Mgr. Ivana Šircová, PhD.

Konstruktivní komunikace se žáky - akreditovaný vzdělávací program

Odkaz na přihlašování k přidání je zde: https://vzdelavacky.eu/kategorie-kurzu/ostatni-kurzy/ Úvod, nastartování kurzu (zahájení kurzu, vytvoření příjemné atmosféry, představení lektora a účastníků, očekávání a úprava programu, organizační věci, metody práce, pravidla – 1 hod). Reflexe prožívání komunikačních situací ze života účastníků (účastníci analyzují, jaké komunikační situace vnímají jako obtížné a jaké v nich vzbuzují emoce – 1 hod). Proces a cíl mezilidské komunikace (účastníci se seznámí s procesem komunikace a obecným cílem mezilidské komunikace, ujasní si, kdy je komunikace konstruktivní a kdy destruktivní – 1,5 hod). Subjektivita lidského vnímání, chyby v poznávání lidí a naše tendence strukturovat věci do smysluplných celků (účastníci se seznámí se subjektivitou našeho vnímání, s chybami v poznávání lidí a s tím, jaké má dopady na komunikaci – 0,5 hod). První komunikační axiom – permanentnost (nepřetržitost) komunikace (účastníci se seznámí s prvním komunikačním axiomem, tj. s tím, že komunikace probíhá nepřetržitě – 1 hod). Druhý komunikační axiom – nelineárnost (nepřímočarost) komunikace (účastníci se seznámí s druhým komunikačním axiomem, tj. s tím, že komunikace neprobíhá přímočaře – 1 hod). Třetí komunikační axiom – souběžnost věcných (obsahových) a vztahových signálů (účastníci se seznámí s třetím komunikačním axiomem, tj. s tím, že v komunikaci jsou přítomny vždy dva druhy signálů, věcné a vztahové –1 hod). Základní komunikační vzorec – řízení věcné a vztahové složky komunikace (účastníci se seznámí s tím, jak řídit věcné a vztahové signály – 1 hod). Ošetřování vztahových signálů, péče o vztahovou složku komunikace (účastníci se seznámí s tzv. zpětnou vazbou, jako efektivním komunikačním nástrojem pro řízení vztahů – 2 hod). Efektivní sociální zpětná vazba – nástroj pro řízení vztahů (účastníci se naučí používat zpětné vazby v praxi, důkladně si užití zpětných vazeb procvičí – 2 hod). Řešení komunikačních situací z praxe (účastníci si vyzkouší aplikovat výše uvedené principy při řešení komunikačních situací z praxe – 3 hod). Shrnutí, závěr, formulování konkrétních doporučení do praxe (účastníci zformulují konkrétní doporučení do své praxe, uvedou, jak konkrétně využijí poznatky a dovednosti z kurzu, provedou reflexi. Zhodnotíme kurz ústně i prostřednictvím evaluačního dotazníku – 1 hod).

ProvedeníJiné
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Doplatek na místě500
Lektor
Mgr. Ivana Šircová, PhD. , Projekt Odyssea z.s.
Mgr. Vlastimil Jura (Kočičák) , Mladí chovatelé zvířat, z.s.
Jsem metodik a pedagog volného času působící již více jak 20 let na různých vedoucích pozicích ve své mateřské organizaci. Dále jako lektor při dalším vzdělávání převážně mládeže a pedagogů v rámci ČSCH, Mladých chovatelů zvířat, Projektu Odyssea, NPI a AČR. Jako preventista na ZŠ, SŠ, VŠ a v dalších organizacích a spolcích.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů