Pavla Panovská

Náměty pro pomoc dětem a mládeži z dysfunkčních rodin

Interaktivní přednáška. Na modelech rodin si budeme ukazovat, jaké pozice mají mít jednotliví členové rodiny, co se v rodině děje, když nejsou představená pravidla dodržována. Do jaké míry mohou pracovníci s dětmi a mládeží doplnit nebo nahradit rodiče, kteří dětem neposkytují rodičovskou péči?

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůckypapír a tužku, pokud si budou chtít psát poznámky
Lektor
Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
Pavla Panovská

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Mizející mužské vzory ve výchovném procesu a jak z toho ven - můžou nám s tím pomoct pohádky?

Cesta chlapce k naplněnému mužství. Na pohádkovém příběhu „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ si ukážeme, s jakými vlastnostmi by se měl muž ztotožnit a jaká cesta ho může přivézt k dobrým partnerským vztahům.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckypapír a tužku, pokud si budou chtít psát poznámky. Povědomí o klasické pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Lektor
Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
Pavla Panovská

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Na prahu vlasti slyšet válečný ryk - Příběhy Kóracha a Bileáma: („pohroma již začala“ a „když se zlořečení mění v požehnání“)

Prastaré příběhy budují obranu proti ničiteli i zkáze. Ponoříme se do příběhů, které nám ukáží, že je naděje na posílení obrany proti zlu i na posílení schopnosti odolávat pohromě .

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckypapír a tužku, pokud si budou chtít dělat poznámky
Lektor
Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
Pavla Panovská

Zobrazit termíny programu

0 komentářů