Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Psychomotorika a její možnosti využití v dětských kolektivech

Seznámení s psychomotorikou a představení využití psychomotorických aktivit formou praktických ukázek. Psychomotorické aktivity (PSM aktivity) budou zaměřeny na vybrané nesoutěžní pohybové činnosti bez pomůcek nebo s tradičními či netradičními pomůckami se zaměřením na oblast vlastního já (osobní oblast), společenskou (sociální) oblast a materiální oblast. Cílem workshopu je ukázka využití PSM aktivit v dětských kolektivech a seznámení se základní metodikou psychomotoriky.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckydobrou náladu
Lektor
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (Inmu)
Oblastí spojenou s psychomotorikou se zabývám již dlouhou dobu. Od roku 2008 se účastním za ČR akcí Evropského fóra psychomotoriky (dále jen EFP, https://psychomot.org/). Jsem členem komise psychomotoriky v České asociaci sport pro všechny (dále jen ČASPV, https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-psychomotoriky/). Podporuji rozšiřování povědomí o psychomotorice v ČR formou přednášek a seminářů pro různé organizace (např. Sokol, aj.). Podporu a rozšiřování povědomí vnímání pohybu bez soutěžního charakteru se zaměřením na prožitek z pohybu vnímám jako důležitou součást osobnostního rozvoje a celoživotního vzdělávání napříč společností.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů