme se pochopit!

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckyjen sebe :)
  Doplatek na místě0,00
  Lektor
  Mgr. Lada Nekvapilová (Šamanka) Zobrazit popis
  Jsem klinická logopedka s postgraduálním vzděláním a klinickou atestací, s třicetiletou praxí v ambulanci i stacionáři. Věnuji se všem věkovým skupinám - od miminek po seniory v oblasti vrozených i získaných poruch komunikace včetně kombinovaných vad a poruch somatických, smyslových i psychických. Po klasickém vzdělání jsem navázala alternativními způsoby, které se prolínají a jsem tak schopna komplexně pomoci v nejrůznějších situacích. Posledních 20 let jsem garantem studentů klinické logopedie na akreditovaném pracovišti a moje přednášková činnost zahrnuje jak odborné fórum (studenti psychologie, speciální pedagogiky, ošetřovatelství), tak i osvětu mezi laickou veřejností.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Recyklace her

  Taky hrajete v rámci táborů stále stejné hry a děti to prakticky nepoznaly? My máme své oblíbené, pravidla jsou stále stejná, ale jiná omáčka tomu dá chuť zcela nové a originální aktivity. Přijďte se s ostatními podělit o své favority a rozšířit si obzory.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckySvoje nápady a zkušenosti
  Lektor
  Tereza Janáková (Tereza) , Táborový klub Hradečtí Lvi z.s. Zobrazit popis
  Již třináctým rokem jezdím na letní a podzimní tábory s TK Hradečtí lvi jako programový nebo oddílový vedoucí. Baví mě vytvářet celotáborové hry pro děti všeho věku. Ráda bych některé nápady předala dál, pro inspiraci dalším táborovým vedoucím.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  S velkým štětcem do Mongolska

  Nejprve si o Mongolsku něco řekneme, pak si vyzkoušíme staré mongolské písmo a na závěr vezmeme monstr štětec. Ten nasaje litr tuše a v sokolovně na velký formát napíšeme něco mongolsky. A to všechno si můžete zkusit, naučit se a poznat pod dohledem mongolského kaligrafa z České republiky.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyVezmeme monstr štětec. Ten nasaje litr tuše a v sokolovně na velký formát napíšeme něco Mongolsky
  Lektor
  Fux Karachovič (Fux) Zobrazit popis
  Jsem už 11 let kaligraf starého mongolského písma, které rád učím, ukazuju a představuju lidem. A taky ho vystavuju v Čechách a Mongolsku, které jsem projel křížem krážem. Vyzkoušel jsem kumys, spaní v jurtě i velbloudy na sněhu. A o tom všem rád mluvím. Plus mám modré číro, takže lépe splynu s davem.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Skotské tance

  Skotské tance lze podle obtížnosti rozdělit od nejjednodušších k nejnáročnějším do tří základních skupin: ceilidh, country a highland dances. Aby se mohli zapojit i absolutní nováčci, nepolíbeni jakýmkoliv druhem tanců, budeme se věnovat prvním dvěma skupinám. Po letmém zaučení budou všichni celou dobu v pohybu.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckylehkou uzavřenou obuv, která nešpiní podlahu
  Lektor
  Blanka Macháčková (Bagheera) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  zabývám se klasickými Country tanci od roku 1992 jako lektor dětského tanečního souboru a od r. 2004 také v klubu pro dospělé. Během let oba soubory rozšířili svůj taneční obzor o tance dalších skotské, irské, staroanglické, mexické, řecké, renesanční ... vše ve stylu country, podle hesla Michala Tučného "Country je to! co mě baví!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Smyslů plné aktivity v každém věku

  Kolik máme smyslů a proč o nich přemýšlet i jinde než u školkových dětí? Jak nás naše smysly určují a odlišují? Jak může vypadat zapojení smyslových aktivit v rámci vašich profesí? Jakou máme smyslovou potřebu a co to je? Co se stane, když smyslovou složku používáme vědomě?

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Petra Zmeškalová (Nimui) Zobrazit popis
  Vystudovala jsem hudební konzervatoř a následně FF MU - obory zaměřené na estetickou výchovu a uměnovědy. Vedle výuky klavírní a komorní hry jsem přednášela témata z oblasti estetiky, estetické výchovy a teorie umění na PF JČU. Od stření školy mne zajímají témata polyestetické výchovy, everyday aesthetics a japonská estetika. Z praxe jsem došla také k potřebě pracovat i s rozvojem smyslové vnímavosti a připomínat, že smysly jsou brány k našemu tělu i mysli. Tato témata kombinuji i ve svých online minikurzech, živých lekcích i individuálních konzultacích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Z Brna za sklenkou portského

  Životní cesta tuláka a písničkáře z Třebíče, který jde 3600 km pěšky z Brna do Porta. Zažije přitom nádherné chvíle i okamžiky hluboké samoty, krásnou přírodu i bahno periferie, setkání s lidmi, která naplní i ze kterých zamrazí. Říká se, že život po Caminu už nikdy nebude stejný jako předtím. Přijďte se podívat a budete moct posoudit. Součástí besedy je i představení stejnojmenné knihy.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Ondřej Herzán (Ondera) Zobrazit popis
  Jsem vystudovaný geograf. Pět let jsem působil jako koordinátor promo akcí ve VIDA! science centru,pracoval jsem také ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka a učil na PřF a FF Masarykovy univerzity a FRRMS Mendelovy univerzity. Založil jsem Třebíčský půlmaraton, vydal 2 hudební CD a napsal dvě knihy s poutnickou tématikou, provázel v Brněnském podzemí. Aktuálně pracuji pro Hlavní kancelář hnutí STAN.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Abeceda ve výtvarném umění

  V úvodu budou účastníci workshopu seznámení s celoročním programem „Abeceda ve výtvarném umění“. Posluchači budou mít možnost se stručně seznámit s celou roční koncepcí těchto vyučovacích hodin. Pro ukázku výuky je vybráno hned první písmeno v abecedě A. V tomto workshopu si účastníci vyzkouší takzvanou „hrací etudu“, kdy žáci na začátku hodiny po seznámení s programem, spontánně rozvíjí svou kreativitu, spolupráci a komunikaci při tvorbě z materiálu začínající na písmeno „A“. Hlavní část výuky žáků bude s posluchači probrána už jen teoreticky, kdy se dozví, jaké techniky na písmeno „A“ byly využity při tvorbě, jaké cíle jsme v aktivitách rozvíjeli a čemu bychom se měli v budoucnu vyvarovat a na co navazovat v příštích hodinách výuky. Na závěr workshopu bude společná diskuze nad zkušenostmi práce s dětmi a vhodnými tématy k realizaci v hodinách výtvarné výchovy.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypsací potřeby - tužka, centropen
  Lektor
  Bc. et BcA. Martina Klaková Zobrazit popis
  Studovala jsem na SUPŠ Turnov obor zlatnictví, stříbrnictví, následně na Slezské univerzitě v Opavě Institut tvůrčí fotografie a na Masarykové univerzitě předškolní a mimoškolní pedagogiku. Celý život se věnuji vzdělávání dětí a dospělých převážně ve výtvarné a řemeslné tvorbě. V současné době jsem pedagog v ZUŠ ve výtvarném oboru, provozuji svůj vlastní výtvarně řemeslný ateliér a malou rodinnou galerii.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AcroYoga pro začátečníky

  AcroYoga nebo také akrobatická joga vznikla spojením jogy, akrobacie a thajské masáže. Je to kreativní aktivita, která obohacuje funkčnost těla a umožňuje rozvoj flexibility a síly. Seznámíme se se základními rolemi v AcroYoze (flyer, base a spotter). Po krátké rozcvičce a protažení si vyzkoušíme několik základních AcroYogových pozic (ptáček, židle, velryba, gauč...). Ti šikovnější mohou dostat návod, jak propojit tyto pozice do jednoduché sestavy, kterou můžou vyzkoušet nebo doma dotrénovat. V oddíle se dá AcroYoga využít např. jako zajímavé zpestření rozcvičky na táboře. AcroYoga je partnerská aktivita. Není nutné dojít ve dvojicích. Na místě uděláme případně cvičební skupinky.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckykarimatka
  Lektor
  Radka Mikušková (Sluníčko) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  AcroYogu jsem si vyzkoušela před několika lety právě na CVVZtce a od té doby jsem jí propadla. Od té doby ji cvičím pravidelně a příležitostně také lektoruji.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Děti v bublinkové fólii aneb bezpečnost na akcích pro začínající i vyskillené vedoucí

  Rodič: „Bude moje dítě v bezpečí?“ Vedoucí: „Rozhodně neslibujeme, že se nepoškrábe od ostružin, nezakopne o kořen během toulek přírodou a že se nikdy neřízne nožem, když bude spolu s ostatními připravovat k večeři nějakou dobrotu. Pokud bychom měli děti obalit do bublinkové fólie s klimatizací a senzory proti útoku komárů, nikdy by nezískaly tolik potřebnou odolnost pro dnešní svět. Tím nemyslíme překonávat se v bolesti a hecovat se v extrémech. Nechceme však děti nesmyslně držet opodál v činnostech, které zvládnou díky tomu, že se je budou postupně učit.“ Kde je zdravá míra rizika na akcích? Lze vůbec zajistit bezpečnost (spoiler: ne)? Jak je to s právní odpovědností? Kdo mi řekne, co si mohu ještě dovolit a co už ne? Na jaké věci se soustředit a co jsou neocenitelné zkušenostmi prověřené rady? Existují nějaké bezpečnostní standardy? Co dělat, když "je to tak napůl" a váhám, zda je aktivita OK? Na tyto a další otázky si odpovíme během programu zaměřeného na bezpečnost zaměřeného na celoroční / táborovou činnost s dětmi potažmo s dospělými.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckySepsané příklady běžných činností, které s dětmi děláte a chcete znát odpověď na to, zda je namístě minimalizovat riziko a jak.
  Lektor
  Ondřej Turek (Opičák) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  V oddílovém prostředí jsem od svých 5 let, vedoucím s celoroční působností jsem od roku 2010. V současnosti jsem hlavním vedoucím u nového oddílu Titio pod Hnutím Brontosaurus. Zkušenosti čerpám z různých prostředí, kde se pohybuji (oddíly, lektorování) a zároveň mě zajímá i teoretický pohled (pedagogicky zaměřená studia). Ideální je, když se to kombinuje. Věřím ve vědu a zároveň vím, že není všemocná. Ledasco se musí odžít. ;)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Formy interakce se skupinou

  Mnozí to znáte: Stojíte před skupinou lidí (třída, kolegové, účastníci kurzu, ...) a máte jim pomoct projít procesem (reflexe, učení se, rozhodování, ...). Jak k tomu přistoupit? Asi vás napadne, že můžete nechat volnou diskuzi, udělovat slovo, či nechat hlasovat. Ale co dalšího by vlastně šlo dělat? Jaké další základní formy interakce máte k dispozici? Jak strukturu trochu oživit? A jak všechny tyto prvky vhodně skombinovat?

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Martin Ukrop , Instruktoři Brno Zobrazit popis
  Informatik, výskumník, lektor aj dobrovolník. Popri zamestnaní v súčasnom IT výskume sa venujem neformálnemu vzdelávaniu. Od táborového vedúceho (Wachumba) som sa dostal k zážitkovej pedagogike pre dospelých (Instruktoři Brno) a didaĸtike informatiky (Teaching Lab, Fakulta informatiky MUNI). Aj v dospelosti si rád zahrám akúkoľvek hru od stolných, cez behacie stratégie až po príbehové vzdelávanie. Rád si vyrazím na turistiku do hôr, ešte radšej s dobrou, nie však príliš veľkou partiou. Rád robím veci, v ktorých vidím hlbší zmysel. A rád sa prechádzam lesom.
  Jana Tomalová (Janča) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Hraní rolí

  Existuje celá řada rétorických disciplín - vyprávění, argumentace, vyjednávání a právě i hraní rolí. Vyzkoušíte celou řadu cvičení s tímto zaměřením, vše bude formou improvizace a vše bude zaměřeno pouze na mluvení, tedy rétoriku. Budete si moci vyzkoušet roli historickou či filmovou, roli, která cíleně narušuje řeč někoho jiného nebo třeba roli, která tajně hraje proti všem ostatním a oni vás musí odhalit. Konkrétně si řekneme na místě. Cvičení zaměřená na hraní rolí mají zpravidla krátká zadání. Všechna cvičení budou ve skupinách 2 či více lidí.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Hry s kostkami

  Drobné hry na vyplnění volných chvil s hrací kostkou.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTužku, papír a dobrou náladu
  Lektor
  Ing. Jan Klec (Tesák) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Jsem pionýrský vedoucí už více jak 20 let. Nejvíce se zajímám o sportovní a tábornické aktivity. Byl jsem už na několika CVVZtkach. Lektorování jsem už dělal na jiných podobných akcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak přistupovat k dětem a mladým lidem s postižením, z hlediska ženy, která má vlastní zkušenost s diskriminací vůči postiženým lidem

  Pro Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností jsem si připravila téma “jak přistupovat k dětem a mladým lidem s postižením, z hlediska ženy, která má vlastní zkušenost s diskriminací vůči postiženým lidem“ Témata kterých se chci dotknout jsou: Jak vybrat společné aktivity pro děti s různými schopnostmi? Budeme diskutovat o tom, jak vhodně vybírat aktivity, které umožní účast všem dětem, ať už mají postižení či ne. Co dělat, pokud děti nereagují na dítě s postižením pozitivně? Zjistíme, jaké jsou typické projevy odmítání a jak můžeme reagovat, abychom podpořili začlenění. Jak překonat vlastní předsudky a vnímání dítěte s postižením jako objekt? Diskutujeme o tom, jak si uvědomit a změnit své vlastní postoje k dětem s postižením a vést k respektu a empatii. Nahlédneme do oblasti vývojové psychologie a jak přístup k dětem, adolescentům a mladým dospělým může ovlivnit tvorbu jejich identity. Nakonec se podíváme na perspektivu těch, kteří nevypadají že mají nějaké zdravotní znevýhodnění, potřebují pomoc, ale mohou se stydět ji hledat.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Hana Grygarová (Sheala) Zobrazit popis
  Hana Grygarová (Sheala) Jsem trance DJ a promotérka, bývalá personalistka, nyní studuji psychologii. Se studiem jsem začala v roce 1993, S hraním jsem začala v roce 2003, a s aktivismem v roce 2011, když jsme spolupořádala demonstraci, která se týkala škrtů příspěvku na péči. Občas mi vyjde článek, nebo někde promluvím o násilí na lidech s postižením, což je v Česku téma, o kterém není příliš bezpečné mluvit. Kromě násilí považují za hlavní problém ČR to, že stát platí mnohem více peněz za to, aby udržel lidi v institucích a než aby financoval asistenci, která by jim umožnila žít nezávisle. Bohužel to vede i k tomu, že lidi se buďto jsou nucení smířit s nedostatkem asistence (pomoci), nebo s tím, že jsou vnímaní jako pouze objekty péče, nebo jsou nucení žít v ústavech, kde riskují sociální deprivaci.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jaký je rozdíl mezi tiskovou zprávou a novinářským žánrem?

  Naučíme se psát tiskové zprávy, které se nabízejí médiím. Základní chybou je, když redakci zavalíme informacemi.... Čeho se vyvarovat, aby naše připomenutí neskončilo v koši?

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůcky- vlastní tiskové zprávy - psací potřeby
  Lektor
  Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki -) , PRESS, GNF, KKH, Junák Zobrazit popis
  Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu. Člen Klubu kreslířů a humoristů a autor několika publikací, výstav kresleného humoru a satiry a doprovodných vstupů autorské kresby, například do knížeček poezie nebo pedagogických publikací. Kreslí přes padesát let. Dlouholetý skautský činovník, propagátor Přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Klima není prima / starší dětí ZŠ,SŠ, dospělí/

  Program o dopadech změn klimatu / 2-3hodiny ve třídě/, prezentace problému, vysvětlení pojmů - co vše vstupuje do klimatické změny na planetě. Co je adaptace a mitigace. Skladby programu- úvodní hra, PPprezentace, hra o globálních problémech, 2PP prezentace, hlavní HRA - aktivní zapojení účastníků v jednotlivých rolích - všichni budou něco tvořit, pak prezentovat ostatním, něco málo o klimatickém žalu, závěrečná hra na zpětnou vazbu k programu. Počet účastníků 10 -20.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynic
  Doplatek na místěne
  Lektor
  Ing. Pavla Přikrylová Zobrazit popis
  Jsem lesní inženýrka a pedagožka.Zabývám se zážitkovou a mimoškolní pedagogikou a lesní pedagogikou. Vedu firmu Poznej víc v Brně. Praxe 20 let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Mladí a politika, životní prostředí a změna klimatu.

  Mladí a politika, životní prostředí a změna klimatu. To jsou témata, která spolu velmi souvisí. V Poslanecké sněmovně PČR se snažíme udělat maximum pro to, abychom naši planetu předali dalším generacím v co nejlepším stavu – nezvládneme to však sami. Zapojení mladých do politiky je klíčové a věřím, že na témata jako je životní prostředí a změna klimatu je potřeba se dívat očima všech generací. Sněmovna nemůže být jen pro dinosaury!

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Ing. Jana Krutáková , Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Zobrazit popis
  Jmenuji se Jana Krutáková, pocházím z Jiříkovic, avšak většinu života jsem strávila v Moravské Nové Vsi, kterou jsem skoro deset let vedla jako starostka. Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební v Brně a následně Stavební fakultu Vysokého učení technického, kde jsem získala inženýrský titul. Pracovala jsem jako ředitelka akciové společnosti HANTÁLY Velké Pavlovice, která se zabývá likvidací a nakládání s komunálním odpadem na Břeclavsku a Hustopečsku. V roce 2017 jsem byla poprvé zvolena poslankyní Parlamentu České republiky za hnutí STAN a v roce 2021 jsem byla znovuzvolena. Ve Sněmovně jsem předsedkyní Výboru pro životní prostředí a členkou zemědělského výboru, tudíž řeším zejména problematiku vody, lesů, odpadů a ochrany přírody. Se svými dvěma dcerami a teď už třemi vnoučaty ráda podnikám výlety do přírody, s manželem vinařím. Taktéž se aktivně věnuji sportu, vaření i pečení a tuzemské turistice. Dlouhodobě podporuji různé dobročinné a charitativní organizace, například Zdravotního klauna či Nadační fond Krtek. Dále pak pomáhám, kde je potřeba.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Moje dary a talenty

  Přijď si objevit a uvědomit své dary a talenty, jinými slovy své silné stránky. Zjisti, do jaké míry jich využíváš a jak Tě mohou ve Tvém běžném i pracovním životě podporovat nebo naopak brzdit. Provedu Tě skupinovým koučováním, v rámci kterého ve skupině maximálně 10 lidí společně vytvoříme bezpečný prostor pro sdílení i Tvé vlastní přemýšlení. Udělej si na sebe čas a užij si aktivního naslouchání a provázení koučem i vzájemné podpory a inspirace od skupiny. Věřím, že na konci odejdeš se zajímavým uvědoměním, které pak využiješ nejen pro svůj prospěch.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyStačí si vzít papír nebo oblíbený zápisník a něco na psaní.
  Lektor
  Jana Obdržálková Čejpová, DiS. , Jana Obdržálková Čejpová Zobrazit popis
  Jsem životní koučka a také nadšená dobrovolnice a ambassadorka Dobrovolnické akademie INEX. Věřím v sílu koučování a že v každém z nás je obrovský potenciál, který stojí za to neustále rozvíjet. Koučink se stal moji životní láskou. Má obrovský efekt a pomáhá nám být v našich životech ještě spokojenější a úspěšnější. Celý život se zajímám o osobní rozvoj a jako koučka podporuji jednotlivce i skupiny k jejich vlastnímu růstu a plnění si snů. Pracuji především se studenty, mladými lidmi, hybateli a podnikavci. "I s klidným hlasem ve Vás rozvířím ty pravé myšlenky a uvědomění." Jsem také nadšená organizátorka a koordinátorka různých, akcí, především vzdělávacích a ke smysluplnému trávení volného času, a ráda vzájemně propojuji lidi z různých oborů. Věřím, že se od sebe můžeme velmi inspirovat a učit. "Propojuji, podporuji a inspiruji koučinkem, dobrem a klidem." Ve volném čase miluji hraní deskových her a procházky v přírodě. V Hradci Králové jsem dokonce organizovala festival deskových her "Králohraní" a vedla klub deskových her". Více o mě na www.janacejpova.cz a https://www.linkedin.com/in/janacejpova/.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Moje silné stránky

  Budeme se zabývat tématem silných stránek - co všechno může být naše silná stránka, způsoby, jak je můžeme zjistit u sebe i u druhých a jak s nimi v životě nakládat.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyMobil - zkusíme si vyplnit on-line dotazník.
  Lektor
  Mgr. Soňa Kappelová (Veverka) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Po dlouhé roky vedoucí v oddíle 1. Brďo Tišnov Gingo. Profesí psycholožka, učitelka a lektorka se zájmem o osobnostní rozvoj a sebepoznání.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Nízké lanové překážky

  Pojďte se naučit vázat nízké lanové překážky a zkusit si jejich překonávání. Vše s důrazem na bezpečnost.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPevnou obuv.
  Lektor
  Martin Paclík (COODY) , JEJDA..., z.s. Zobrazit popis
  Od roku 1993 jsem byl aktivním členem vedení oddílu Vlčat. V roce 1998 jsem se stal hlavním vedoucím, tento oddíl jsem vedl 11 let. Mezitím jsem se zapojil do navazování kontaktů mezi jednotlivými sdruženími a organizacemi. Pracoval jsem v Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, kde jsem působil šest let jako předseda a také jsem pracoval v České radě dětí a mládeže jako člen představenstva. Přispěl jsem k založení organizace Jejda – kdo si hraje nezlobí - jsem její předsedou a vedu tábornický oddíl Orion. Byl jsem hlavním organizátorem RVVZ 2005 v Jihlavě, CVVZ 2007 v Třešti a CVVZ 2016 v Jihlavě. Jsem dlouhodobým propagátorem a organizátorem letních táborů a Bambiriád nejen na Vysočině ale i v rámci celé republiky. Od roku 2009 jsem majitelem firmy zabývající se outdoorovými aktivitami, včetně vzdělávání v tomto oboru. Kandidujeme na pořádání CVVZ 2025 v KOLÍNĚ!!!
  Anita Paclíková (Anit) , Oddíl Vlčata Javořice z.s. Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Ochutnávka enviro-zážitkovky: Pole a paláce

  Kdo postaví nejhonosnější vilu? A kdo bude mít největší výnosy z pole? Podaří se ti přežít všechny nástrahy, které ti klima nastaví? Zahraj si environmentální zážitkovku z dílny pražského organizátorského kurzu Hnutí Brontosaurus (OHB v Praze) a vyzkoušej si, jak může taková aktivita vypadat. Rozdělíme se do čtyř týmu, vysvětlíme si pravidla a poté budeme přes hodinu hrát. Na závěr si dáme reflexi a ohlédneme za programem. není nutné přijít v týmu, ba naopak, neboj se přijít jako jednotlivec. Týmy sestavíme na místě. Neočakávej, prožívej!

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyTužka a papír se můžou hodit.
  Lektor
  Jakub Hájek (#PromiňKuba) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Organizuji dobrovolnicko-zážitkové akce v Hnutí Brontosaurus, kde se snažím pomáhat přírodě a inspirovat lidi k péči o okolí. Další mé aktivity míří do brontosauřího oddílu Titio, skautského VŠRK Skrypta a na FSv ČVUT vyvíjím beton. Baví mě prozkoumávat ruiny, kanály a podzemí. Rád fotím, hraju na kytaru a odmalička jezdím na vodě díky oddílu Vodáci z Pionýra. Na CVVZ jsem byl poprvé v roce 2022. Může být bez bílé černá černou?

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Origami - Pokročilejší

  Názorná ukázka Origami a kolektivní práce na složitějších modelech - tradiční i moderní. Určeno pro ty, co mají se skládáním papíru už nějaké zkušenosti.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Pochvala v Božím domě - fotoprojekce z Izraele jako nástin evropské kultury

  Naše kulturní prostředí je formováno dvěma tisíciletími křesťanství. Svět Bible vychází z národa obývajícího oblast úrodného půlměsíce starobylých kultur Blízkého východu. Malý národ Izrael věřil v jediného boha Hospodina mezi velkými civilizacemi zbožšťujícími přírodní síly. Zemi, kterou obývali, se stala domem, ve kterém se naplňuje zákon milý Bohu. Snímky z návštěvy Izraele nás doprovodí při setkání s několika biblickými skutečnostmi, které se promítají mnohdy i jako běžně zavedené v současnosti. Závěrem může být vystoupání na vyhlídku města, mnohem mladší, jen asi 700 let starou.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Martin Kohoutek Zobrazit popis
  Přednášející je prostým knězem, druhým rokem farářem v Pohořelicích. Prošel technickým vzděláním na VUT v Brně, magisterským studiem teologie na Palackého Univerzitě v Olomouci a Lateránské univerzitě v Římě. Působil v Pohořelicích, v Boskovicích, v Brně Židenicích, v Milonicích a nyní opět v Pohořelicích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Proč oddíl?

  To je otázka, kterou nám kladou nejen ostatní, ale kterou si čas od času klade každý z nás. Odpovědi na ni mohou být různé a není snadné nalézt tu správnou pro sebe. Zvu zejména začínající instruktory a vedoucí k jejich hledání.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Šárka Koubová (Hroch) , Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. Zobrazit popis
  Jsem vedoucí z dětské organizace KONDOR s třicetiletou zkušeností s vedením oddílu, řízení táborů, organizací zážitkových akcí a vzdělávání vedoucích i instruktorů na naší skupině. Mimo jiné působím jako lektorka ekoprogramů v mateřských školách a trenérka sportovního šermu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Proč si nerozumíme? (vývoj mezilidské komunikace)

  Svět se řítí kupředu neuvěřitelným tempem. Hlavním důvodem je zrychlení a masivní zvýšení dosahu mezilidské komunikace, které nyní vládnou internet a sociální sítě. Společně se podíváme na způsoby, jakými se dorozumívání mezi lidmi vyvíjelo, v čem je stále stejné a kde jej technologie naprosto změnily. Na závěr se podíváme i na scénáře, kam se naše komunikace může v budoucnosti vyvinout - jak k lepšímu, tak k horšímu.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyJen sebe
  Doplatek na místě0,00
  Lektor
  Patrik Kořenář Zobrazit popis
  Mé jméno je Patrik Kořenář a věnuji se analýze, příčinám i společenskému dopadu zkreslování informací v mediálním prostoru. Toho se snažím docílit hloubkovými rozbory konspiračních teorií, dezinformací, pseudovědy a mediálního obsahu, které následně vydávám na řadě sociální sítí a formou přednášek či článků. V únoru a březnu 2022 jsem se v rámci ruské invaze na Ukrajinu věnoval publikování krátkých videí o informační válce a dezinformacích. Odkazy najdete včetně zdrojů zde. V roce 2017 jsem rozjel pořad Fakta vítězí. Vychází na mém YouTube kanálu a jde o hloubkový rozbor hlavně populárních konspiračních teorií, záhad a mediálních senzací, které nedají lidem spát. Najdete tu videa o přístání Američanů na Měsíci, chemtrails, mimozemském satelitu či tajemném zmizení tzv. Ďatlovovy výpravy. Jde o dlouhé dokumenty, jejichž příprava trvá celé měsíce. Jejich cílem je nejen dopátrat se pokud možno fakt a primárních zdrojů u jakéhokoli tématu, ale také jej představit vizuálně zajímavou formou. Na zlepšení všech aspektů produkce neustále pracuji a finančně mě v tom můžete podpořit na mém Patreonu. Zákulisí rešerší i střihu videí často vysílám na svém Twitch kanálu a záznamy včetně výstřižků a shrnutí můžete najít zde. Ve stejném roce jsem začal s Martinem Rotou natáčet pravidelný populárně-naučný diskuzní pořad Zvědátoři. V něm každé ráno volně řešíme vědu, vesmír, technologie, přírodu i společenská témata. Hlavně ale klademe důraz na kritické myšlení a ověřování zdrojů. Začali jsme si s nadsázkou říkat "Policie vědecké metody." Jelikož hrabání se v problémech dezinformací, senzačních zpráv i vědeckých objevů je můj život již několik let, rozhodl jsem se na základě získaných poznatků zkusit vytvořit přednášky. V nich se snažím divákům (v závislosti na složení publika) představit funkci médií, jak nás ovlivňují a jak se můžeme vyvarovat manipulací nejen stran dezinformátorů, ale také našeho vlastního mozku. Pokud budete chtít realizovat přednášku ve vaší knihovně, škole či firmě, můžeme se domluvit jak na tématu, tak zpracování vhodném pro konkrétní cílovou skupinu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Rodinné konstelace

  Workshop Rodinné konstelace je přednáška s praktickými cvičeními a zapojením všech zúčastněných. Konstelace - sebepoznávací metoda. Možnosti a přínos, odhalování nevědomých vlivů. Meditační cvičení na propojení s rodem Ukázky konstelační práce. Praktická cvičení – minikonstelace. Na závěr stavění ukázkové konstelace na osobní téma jednoho z účastníků. Lektorka má 14 let praxe ve vedení seminářů rodinných konstelací. Program je vhodný pro účastníky od 21 let (minimálně však 18 let).

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Mgr Markéta Černocká , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  6 let praxe jako třídní učitel na různých typech základních škol, vedení mnoha víkendovek a táborů pro mládež i dospělé, poté 14 let lektorování "na volné noze" - semináře rodinných konstelací, terapie, letní i zimní zážitkové akce a putování pro dospělé, cesty do zahraničí se skupinami, a ....

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Scrapbookingové pohľadnice z ciest

  Scrapbooking je technika práce s papierom, kedy sa využívajú rôzne zvyšky, vzorové papiere, trhá sa, lepí sa všeličo, vytvárajú sa rôzne kompozície... Využiteľné pre tvorbu fotoalbumov, ale napr. aj pohľadníc. My budeme vytvárať cestovateľské pohľadnice, využiteľné ako suvenír alebo na poslanie z miesta dovolenky.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyinfoleták z miestneho infocentra alebo časopis, kde sú obrázky z nejakej destinácie, z ktorej chcete spraviť pohľadnicu, nožnice, zvyšky dekoračných papierov-ak máte
  Lektor
  Mgr. Mária Horníková (Majka) , neformální skupina Cardio Youngs Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Tradice a rituály pro trvale udržitelný oddíl

  Opakování loňského programu o oddílových tradicích a rituálech, které pomáhají stmelovat oddíl a udržet ho živým po několik generací.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypapír a tužku, telefon
  Lektor
  Ing. Ludmila Pohanková (Kolčava) , Duha z. s. Zobrazit popis
  Kolčava - Lída Pohanková - "matka zakladatelka CVVZ" :-D S dětmi pracuji od svých 15 let, současný oddíl Modrá Střelka vznikl v roce 1985, tam mám funkci šamana a šedé eminence. Kromě toho jsem statutárem organizace DUHA 2D, která je zaměřená na realizaci vzdělávacích akcí a letních táborů. Pracuji v roli místopředsedy a jednatele Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Bezmála 30 let jsem pracovala jako ředitelka SVČ Déčko Náchod, nyní jsem v důchodu a mám čas na svůj oddíl vnoučat, volnočasovky neziskovek a svojí rozlehlou zahradu s plantážemi, zásobujícími naše tábory zdravou zeleninou a ovocem :-D :-D

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Výuka (tradiční) lukostřelby trenérem ll.třídy

  Projdeme podrobně techniku správného výstřelu. Celý pohyb rozložíme na jednotlivé kroky, které podrobně vysvětlím. Nejde jen o návyky pro dobrý zásah, ale především o to, aby vám lukostřelba nezpůsobila zdravotní problémy. Určeno především pro ty z vás, kteří se chtějí lukostřelbě věnovat dál, nebo vést lukostřelbu pro ostatní.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Václav Kappel (Monty) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Monty - 25 let práce s lidmi, trenér lukostřelby ll. třídy. Vyrůstal jsem pod "vlivem" Brontosauřího dětského oddílu, později mu dělal předsedu. Prošel jsem i dalšími organizacemi, většinou zaměřenými na mládež a prožitek (Hnutí Go!, DDM Tišnov, Odyssea Tišnov, Lanové centrum PROUD..) V poslední době jsem se nadchl pro instinktivní lukostřelbu. Nejprve jsem založil lukostřelecký oddíl a následně rozvíjím další aktivity zaměřené na "osvětu" okolo tradiční a 3D lukostřelby - provozuji lukostřelnici https://lukostrelbatisnov.cz/lukostrelnice/ a specializovanou lukostřeleckou prodejnu - https://freebow.cz/

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Wellbeing, aneb aby u nás všem bylo dobře

  Wellbeing, aneb aby u nás všem bylo dobře… Co to je wellbeing a proč se o něm teď všude mluví? Pojďte společně popřemýšlet nad tím, co už v organizacích pro všeobecnou pohodu děláte, a nasbírat inspiraci, co by se ještě dělat dalo. Workshopem vás provede Zuzka Wildová a Lucka Bíbová z České rady dětí a mládeže.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Bc. Lucie Bíbová , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Nabíjí mě příroda, především lesy a tak se k nim snažím co nejvíce přiblížit. Také se snažím přiblížit se k lidem, i když svou cestou. Mám dlouhou zkušenosti s prací s dětmi a mladými lidmi z oddílu, nízkoprahového klubu, preventivních programů i jako (drama)terapeutka. Momentálně pracuji pro ČRDM na projektu Strukturovaného dialogu s mládeží, kam si chodím odskočit od svých dvou malých dětí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Xˇandyho „bezkontaktní“ hry XII.

  Každá dětská hra dostává v podání instruktorů a vedoucích jiný rozměr, a i známá hra Vás může překvapit. Celý program bude v pohybu, při kterém se seznámíte.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyšátek na oči, láhev s pitím. Nebrat šperky, náramky a hodinky, značkové oblečení.
  Lektor
  Petr Dvořák (Xˇandy) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Od roku 2004 jsem členem Pionýra. V počátcích mého působení v dětských organizacích jsem byl i členem hnutí Brontosaurus. Prošel jsem od instruktora, vedoucího oddílu až po vedoucího skupiny. Není žádná skupina dětí ve věku od 3,5 do 35 let, které bych se vyhýbal, stále hledám, s kým se nejlépe pracuje. Pořádal jsem nebo spolupracoval na několika víkendovkách, táborech nebo akcích na klíč např. pro sdružení Duha. V současné době asi od roku 2012 mám vlastní Eko-turistický klub pro děti z mateřinky a prvního ročníku. V roce 2014 jsem dělal svůj vůbec první tábor pro rodiče s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Drobné hry pro zasmání a nabuzení

  Zahrajeme si (a tím se naučíme uvádět) 30 drobných her, které můžete kdykoli vytáhnout z rukávu, když potřebujete rychle skupinu seznámit, zaujmout či nabudit.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Michal Donát , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Organizuji, tedy jsem. Baví mne budovat komunitu, rozvíjet lidi kolem sebe a třeba občas udělat jejich život veselejší. Pořádám širokou paletu různých akcí (tábory, zpívání, tancování, plachtění), snažím se to dělat efektivně a inovativně.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Evakuační zavazadlo

  Nejen pro případ války, ale i přírodních katastrof a s nimi spojených krizových událostí bychom měli mít představu o tom, jak se v takových chvílích chovat. Na nenadálou situaci se dokonale připravit nelze. Určitou pomocí nám ale může být evakuační zavazadlo. Víte, co je to evakuační zavazadlo? K čemu slouží a co by mělo pro jakou situaci obsahovat? A kdy je vlastně vhodná doba na jeho přípravu?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Dan Machač Zobrazit popis
  Bývalý letecký návodčí speciálních sil s elitním výcvikem u britských a amerických kolegů i bojovými zkušenostmi ze sedmi vojenských misí pracuje dnes jako instruktor odborné přípravy v civilní firmě, která zabezpečuje armádu. Minimálně 12 let vedl skautský oddíl a spoluorganizoval zajímavé akce pro děti a mládež s cílem naučit je zejména zvládat samostatně nejrůznější situace a zlepšit si psychickou odolnost.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak rozsvítit Rychtovín?

  Ve městě Rychtovín je tma, protože došla elektřina. Pomozte město rozpohybovat a rozsvítit tak, aby se v něm dobře žilo. Je však potřeba si dát pozor, aby výroba energie městu příliš nezatopila. Hra na téma udržitelné energie a změny klimatu. Účastníci se zapojí aktivně, řeší společný cíl. Vyzkoušeno s prvním i druhým stupněm ZŠ.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Jana Halúzová , Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Zobrazit popis
  Jsem z organizace Lipka zabývající se environmentálním vzděláváním, kde působím více než 10 let. Dělám výukové programy, tábory, kroužky s přírodovědnou a environmentální tématikou. Na CVVZ budu už po osmé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak si dobře připravit celotáborovku aneb co se nám osvědčilo

  Budeme si povídat a vyměňovat zkušenosti, jak dobře připravit a zrealizovat celotáborovou hru (CTH). V minulosti jsme vyzkoušeli mnoho vychytávek, které se nám osvědčily. Nicméně bylo i mnoho věcí, které nedopadly tak, jak jsme si představovali. Vše dohromady nám pomohlo vypilovat náš systém CTH. Přehled našich CTH naleznete na: https://azduha.cz/archiv/tabory-archiv.htm

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Radek Zlesák (Zlesi) , Duha Zobrazit popis
  I když jako vystudovaný stavař, který si na chleba vydělával řízením stavebních projektů, se od mládí věnuji dobrovolné práci s dětmi a mládeži v turistickém oddíle Duha AZ ve Žďáře nad Sázavou. V oddíle jsem na pozicích oddílového, programového vedoucího, hlavního vedoucí tábora a mnoho jiných měl možnost zažít a načerpat mnoho zajímavých zkušeností a postřehů. Svého času jsem působil i ve vrcholovém orgánu celorepublikové Duhy (občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež). Nahlédl jsem i do fungování samosprávy a státní správy. Díky tomu jsem „z druhé strany barikády“ poznal, jak správně komunikovat s místní samosprávou, donátory, úředníky…

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  Jobcrafting: Designérem vlastní pracovní budoucnosti

  Doděláváš školu nebo už dokonce pracuješ? Váháš mezi bezpečnou kariérou ve fabrice u mašiny, za stolem korporace, ve státní správě nebo chceš zůstat v nezisku? Nebo dokonce zvažuješ volnou nohu či vlastní firmu? Viděl jsem stovky podnikavců na jejich cestách a pokud bys rád načerpal od spoluhráče, který je na stejné cestě o dvacet let dál... jsi vítán.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Petr Pouchlý (Jezevec) , Court of Moravia Zobrazit popis
  Hraní se věnuje celý svůj život a doposud nepřestal. Vytvořil desítky her, odehrál tisíce a vše, co se z her naučil, zúročil v přenosu herních principů do běžného života, především systematické práce s motivací, dlouhodobou spoluprací a tvorbou inovativních řešení. Aktuálně, vedle vyučování na Masarykově univerzitě a evangelizace gamifikace, vede svobodnou firmu Court of Moravia. ☠ Za svůj přijal boj se šlendriánem a lemplovstvím, levnými paperbackovými pravdami a deformativní výchovou poslušných oveček.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Low-cost cestování po Evropě - zážitky a praktické tipy

  Rád/a cestuješ, ale nebaví tě válet se celý den na hotelové pláži a popíjet nekonečné množství drinků? Toužíš po pořádných zážitcích a dobrodružství? Zkus low-cost cestování! Přijď si poslechnout cestovatelskou přednášku o zážitcích z cest Sary a Šimona. Součástí budou praktické tipy k plánování, stopování a řešení nečekaných situací. Příběh bude obsahovat zkušenosti ze stopů po Polsku, Španělsku a Portugalsku.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Ing. Šimon Vlach , KLUB PATHFINDER z.s. Zobrazit popis
  Jsem čerstvě vystudovaný student NEWTON University zaměřené na ekonomii, marketing a management. Zabývám se video-produkcí, organizací volnočasových akcí ve spolku EnjoyTeam a věnuji se také oddílové činnosti pod hlavičkou Klubu Pathfinder, ve kterém jsem se zapojoval již jako malé dítě. Baví mě sporty, hraju na klavír i kytaru a zpívám v gospelovém sboru. Miluji cestování, adrenalin a dobrodružství. CVVZ jsem navštívil poslední dva ročníky a těším se na další!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Mizející mužské vzory ve výchovném procesu a jak z toho ven - můžou nám s tím pomoct pohádky?

  Cesta chlapce k naplněnému mužství. Na pohádkovém příběhu „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ si ukážeme, s jakými vlastnostmi by se měl muž ztotožnit a jaká cesta ho může přivézt k dobrým partnerským vztahům.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckypapír a tužku, pokud si budou chtít psát poznámky. Povědomí o klasické pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
  Lektor
  Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s. Zobrazit popis
  pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
  Pavla Panovská Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Okno do historie

  Program bude zaměřen na středověké odívání, středověkou zdravovědu a středověké zbraně. Vše v interakci se zájemci. Vyzkoušení si všeho z nabídky a s odpovědí co mohlo, bylo či nemohlo být.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypomůcky né, odvahu
  Lektor
  Zdenek Chroboczek (Hafan) , Společenství Severských pánů Zobrazit popis
  Zdravím Vás.Jmenuji se Zdenek. Pracuji ve strojírenství. Koníčků mám spousty, ale ten největší kůň je šerm-14.století-mistr Johanes Lichtenauer. Nejen, že se stále sám učím novým věcem a to myslím,že se všichni pořád učíme, tak v naší skupině společně s kolegou učíme všechny zájemce od dětí po dospělé šermu, ale i boji z jinými zbraněmi té doby. No každý máme něco.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Papírové květiny

  Výroba květin hlavně z krepového papíru a jiných pomůcek.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Propojování formálního a neformálního vzdělávání

  Záměrem programu je představit fenomén Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve všech možných úrovních. Pobavit se, proč je neformální vzdělávání v našich životech důležité a jaké jeho prvky, metody a formy můžeme využívat ve školách.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Mgr. Klára Šindelková , Národní pedagogický institut ČR Zobrazit popis
  Jmenuji se Klára Šindelková a v Národním pedagogickém institutu ČR mám na starost Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Snažím se nejen učitelům předávat vizi, že i v ,,klasické" škole se můžeme soustředit na rozvoj kompetencí žáků, učit zkušenostně a více v přírodě. K tomu nám velmi efektivně pomáhají léta ověřené metody a techniky neformálního vzdělávání. 8 let jsem také Instruktorkou Prázdninové školy Lipnice a osobně mi dává propojení tohoto pracovního a dobrovolnického světa velký smysl.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Předvánoční papírové pletení

  Máte chuť si něco hezkého vytvořit? Přijďte si k nám vyzkoušet pletení věnečků a stromečků z papírových ruliček. Výsledný výrobek si samozřejmě můžete odnést domů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Roman Doležal (Dolina) , Sdružení Filia, Kamenná čtvrť 122, 63900 Brno Zobrazit popis
  Roman Doležal, Sdružení Filia z.s., pracovník v sociálních službách. Pracuji s lehce mentálně postiženými dospělými lidmi v chráněné dílně v Újezdě u Brna. Tuto profesi vykonávám už sedm let. V naší dílně pracujeme hlavně s papírem - zejména pletení všeho možného (košíky, stromečky, věnečky apod.) z papírových ruliček.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Příměstský tábor - alternativa pro mě?

  Pojďte si poslechnout, jak dělám příměstské tábory. Jak pracuji s dětmi a co děláme, když...... Jak začít hledat děti a místo. Budu moc rád, když po vlastní prezentaci, která nebude nijak dlouhá budeme chvilku mluvit o tom, jak děláme věci odlišně aby to obohatilo i mě.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckytužka, papír
  Lektor
  František Hronek (Koule) , KLUB PATHFINDER z.s. Zobrazit popis
  Pracuji jako oddílový vedoucí Klubu Pathfinder. Již mnoho let připravuji tábory a posledních deset let jsem připravoval trochu jiné příměstské tábory. Dělám co dělám a myslím, že jedinou cestou jak růst je vzájemně se sdílet a proto lektoruji.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Rychlokvíz

  Budou týmy po 3 lidech, pokud nemáte tým, tak se poskládá na místě. Může se zúčastnit 4 až 8 týmů. Samozřejmě je to soutěž s odměnami. Bude to interaktivní, odpovědi nebudete zapisovat, budete je rovnou říkat, půjde tedy o to, který tým to řekne dřív. Proto to je rychlokvíz, stihneme nejméně 100 otázek.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Typy her a jejich aplikace - sdílení mechanik a pravidel

  Ukážeme si možné zdroje inspirací her, jako jsou weby, knihy a podobně. Poté si určíme, co vše je dobré vědět o hře, kterou bude skupina hrát. Rozdělíme si obecné kategorie her. Vrchol tohoto programu bude sdílení her v jednotlivých kategorií pro hráče školního věku a starší.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckyněco na dobrovolný zápis, stačí mobil.
  Lektor
  Erik Harajda , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Od 16 let funguji jako vedoucí na letních táborech. Od 19 let řídím turistický oddíl pro děti a mládež v Ostravě. Dnes jsem hlavním vedoucím tábora a učitelem. Práce s lidmi všeho věku mě živí déle jak 7 let. V každé činnosti co dělám rád hledám vyšší smysl, snažím se mít širší perspektivu a vnímat věci z vícero úhlů. Rád se s Vámi pohádám na jakékoliv téma 3:) PS: ne není čerstvá!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Umělá inteligence kolem nás

  Co je to umělá inteligence? Proč o tom teď všichni pořád mluví, píše se o tom v novinách? Kde se s ní už dlouho setkáváme? V čem se liší od jiných počítačových programů? Jak může lidem usnadnit život a jak naopak uškodit? A nakonec - jaké možnosti ale hlavně výzvy její rozvoj přináší pro vzdělávání? V rámci programu se budeme zabývat (nejen) výše uvedenými otázkami. Ukážeme si příklady, jak si pomocí dostupných nástrojů umělé inteligence zjednodušit práci, jak se něco zajímavého (třeba s dětmi v oddíle) naučit o světě kolem sebe nebo jak je využít při tvorbě her. Část programu bude zaměřená konkrétně na nástroj ChatGPT ve vztahu ke vzdělávání, s ním spojená rizika a existující doporučení pro pedagogy. Program uzavře otevřená diskuze. Program nevyžaduje žádné technické znalosti. Je určen pro kohokoli, kdo se chce o problematice dozvědět více. Jako zdroj inspirace a informací může posloužit zejména pedagogům, kteří chtějí vědět, jak k nástrojům umělé inteligence přistupovat v rámci své výuky. Program bude veden formou přednášky s několika interaktivními příklady.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Václav Sobotka (Červ) Zobrazit popis
  Profesně se zabývám počítačovou vědou a IT obecně. V Brně na FI MUNI mám obor vystudovaný se specializací na umělou inteligenci. Po škole jsem se rozhodl nenavázat na předchozí práci programátora a v oboru jsem začal (jako "dobrodružnější" alternativu) studovat doktorát. Ve volném čase se věnuji hlavně přípravě celotáborové hry na letní tábor. Právě tématika volnočasové pedagogiky a táborů je to, kvůli čemu se na CVVZ od roku 2015 pravidelně vracím. Kromě táborů rád vařím a ještě radši potom jím. Dlouhou dobu jsem se taky věnoval hudbě (především klavíru), na ten se mi ale bohužel poslední dobou moc času nedostává.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Únik z Matrixu

  Dokážete prolomit brány Matrixu? Máte 90 minut na to abyste z něj unikli! Vyzkoušejte si program plný úkolů a šifer, který nově uvádíme v brněnském VIDA! science centru.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyChytrý telefon s internetem
  Lektor
  Mgr. Pavel Daněk (Science) , Science Reveal Zobrazit popis
  Devátým rokem pracuji jako vidátor/edutainer ve VIDA! science centru v Brně, kde se věnujeme popularizaci vědy. Kromě pomoci lidem v expozici vedu příměstské tábory, uvádím programy a science show a jezdím na promo akce. Mimo VIDA! se věnuju také vlastnímu projektu Science Reveal, který má široký záběr jak na internetu, tak v offline světě. Jsem absolventem PřF MU oboru Fyziologie a imunologie a aktuálně pracuji především jako učitel na soukromé škole LABYRINTH – gymnázium a základní škola.
  Matěj Nosek Zobrazit popis
  Třetí rokem pracuji jako vidator ve VIDA science sentru které populárizuje vědu. Zabývám se vytvářením science show pro návštěvníky a krátký představení. V současné době studuji na VUT na magisterském studiu v oboru strojírenství

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Výchova jako jedinečné poslání

  Program má za cíl nadchnout účastníky pro cestu výchovy, na kterou se vydali. Provázet nás při tom bude ústřední myšlenka Jana Amose Komenského. Současně se podíváme na sedm základních principů důležitých pro výchovu v dnešní době. Účastníci budou moct svými otázkami a nápady program spoluutvářet.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyVěci na psaní a bdělou mysl ;-)
  Lektor
  Mgr. Jiří Zajíc (Edy) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM, následně metodik pro vzdělávání v Národní pedagogickém institutu a nyní odborný garant propojování formálního a neformálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Toto je moje 14. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Dvakrát také debaty o vlastenectví). Letos nabízím jeden úplně nový program o tom, jak příroda nás učí duchovnímu životu a druhý skoro nový o jedinečnosti výchovy (měl premiéru na CVVZ loni) :-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Workshop přednáškové improvizace

  Jedna věta. Tři minuty. Pět slov. Jedna prezentace. Nekonečně zábavy. Pojďte si vyzkoušet přednáškovou improvizaci. Na základě slov, která se budou postupně objevovat budeme vymýšlet příběhy pro ostatní účastníky.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Večeře - Sobota

  A něco dobrého na zakončení dne

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  „Schůzka plná dětí, které mají speciální potřeby“ - komorní larp

  Přijďte na schůzku. Můžete se jí zúčastnit v roli dítěte, instruktora/rádkyně, či vedoucího*vedoucí, co to má celé pod palcem. K účasti na tomto programu potřebujete chuť si hrát a zapojit se, bez tohoto nejde. Vylosujeme si role a zkusíme přežít „běžnou oddílovou schůzku“. Zároveň se v rámci tohoto larpu dotkneme tématu speciálních potřeb, se kterými se při naší činnosti můžeme setkat. Na závěr si to celé zreflektujeme a posdílíme si tipy, jak s dětmi se „SVP“ pracovat. Jo, a taky je to fakt sranda. Vyzkoušeno na lidech.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Mája Šafaříková , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Odmala mám blízko k přírodě a ke vzdělávání (se), proto jsem se vydala na dráhu prvostupňové učitelky, oddílové vedoucí a lektorky environmentálních témat. V současné době vedu oddíl Titio pod Hnutím Brontosaurus a jsem lektorkou v Pražském pionýrském vzdělávacím centru, plus dělám spoustu dalších věcí, ale o tom osobně :-).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Aktuální legislativa v oblasti dětských organizací

  Jaké legislativní novinky se řítí na dětské organizace?Novelizace hygienické vyhlášky, Dětský certifikát, Vypouštění odpadních vod na táborech.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Aleš Sedláček (Tokaheya) , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Aleš Sedláček, předseda ČRDM - Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CORE - protažení a posilování středu těla

  Posilovací, protahovací RHB cvičení. Připravena pro Vás bude sestava posilovacích a protahovacích cviků s prvky jógy, DNS, Mojžíšové. Účastnící budou aktivně zapojení.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckykarimatka
  Lektor
  Marie Niederhafnerová (Mel) , Asociace TOM Zobrazit popis
  Ahoj Všichni, jmenuji se Marie Niederhafnerová ( Mel). V civilním životě jsem lékařkou a matkou třech dětí. Velkou část svého volného času věnuji realizaci zážitkových akcí pro děti i dospělé, dětským táborů, přírodě a LARPU.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Hry ze školních lavic

  Nudili jste se někdy ve škole? A co jste s tím dělali? Zahrajeme si pár her, se kterými se dodnes můžete setkat ve školních lavicích a stačí vám k nim jen málo - tužka, papír, mince či další obsah pouzdra. Vlastní zkušenost ze školních lavic velmi vítaná.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTužku, papír, drobné mince.
  Lektor
  David Truhlík (Dave) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  Více než 20 let jsem členem organizace ČTU - Placatý kámen, kde jsem vystřídal řadu pozic (od instruktora, přes zdravotníka a kuchaře až po hl. vedoucího) a to jak v oddíle tak na táborech. V posledních letech se zaměřuji na školení a rozvoj našich instruktorů. Učím na základní škole tělesnou a občanskou výchovu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Papírové vánoční ozdoby

  Papír je ve výzdobě velmi podceňovaný – lidem obvykle lidem představivost, jak ho použít, a tak si myslí, že výroba papírových ozdob je jen pro malé děti. Přijďte se přesvědčit že papírová ozdoba může být hezčí a komplikovanější, než si myslíte.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Práce z kůží pro začátečníky

  Budeme vyrábět menší věci pro začátek, jako jsou kožené pytlíky, náramky, malé ozdobné lapače snů. Naučíte se toto.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Ivan Jung (Mexičan) , Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z.s. Zobrazit popis
  jmenuji se jung ivan a rikaji mi maxican,predvadim a snazim se naucit ucastnikz cvvz praci s kuzi pro zacatecniky,toto muzou naucit i deti v oddilech.zucestnil jsem se skoro vsech cvvzetek,

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Příroda jako učitelka duchovního života

  Program nabízí prohloubení všeobecného tušení, že mezi přírodou a duchovním životem je určité spříznění. Nabízí účastníkům dostatečně široké a přitom nepovrchní pochopení duchovního života a některé zvlášť výrazné možnosti, jak díky přírodě do něj i vstoupit. Zejména v druhé praktické části bude příležitost pro vlastní nápady a objevy účastníků.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyVěci na psaní, probuzená mysl ;-)
  Lektor
  Mgr. Jiří Zajíc (Edy) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM, následně metodik pro vzdělávání v Národní pedagogickém institutu a nyní odborný garant propojování formálního a neformálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Toto je moje 14. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Dvakrát také debaty o vlastenectví). Letos nabízím jeden úplně nový program o tom, jak příroda nás učí duchovnímu životu a druhý skoro nový o jedinečnosti výchovy (měl premiéru na CVVZ loni) :-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Rekvizity (táborové) - velkolepé, věrné, hravé...

  Ukážu mnoho obrázků i fyzických rekvizit, povím o výrobě, dám tipy na dostupné levné materiály. Vždy mě bavilo dělat suprový rekvizity, které utváření atmosféru celého tábora už na pohled a to nejlépe s minimálními náklady - ideálně z odpadu. Za posledních 24 let jich tak vzniklo mnoho... od mega velkých, přes věrné až po vyšívané drobnosti.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Václav Kappel (Monty) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Monty - 25 let práce s lidmi, trenér lukostřelby ll. třídy. Vyrůstal jsem pod "vlivem" Brontosauřího dětského oddílu, později mu dělal předsedu. Prošel jsem i dalšími organizacemi, většinou zaměřenými na mládež a prožitek (Hnutí Go!, DDM Tišnov, Odyssea Tišnov, Lanové centrum PROUD..) V poslední době jsem se nadchl pro instinktivní lukostřelbu. Nejprve jsem založil lukostřelecký oddíl a následně rozvíjím další aktivity zaměřené na "osvětu" okolo tradiční a 3D lukostřelby - provozuji lukostřelnici https://lukostrelbatisnov.cz/lukostrelnice/ a specializovanou lukostřeleckou prodejnu - https://freebow.cz/

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Souhvězdí jak je všichni známe... nebo ne?

  Večerní zážitkový program o souhvězdích, které znáte, ale vlastně možná ještě více o těch, které neznáte nebo znát ani nemůžete. Autorská realizace hry z Fondu her 2 od Instruktorů Brno. Poklidný program o souhvězdních, s přesahem do jiných témat.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyněco na psaní (tužka, propiska), zdroj světla (ideálně červená čelovka, ale i s mobilem se to zvládne), něco na sezení na zemi (karimatka)
  Lektor
  Martin Ukrop , Instruktoři Brno Zobrazit popis
  Informatik, výskumník, lektor aj dobrovolník. Popri zamestnaní v súčasnom IT výskume sa venujem neformálnemu vzdelávaniu. Od táborového vedúceho (Wachumba) som sa dostal k zážitkovej pedagogike pre dospelých (Instruktoři Brno) a didaĸtike informatiky (Teaching Lab, Fakulta informatiky MUNI). Aj v dospelosti si rád zahrám akúkoľvek hru od stolných, cez behacie stratégie až po príbehové vzdelávanie. Rád si vyrazím na turistiku do hôr, ešte radšej s dobrou, nie však príliš veľkou partiou. Rád robím veci, v ktorých vidím hlbší zmysel. A rád sa prechádzam lesom.
  Jana Tomalová (Janča) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Tance z celého světa

  V tanci můžeme navštívit starou Anglii, Řecko, Itálii, Izrael, Tahiti, Mexiko, USA, i českou zemi. ... vše ve stylu country, podle hesla Michala Tučného „Country je to, co mě baví!“ Do přihlášky prosím uveď kterou zemi preferuješ - vyber z nabízených alespoň tři.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyLehkou uzavřenou obuv s nečernící podrážkou. Po celou dobu semináře budeš tancovat - tak lehčí oblečení. Nezapomeň si donést vizitku!
  Lektor
  Blanka Macháčková (Bagheera) , Česká tábornická unie, z.s. Zobrazit popis
  zabývám se klasickými Country tanci od roku 1992 jako lektor dětského tanečního souboru a od r. 2004 také v klubu pro dospělé. Během let oba soubory rozšířili svůj taneční obzor o tance dalších skotské, irské, staroanglické, mexické, řecké, renesanční ... vše ve stylu country, podle hesla Michala Tučného "Country je to! co mě baví!

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  Tanec života (pohybová meditace)

  Hudba nás provede osmi fázemi našeho života. Budeme spontánně a improvizovaně tancovat nebo jinak být v přítmí. Necháme se vést tokem myšlenek, umožníme našemu tělu hýbat se, zpřítomníme se do „tady a teď“. Vytvoříme spolu bezpečné a nehodnotící prostředí pro pohybovou relaxaci a zamyšlení se nad svým životem. Na začátku všechno vysvětlím, samotná meditace bude probíhat hodinu. Až skončí, společně si o ní popovídáme při reflexi u čokolády. Tančíme bosky nebo v obuvi vhodné do tělocvičny. Prosím, přijďte včas, po začátku se již není možné přidat.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyTančíme bosky nebo v obuvi vhodné do tělocvičny. Vem si lahev s pitím.
  Lektor
  Michal Donát , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Organizuji, tedy jsem. Baví mne budovat komunitu, rozvíjet lidi kolem sebe a třeba občas udělat jejich život veselejší. Pořádám širokou paletu různých akcí (tábory, zpívání, tancování, plachtění), snažím se to dělat efektivně a inovativně.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Tvorba oddílového, školního malého časopisu

  Jen pro ty, kteří opravdu chtějí vydávat nebo vydávají svůj malý časopis! V dnešní přetechnizované době má stále tato informační forma své opodstatnění a je zcela jedno, v jaké je formě – zda je to papírová podoba, blog, časopis ve formátu .pdf apod. Musíme si položit několik základních otázek: Pro koho ho chceme vydávat? S jakou náplní? Koho chceme oslovit? A jak ho vytvářet?

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůcky- vlastní časopisy - psací potřeby
  Lektor
  Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki -) , PRESS, GNF, KKH, Junák Zobrazit popis
  Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu. Člen Klubu kreslířů a humoristů a autor několika publikací, výstav kresleného humoru a satiry a doprovodných vstupů autorské kresby, například do knížeček poezie nebo pedagogických publikací. Kreslí přes padesát let. Dlouholetý skautský činovník, propagátor Přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Vianočné gule so zmršťovacou fóliou

  Polystyrenové gule ozdobíme zmršťovacími fóliami, farbami, stuhami a korálkami a vytvoríme originálne vianočné - alebo aj celoročné (podľa motívu) - ozdoby.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckynožnice, fén na vlasy (rýchle sušenie farby a laku)
  Lektor
  Mgr. Mária Horníková (Majka) , neformální skupina Cardio Youngs Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Výchova nebo jen výplň volného času?

  Zamyšlení nad tím, jak vlastně působíme na děti. Ať už chceme nebo ne, tak jsme pro děti vzorem a máme vliv na jejich výchovu. Jak moc si to uvědomujeme? Přemýšlíme o tom? A co je třeba v dnešní době u dětí rozvíjet?

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Občanské sdružení KADET, z.s. - Centrum volného času Hrubínka Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Využití chatGPT a jiných AI nástrojů pro tvorbu příběhů a her

  Znáte tu situaci, kdy už je týden do akce a vám pořád chybí program na některé dny? Nebo zrovna onemocněl vedoucí schůzky, vy zaskakujete a snažíte se rychle přijít na to, co budete dělat? Hodily by se vám k aktivitám obrázky, které nemusíte hodinu hledat na internetu? Tak přesně na to můžete použít chatGPT. Zatím nevíte, o co jde, nebo vám dává výsledky, které jsou k ničemu? Pojďme se na to společně mrknout. chatGPT může totiž být váš nakopávač nápadů a jiné apky s AI zase encyklopedie nebo tvůrci obrázků.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynotebook/tablet (ideálně)
  Lektor
  Mgr. Markéta Mrkvová (Lillien) , YMCA Brno Zobrazit popis
  Jsem copywriterka a věnuju se hlavně psaní textů na weby, ale taky psaní fanfikcí a tvorbě příběhů pro larpy. V posledním roce mě hodně baví zkoumat AI nástroje jako pomocníky při tvorbě textů a nahazování nápadů na nové texty. Na CVVZ jsem poprvé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Závěrečný ceremoniál

  Oficiální zakončení CVVZ 2023 Pohořelice Tak – a je to za námi. Pojďme se setkat. :)

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.
  Jan Kříž (Pádlo) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  Oliver Švec (Olivander) , Junák - český skaut, z.s. Zobrazit popis
  ....

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Dobrodružství Poseidonu

  Vstupte na palubu zaoceánské lodi Poseidon na trase New York - Athény a zažijte to pravé dobrodužství. Jedinečný zážitek! Noční putovací hra pro skupiny 5-7 hráčů. Délka hry může být od 2 do 4 hodin, podle rychlosti skupiny. Místo startu je zatím neznámé, sledujte komentáře programu.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckykaždý: - čelovku - šátek - pevné boty do skupiny: - mobil s gps navigací ( offline mapy nebo online s přístupem na internet) a čtečkou QR kódů
  Lektor
  Jiří Vychodil (kapitán George) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem členem o.s. Gaudolino, pod kterým na tábory jako vedoucí a na jiné akce. Sám si rád ve svém volnu zahranu deskovky, sporovní hry. Jinak pracuji v IT.
  Ondřej Pohajda (Ondra) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem Ondra, milovník kávy a hor. Když nejsem za kávovarem, stávám se instruktorem horolezectví a lektorem první pomoci. Navíc pracuji jako zdravotník na zotavovacích akcích. Všechny tyto aktivity mě naplňují a baví, a rád sdílím své znalosti a dovednosti s ostatními. Na dřívějších CVVZkách jsem lektoroval programy- Drobničky, hry bez pomůcek, orvávačky, Barmanem na vlastní kůži, Baristou na táboře,...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  IMPRO – PRO (–fessional)

  Navazující program pro účastníky programu IMPRO – nePRO (–fessional) z minulých let. Intenzivních 90 minut improvizačních her, jako v první verzi programu. Zabrousíme do her komplikovanějších, proto nechte trému doma. Mnoho trapných vtipů však znamená dost silných vzpomínek. Program je určen pro improvizátory, kteří se mnou již na programu byli, nebo jim improvizace není cizí. Budu se těšit na nové zážitky, Pi pi pi pi... ;)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyPohodlné oblečení, pití
  Lektor
  Filip Umlauf Zobrazit popis
  Jsem studentem 3.LF UK a volnočasové práci s dětmi a mládeží se věnuji od roku 2016. První CVVZ jsem se účastnil jako domácí organizátor roku 2019 v Náchodě.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Kaleidocykle - kouzlo rotace obrazu

  Výroba papírového kaleidocyklu a ukázka téměř nekonečného využití. Čeká na vás min. 6 druhů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Vojtěch Brabenec Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Mestské hry nielen pre deti

  Mestské hry - s úlohami v teréne - sa dajú využiť nielen s deťmi, ale aj s dospelákmi. Ukážeme si zopár typov týchto hier a úloh do nich, aj ako na prípravu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyniečo na písanie, svoje vlastné tipy na mestské hry do diskusie
  Lektor
  Mgr. Mária Horníková (Majka) , neformální skupina Cardio Youngs Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Na prahu vlasti slyšet válečný ryk - Příběhy Kóracha a Bileáma: („pohroma již začala“ a „když se zlořečení mění v požehnání“)

  Prastaré příběhy budují obranu proti ničiteli i zkáze. Ponoříme se do příběhů, které nám ukáží, že je naděje na posílení obrany proti zlu i na posílení schopnosti odolávat pohromě .

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckypapír a tužku, pokud si budou chtít dělat poznámky
  Lektor
  Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s. Zobrazit popis
  pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
  Pavla Panovská Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Pojištění na akcích s dětmi a mládeží

  Česká rada dětí a mládeže poskytuje zdarma svým členům úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Vyznáte se typu pojistek? Víte, kdy vám pojišťovna pokryje váš úraz a kdy už ne? A jak je to v případě, že na oddílové akci něco rozbijete? Kde můžete nahlásit škodu? A jaké byly statistiky úrazů v minulých letech? O tom všem si budeme povídat.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Ondřej Šejtka , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Pracuji v České radě dětí a mládeže jako ředitel kanceláře. Jedním z hlavním projektů ČRDM je zajištění centrální úrazové a odpovědnostní pojistky pro dětské organizace. Jsem také členem předsednictva Asociace TOM a vedoucí oddílu TOM S.T.A.N. z Prahy. Do oddílového programu rád zapojuji také IT aktivity a robotiku.
  Mgr. Nela Andresová , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  Psychomotorické hry - relaxace a masáže

  Do psychomotorických her patří také relaxace a masáže - ukážeme si, jak je možné pomocí jednoduchých her relaxovat a znovu získat energii na další dny.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyKarimatku, pohodlné oblečení
  Lektor
  David Lorenz (ELF) , Pionýr, z.s. Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý účastník CVVZtek. Mám dlouholetou praxi v oddíle jako jeden z vedoucích, nyní pracuji jako učitel na 1.stupni ZŠ. Také mám dlouhodobé zkušenosti z turistického oddílu, kde působím dlouhodobě jako vedoucí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Pub kvíz

  Kvíz na týmy po 4 lidech. Kdo nemá tým, tak ho složíme na místě. Kvíz bude na spoustu různých témat (víc, než se dá stihnout), která napíšu na tabuli a týmy z nich budou postupně vybírat. Každé téma bude mít 5 otázek. Pokud stihneme více témat, než kolik je počet týmů, tak v závěru budou vybírat další témata týmy průběžně umístěné odspodu.Odpovědi si budete psát na záznamový arch, který si vždy po několika tématech prohodíte s jiným týmem, já ukážu správné odpovědi a vy si to vzájemně opravíte. Tím ušetříme spoustu času a stihneme relativně hodně otázek. Nejlepší týmy budou odměněny.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPropiska
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Termovize a noční vidění

  Mít přehled o svém okolí a vidět za každé situace, to dnes dokáže už nejen Terminátor a jiní sci-fi hrdinové. Díky termovizi a nočnímu vidění je to konečně dosažitelný cíl i pro běžného smrtelníka. Seznámíme se se špičkovými technologiemi, díky kterým uvidíme běžnému zraku neviditelný svět. Jste připraveni na noční dobrodružství?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Dan Machač Zobrazit popis
  Bývalý letecký návodčí speciálních sil s elitním výcvikem u britských a amerických kolegů i bojovými zkušenostmi ze sedmi vojenských misí pracuje dnes jako instruktor odborné přípravy v civilní firmě, která zabezpečuje armádu. Minimálně 12 let vedl skautský oddíl a spoluorganizoval zajímavé akce pro děti a mládež s cílem naučit je zejména zvládat samostatně nejrůznější situace a zlepšit si psychickou odolnost.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  QUO VADIS CVVZ

  Zamyšlení nad letošní CVVZkou a nad její budoucností.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Občanské sdružení KADET, z.s. - Centrum volného času Hrubínka Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Sobotní Bang!

  Tradiční turnaj ve hře Bang! o ceny.

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyŠkolní lavice po dvou, kolem každé dvojice 7 židlí.
  Lektor
  Ing. Jiří Hovorka (Brontík) , Gamecon Zobrazit popis
  Účast na 13 CVVZkách. Zabývám se deskovými hrami.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Testování karetní hry

  Testování vyvíjené karetní hry Card Superbattle. Je určená pro 2 týmy 4 až 10 lidí (sudý počet). Může v jisté míře připomínat známou hru Bang, ovšem je zde nižší role náhody – začínáte s několika startovními kartami, ke kterým si dokupujete libovolné karty z obchodu (podobně jako například v Dominionu). Hraje se bez tajných rolí, pouze jsou různé schopnosti. Hra je na poměry čistě karetní hry poměrně složitá, zbraně mají celkem 6 různých faktorů (dostřel, kadence, průraznost, ničivost, životy, stres). Navíc můžete hrát nejen za pěchotu, ale i obrněnce, děla a letadla. Svoji postavu různě vylepšujete, vykládáte karty s dlouhodobým efektem, některé lze i vylepšit dalšími kartami. Hra končí tehdy, když některý tým zabije jednoho soupeře potřetí. Díky tomu umožňuje mnohem zajímavější útočné i obranné kombinace, které by ve hře na jedno zabití byly nemyslitelné. Oproti např. Bangu nabízí větší spolupráci v týmu, můžete kolegy oživovat, dodávat jim munici apod.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Snídaně - Neděle

  Pojďme nastartovat den dobrou snídaní

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Finanční svoboda

  Chcete být finančně nezávislí? A víte, co je třeba pro to udělat? Vyznáte se na trhu a máte představu o tom, jak a kdy si výhodně uzavřít třeba hypotéku či jiné bankovní produkty? Pojďte si společně vyzkoušet stát se na chvíli finančním poradcem a postarat se co nejlépe o svého klienta tak, aby si během života splnil všechny své cíle. Jedná se o strategickou vzdělávací hru Finanční svoboda zaměřenou na finanční gramotnost. Hrou budeme postupovat společně a v průběhu si vysvětlíme všechny obsažené produkty z finančního světa a návaznosti na ně. Je pak už jen na vás, jak s nimi naložíte. Hru budeme hrát v týmech po 2-4 lidech. Rozdělení uděláme na místě, ale můžete si sestavit tým i dopředu. Těšíme se na Vás!

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypropiska
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Sarah Jane Bilerová , KLUB PATHFINDER z.s. Zobrazit popis
  Ahoj, jmenuju se Sarah Jane. Jsem učitelkou matematiky a přírodních věd na plný úvazek na ZŠ. V době před pandemické jsem pracovala jako gamemaster únikových her a jako technická podpora pro kvíz. Dlouhodobě se věnuji, ale práci s dětmi. Jezdila jsem jako instruktor na školy v přírodě a letní tábory. Na CVVZ jsem byla zatím jen jednou, ale velice jsem si to užila, proto jedu i letos a těším se na spoustu nových zkušeností a poznání nových lidí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Handmade darčekové tašky

  Budeme tvoriť papierové darčekové tašky z rôznych druhov papiera a rôznych tvarov. Poďte sa naučiť zrecyklovať papier a vyrobiť vlastný obal na darček.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypravítko, ceruzka, guma, nožnice a ak máte - staré kalendáre (A4 a väčšie), ktoré môžete venovať na tvorenie
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Mgr. Mária Horníková (Majka) , neformální skupina Cardio Youngs Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Kašírování

  Kašírování je zapomenutá technika, pomocí které si můžete vyrobit nádoby, vytvářet sochy, reliéfy, dekorace nebo třeba obal na knížku. Ukážeme vám základní i pokročilé techniky kašírování s různými druhy papíru. Vysvětlíme, který papír je na co vhodný a jaké efekty se s nimi dají dělat. Prozradíme rozdíly v použitých lepidlech, předáme tipy a triky dalších úprav výrobků po uschnutí a jejich fixaci. Na workshopu si zkusíte různé techniky kašírování. Přivezeme ukázku výrobků a ukážeme si na nich použití různých papírů i technik. Vyzkoušíte si techniku kašírování na praktickém výrobku, který si odvezete domů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůcky1. plastový trychtýř (nálevka) - tvar musí být kužel (nesmí být zaoblený) 2. miska nebo krabička na natrhaný papír (doporučená velikost 20x20x10 cm) 3. malá nízká miska na lepidlo (např. od pomazánkového másla nebo od tvarohu)
  Lektor
  Ing. Veronika Stejskalová (Aldebaran Glis) , Z divočiny + člen LLM Zobrazit popis
  Ahoj, jsem dítě táborů a oddílu, jsem zahradní a krajinářský architekt a především milovník přírody a tvoření. Při lektorování jsem jako ryba ve vodě, velmi mě baví předávat své zkušenosti a nápady druhým. Těší mě nadšení druhých, když jim pod rukama vzniká něco pěkného a já jim mohu poradit jak na to. Lektorování se věnuji od 17 let, začínala jsem jako oddílový vedoucí, přes organizaci a lektorování různých přednášek, praktických workshopů a kurzů. Předávám znalosti a zkušenosti ve volném čase, ale je to součást i mé práce. Mám vlastní kreativní ateliér, kde pořádám workshopy pro dospělé a jezdím na akce, kde tvořím s dětmi. Při učení se snažím vždy naslouchat a program upravit tak, aby ideálně každý odcházel nadšený.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KKD – Každá Kačka Dobrá

  Můj program - KKD – Každá Kačka Dobrá aneb Pojď si zkusit sestavit rozpočet spolku, tábora, víkendovky, akce. Program určený pro začínající hospodáře z řad instruktorů a vedoucích, kteří chtějí nakouknout do tajů ekonomiky spolku. Účastnící si ve skupinkách zkusí vytvořit rozpočet spolku a tábora. .

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypsací potřeby, kalkulačku
  Lektor
  Jan Januš (Henry) , Radost-Ostrava, z.s. Zobrazit popis
  Předseda spolku Radost-Ostrava, hospodář, nákupčí, kuchař a dříve i HVT. Praxe táborového a spolkového života více jak 20 let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Workshop karolínskej minuskuly

  Vždy vás zaujímalo, ako ľudia v Európe písali v 8.-12. storočí? Chceli by ste si vyskúšať, aké je to byť pisárom v skriptóriu? Čo to obnáša? Aký význam pre naše dnešné písmo mala karolínska renesancia? Odpovede na tieto a možno aj iné otázky nájdete práve na workshope karolínskej minuskuly. Ak si neveríte s tušom, radšej si prineste zásteru.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyZástera, servítky.
  Lektor
  Mgr. Jana Srnková (Leiloria) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Už vyše 9 rokov sa venujem stredovekej kaligrafii a iluminovaniu, a vyše 7 rokov výrobe pergamenu. Vyrábam listiny na zákazku, iluminujem pergamenové záložky do kníh, vyrábam pergamenové obrázky s iluminovanými písmenami so zvieratkami a podobne. Posledné dva roky mi s fyzicky náročnou výrobou pergamenu pomáhajú dve kamarátky, s ktorými sme začali tento rok jazdiť na historické remeselné akcie a trhy, kde predvádzame dobovú výrobu pergamenu. Posledný zhruba rok experimentujem aj s výrobou dobových pigmentov a ich použitím v kvašových a temperových farbách podľa historických receptúr.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Jak přežít v Černobylu?

  Než začala válka na Ukrajině, tak jsem jezdil 6 let do Černobylské Zóny jako legální ale i nelegální průvodce, takzvaný Stalker Guide. Přednáška bude popisovat s čím jsem se na cestách setkal, ale především se zaměřím na to, jak se efektivně a bezpečně pohybovat ve střeženém vojenském prostoru, který je zároveň radioaktivní pustinou. Mimo to se dovíte co platí na divoké psy, jak přežít vojenský výslech a vězení v Černobylu a jestli má cenu před mutanty utíkat nebo si raději dát samohonku se starousedlíky, kteří se zde v 86 roce vrátili.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Maxmilián Pavlas Zobrazit popis
  Než začala válka na Ukrajině, takjsem jezdil 6 let do Černobylské Zóny jako legální ale i nelegální průvodce, takzvaný Stalker Guide. Mé přednášky popisují s čím jsem se na svých cestách setkal a radím jak se efektivně a bezpečně pohybovat v střeženém vojenském prostoru, který je zároveň radioaktivní pustinou.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Kdo je konspirátor?

  Kdo jsou vlastně lidé, kteří tvoří a přeposílají konspirace, dezinformace a podobný obsah? Jaké mají motivace? Jsou to státem placení agenti, osvícení vědci nebo je to ještě jinak? Dá se s nimi komunikovat? A může se nám stát, že s nimi začneme spolupracovat, ať již vědomě či nikoli.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  ing. Miloslav Smutka Zobrazit popis
  Vystudoval jsem Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. O záludnostech lidského mozku, moderní techniky a jejich kombinace přednáším již několik let. Velkou inspirací je pro mě Dan Ariely. Jsem fanoušek vědy a techniky, nadšenec do historie, sociologie a behaviorální psychologie. Doma bych měl nejradši připojené na chytrou domácnost všechno od světel po pračku. Ve volném čase nejradši cestuji, hraji Dračí doupě, sportuju a čtu, zejména fantasy a sci-fi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Sebesoucit aneb laskavost k sobě

  Řekneme si například co je a co není sebesoucit. Jestli je náš vnitřní kritik nepřítel nebo naopak spojenec. Projdeme si pár cvičení aby jste si sebesoucit vyzkoušeli na vlastní kůži a zároveň si odnesli praktické nástroje k rozvoji laskavosti k sobě ve svém životě. :)

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPapír a tužka
  Lektor
  Monika Večeřová Zobrazit popis
  Seberozvoji se věnuji už víc než 15 let. Cítím se jako puzzle, které, každou zkušeností s ním, dopňuji. Sebesoucit, zdá se, doplnil velkou mou část a věřím, že dokáže pomoci mnohem více lidem. Proto chci myšlenky tohoto, dnes již téměř, vědního oboru šířit dál a dopřávat lidem možnost cítit se se sebou v bezpečí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Základy párové akrobacie

  Úvod do cvičení v páru. Vhodné pro zájemce bez předchozích znalostí či jiné průpravy nebo předpokladů. Dvojici muže utvořit kdokoli. Základní akrobatické a balancni pozice. Teorie pro správně provedení. Průvodní a kompenzační cvičení. Cviceni vhodné na rozvinutí důvěry a komunikace. Možnost využití ve hrách.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyPodložka na zem
  Lektor
  Ing Kateřina Urbanová (Suave) Zobrazit popis
  Rekvalifikovany trenér, který se věnuje józe ve vzuchu, akrojóze, hulahoopu a jiným cirkusovým dovednostem se zaměřením na zdraví a udržitelnost.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Mše Svatá

  Mše Svatá

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Martin Kohoutek Zobrazit popis
  Přednášející je prostým knězem, druhým rokem farářem v Pohořelicích. Prošel technickým vzděláním na VUT v Brně, magisterským studiem teologie na Palackého Univerzitě v Olomouci a Lateránské univerzitě v Římě. Působil v Pohořelicích, v Boskovicích, v Brně Židenicích, v Milonicích a nyní opět v Pohořelicích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Divoké bastlení ve službách vzdělávání

  Aneb jak se (dočasně) zbavit dětí a vydělat na tom. Naše společnost připravila příštím generacím mnoho výzev, s jejichž řešením jim má pomoci technologie. Open source kultura v současnosti přispívá k rychlému přesouvání technologií z průmyslové sféry do rukou obyčejným bastlířům. V ceně několika čtvrtek papíru a nůžek můžeme dnes pořídit elektrotechnické komponenty, se kterými toho ale lze udělat mnohem víc. Přijďte si poslechnout o tom, jak to děláme my na florbalak.cz

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckynic
  Doplatek na místě0,00
  Lektor
  Jan David (Dandy) Zobrazit popis
  Poté, co Honza Dandy David vystudoval ochranu životního prostředí a biologii, se zhlédnul v bastlení elektroniky. Dnes pracuje jako konstruktér ve firmě na výrobu 3D tiskáren a svá kreativní či nízkonákladová řešení realizuje v průmyslové automatizaci. Kromě toho prošel mnoha dětskými tábory - zpočátku jako účastník, později jako vedoucí a dnes jako autor a technický zabezpečovač všemožných elektronických vifikundací na florbalak.cz, které si pro tábor vymyslíme.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Hula Hoop - tanec i kouzla

  Interaktivní pohybový workshop, kde si vyzkoušíte, že klasicka hula Hoop obruč se dá použit na mnohem víc zajímavých věci než jen krouženi v pase. Vyzkousime si jednoduché iluze i taneční prvky.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyPokud máte vlastní hula Hoop tak si ho přineste, ale máme snad dost pro všechny.
  Lektor
  Ing Kateřina Urbanová (Suave) Zobrazit popis
  Rekvalifikovany trenér, který se věnuje józe ve vzuchu, akrojóze, hulahoopu a jiným cirkusovým dovednostem se zaměřením na zdraví a udržitelnost.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Oběd - Neděle - bageta na odjezd

  Bageta na odjezd

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Lektor
  Mgr. Michal Truhlář (Mealtiner) , Moravian LARP, z.s. Zobrazit popis
  Jsem organizátor a hráč larpů, kterými se zabývá přes 12 let. Mám za sebou 10 let jako hlavní organizátor jednoho z největších českých larpů Pán Prstenů a jsem předseda brněnského sdružení Moravian LARP. Každý rok se podílím na pořádání zhruba 15 jedno- i vícedenních larpových akcí. Zabývám se propagací larpu na veřejnosti (výstavy a přednášky pro školy, oddíly, volnočasové skupiny). Když zrovna neorganizuji larpy, vystupuji se skupinou historického šermu, lektoruji v DDM, snažím se jezdit na výpravy, pomáhám na kurzech první pomoci, A místy také studuji, učím a zkoumám fyziku pevných látek. Účastníkům se podle možnost popularizaci fyziky. Rád ukazuji experimenty.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů