Hana Grygarová

Jak přistupovat k dětem a mladým lidem s postižením, z hlediska ženy, která má vlastní zkušenost s diskriminací vůči postiženým lidem

Pro Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností jsem si připravila téma “jak přistupovat k dětem a mladým lidem s postižením, z hlediska ženy, která má vlastní zkušenost s diskriminací vůči postiženým lidem“ Témata kterých se chci dotknout jsou: Jak vybrat společné aktivity pro děti s různými schopnostmi? Budeme diskutovat o tom, jak vhodně vybírat aktivity, které umožní účast všem dětem, ať už mají postižení či ne. Co dělat, pokud děti nereagují na dítě s postižením pozitivně? Zjistíme, jaké jsou typické projevy odmítání a jak můžeme reagovat, abychom podpořili začlenění. Jak překonat vlastní předsudky a vnímání dítěte s postižením jako objekt? Diskutujeme o tom, jak si uvědomit a změnit své vlastní postoje k dětem s postižením a vést k respektu a empatii. Nahlédneme do oblasti vývojové psychologie a jak přístup k dětem, adolescentům a mladým dospělým může ovlivnit tvorbu jejich identity. Nakonec se podíváme na perspektivu těch, kteří nevypadají že mají nějaké zdravotní znevýhodnění, potřebují pomoc, ale mohou se stydět ji hledat.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Hana Grygarová (Sheala)
Hana Grygarová (Sheala) Jsem trance DJ a promotérka, bývalá personalistka, nyní studuji psychologii. Se studiem jsem začala v roce 1993, S hraním jsem začala v roce 2003, a s aktivismem v roce 2011, když jsme spolupořádala demonstraci, která se týkala škrtů příspěvku na péči. Občas mi vyjde článek, nebo někde promluvím o násilí na lidech s postižením, což je v Česku téma, o kterém není příliš bezpečné mluvit. Kromě násilí považují za hlavní problém ČR to, že stát platí mnohem více peněz za to, aby udržel lidi v institucích a než aby financoval asistenci, která by jim umožnila žít nezávisle. Bohužel to vede i k tomu, že lidi se buďto jsou nucení smířit s nedostatkem asistence (pomoci), nebo s tím, že jsou vnímaní jako pouze objekty péče, nebo jsou nucení žít v ústavech, kde riskují sociální deprivaci.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů