Provedení programů:

  • DISKUZE – společně s lektorem budete hledat odpovědi na palčivé otázky dneška. Lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti.
  • EXKURZE – zajímavé výlety po okolí Pohořelic.
  • POHYB – pohybové aktivity, kde budete moci vypnout myslící ústrojí a budete se moci odreagovat.
  • SEMINÁŘ – výuková forma, kdy vás lektor chce něco naučit nebo předat vlastní zkušenosti.
  • DÍLNA – rukodělné činnosti, při kterých si něco vyzkoušíte a naučíte se něco vyrábět. U programů můžou být uvedené speciální pomůcky, které budete potřebovat.
  • HRA – venkovní či vnitřní hra, bojovka, strategie, simulačka, šifrovačka, výsadek.

  Programové řady:

  • Aktivity: veškeré pohybové aktivity, sport, tanec, airsoft
  • Cestování: cestopisné přednášky, státy, cizí jazyky
  • Hry: larpy, seznamovačky, psychomotoric­ké, stolní
  • Jídlo: snídaně, obědy, večeře
  • Kreativita: výroba čehokoliv, malování, origami…
  • Legislativa: účetnictví, vedení, řízení organizace
  • Metodika: dramaturgie akcí, příprava táborů a činností
  • Příroda: ekologie, zvířata, rostliny
  • Seberozvoj: rozšiřování duševních, duchovních a profesních obzorů
  • Technika: web, internet, sociální sítě, fotografování
  • Výchova: volný čas, prevence šikany, psychologie
  • Zdraví: první pomoc, maskování, lékarnička

  Akreditované programy:

  I letos vám na CVVZ nabídneme akreditované programy.
  • Konstruktivní komunikace se žáky – Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

  Doprovodné programy:

  • Nedělní mše svatá –
  • Exkurze – Brána do Římské říše – Komentovaná prohlídka po našem centru


  Přehled programových bloků:

  Čtvrtek 9.11. a Pátek 10.11. Během čtvrtku a pátku proběhne 16 hod akreditovaný program.
  Pátek 10.11. Sobota 11.11. Neděle 12.11.
  06:00 – 07:30 06:00 – 07:30
  08:00 – 09:30 08:00 – 09:30
  7:30 do 10:00 Snídaně 7:30 do 10:00 Snídaně
  10:00 – 11:30 10:00 – 11:30
  12:00 – 13:30 12:00 – 13:30
  11:30 do 14:00 Oběd 11:30 do 14:00 Oběd
  14:00 – 15:30
  16:00 – 17:30 16:00 – 17:30
  17:30 do 20:00 Večeře 17:30 do 20:00 Večeře
  18:00 – 19:30 18:00 – 19:30
  20:00 – 21:30 Zahájení 20:00 – 21:30 Zakončení
  22:00 – 23:30 22:00 – 23:30
  00:00 – 01:30 00:00 – 01:30
  02:00 – 03:30 02:00 – 03:30
  Mimo tyto standardní 90 min bloky bude ještě několik prodloužených:
  Pátek 10.11. Sobota 11.11. Neděle 12.11.
  08:30 – 11:30 08:30 – 11:30
  12:00 – 15:30
  14:00 – 17:30
  16:00 – 19:30 16:00 – 19:30
  00:00 – 03:30 00:00 – 03:30

  Seznam programů