Hledání

  AKR 01/1

  Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí a v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání“ ČÁST 1.

  17/20 úč.

  Čas pátek 19:00:00 až 20:30:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Děti s ADHD ve volnočasových aktivitách, tábory a výjezdy s dětmi s ADHD. Porozumění potřebám dětí s ADHD, jejich začleňování do vrstevnické skupiny, nácvik řešení konfliktních situací, komunikace s dětmi, rodiči. Cílem semináře bude přiblížit účastníkům syndrom ADHD. Porozumět příčinám vzniku tohoto syndromu, zaměřit se na včasnou pedagogickou diagnostiku ADHD a intervenci při práci se dítětem s ADHD ve spolupráci s odborníky na danou problematiku. Účastníci programu se naučí identifikovat příznaky a analyzovat projevy dítěte s ADHD ve třídě/skupině. Posoudí možnosti práce s těmito dětmi. Součástí vzdělávacího programu budou praktické náměty a návody, jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD (práce se třídou/skupinou i individuální práce se dítětem s ADHD a také s jeho rodiči). Účastníkům bude umožněno aktivně se zapojit do programu a jeho aktivit. Výstupem programu je získání osvědčení. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV. Musíte se přihlásit do programu na stránkách NIDV: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/2230-syndrom-adhd-jak-pracovat-s-ditetem-se-syndromem-adhd-ve-skolnim-prostredi?search=R36-09-11-192&filter_finished=0&program_code=

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK305
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů

  AKR 02/1

  „Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP - ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO“ ČÁST 1.

  1/25 úč.

  Čas sobota 08:30:00 až 12:30:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Kodifikace společného vzdělávání v podmínkách ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO – praktická aplikace právní úpravy na podmínky povinného vzdělávání a rozdíly oproti zájmovému a neformálnímu vzdělávání, včetně použití podpůrných opatření. Rizika v praxi školského zařízení a zařízení NNO, úloha zapojených aktérů, předcházení a řešení konfliktů, řešení problémových situací. Příklady dobré praxe – rozbor řešení. Účastníci si prohloubí osobní kompetence v oblasti právní úpravy vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků nadaných a jejich praktické implementace do praxe škol, školních zařízení a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání dětí, žáků v ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO; Účastnicí se budou lépe orientovat v problematice společného vzdělávání a jeho vhodné implementace do praxe a prohloubí si znalosti o propojenosti práv a povinností jednotlivých aktérů společného vzdělávání, jak vyplývá z platné právní úpravy; budou umět předcházet případným konfliktům vzniklých z nepochopení právních aspektů rolí jednotlivých aktérů společného vzdělávání a budou lépe připraveni tyto konflikty řešit v praxi. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK306
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů

  AKR 01/2

  Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí a v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání“ ČÁST 2.

  15/20 úč.

  Čas sobota 08:30:00 až 12:30:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Pokračování! Akreditovaný program MŠMT Děti s ADHD ve volnočasových aktivitách, tábory a výjezdy s dětmi s ADHD. Porozumění potřebám dětí s ADHD, jejich začleňování do vrstevnické skupiny, nácvik řešení konfliktních situací, komunikace s dětmi, rodiči. Cílem semináře bude přiblížit účastníkům syndrom ADHD. Porozumět příčinám vzniku tohoto syndromu, zaměřit se na včasnou pedagogickou diagnostiku ADHD a intervenci při práci se dítětem s ADHD ve spolupráci s odborníky na danou problematiku. Účastníci programu se naučí identifikovat příznaky a analyzovat projevy dítěte s ADHD ve třídě/skupině. Posoudí možnosti práce s těmito dětmi. Součástí vzdělávacího programu budou praktické náměty a návody, jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD (práce se třídou/skupinou i individuální práce se dítětem s ADHD a také s jeho rodiči). Účastníkům bude umožněno aktivně se zapojit do programu a jeho aktivit. Výstupem programu je získání osvědčení. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK305
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný. Platba je pro obě části celkem 200,-)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů

  AKR 02/2

  „Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP - ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO“ ČÁST 2.

  1/25 úč.

  Čas sobota 13:30:00 až 15:00:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Kodifikace společného vzdělávání v podmínkách ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO – praktická aplikace právní úpravy na podmínky povinného vzdělávání a rozdíly oproti zájmovému a neformálnímu vzdělávání, včetně použití podpůrných opatření. Rizika v praxi školského zařízení a zařízení NNO, úloha zapojených aktérů, předcházení a řešení konfliktů, řešení problémových situací. Příklady dobré praxe – rozbor řešení. Účastníci si prohloubí osobní kompetence v oblasti právní úpravy vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků nadaných a jejich praktické implementace do praxe škol, školních zařízení a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání dětí, žáků v ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO; Účastnicí se budou lépe orientovat v problematice společného vzdělávání a jeho vhodné implementace do praxe a prohloubí si znalosti o propojenosti práv a povinností jednotlivých aktérů společného vzdělávání, jak vyplývá z platné právní úpravy; budou umět předcházet případným konfliktům vzniklých z nepochopení právních aspektů rolí jednotlivých aktérů společného vzdělávání a budou lépe připraveni tyto konflikty řešit v praxi. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK306
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů

  AKR03/1

  „Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová“

  11/20 úč.

  Čas sobota 18:30:00 až 20:00:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) dětském kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, vedoucí, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou účastníci stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga(vedoucího kroužku, tábora, atd.) a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Vzdělávací cíl: Účastníci získají základní vhled do vybraných konfliktních situací v chování dětí/žáků, nahlédnou souvislosti tohoto chování s rodinnými vztahy a situacemi, které dítě uvědoměle či nevědomě prožívá. Získají vhled do zákonitostí vztahů v různých systémech (oddělení, skupina, oddíl, třída, zájmový klub atd.), přes osobní prožitek tak mohou pochopit chování svých dětí/žáků. Pro získání osvědčení je nutná účast na všech blocích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK305
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů

  AKR03/2

  „Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová“ ČÁST 2.

  15/20 úč.

  Čas sobota 20:30:00 až 22:00:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech tří bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) dětském kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, vedoucí, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou účastníci stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga(vedoucího kroužku, tábora, atd.) a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Vzdělávací cíl: Účastníci získají základní vhled do vybraných konfliktních situací v chování dětí/žáků, nahlédnou souvislosti tohoto chování s rodinnými vztahy a situacemi, které dítě uvědoměle či nevědomě prožívá. Získají vhled do zákonitostí vztahů v různých systémech (oddělení, skupina, oddíl, třída, zájmový klub atd.), přes osobní prožitek tak mohou pochopit chování svých dětí/žáků. Pro získání osvědčení je nutná účast na všech blocích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK305
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů

  AKR03/3

  „Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová“ ČÁST 3.

  9/20 úč.

  Čas neděle 08:30:00 až 12:00:00 (program je uváděn pouze jednou a nebude reprízován)

  AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech tří bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) dětském kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, vedoucí, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou účastníci stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga(vedoucího kroužku, tábora, atd.) a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Vzdělávací cíl: Účastníci získají základní vhled do vybraných konfliktních situací v chování dětí/žáků, nahlédnou souvislosti tohoto chování s rodinnými vztahy a situacemi, které dítě uvědoměle či nevědomě prožívá. Získají vhled do zákonitostí vztahů v různých systémech (oddělení, skupina, oddíl, třída, zájmový klub atd.), přes osobní prožitek tak mohou pochopit chování svých dětí/žáků. Pro získání osvědčení je nutná účast na všech blocích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  MístnostK305
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  0 komentářů