Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A.

Sexualita dětí a mládeže

Program se bude zabývat vývojem lidské sexuality do dospělosti, a také stěžejním úkolem adekvátní komunikace s mládeží o lásce a sexu jakožto nejlepší prevenci proti sexuálnímu zneužívání.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Dr. phil. Mgr. Aleš Svoboda, M.A. , Česká rada dětí a mládeže
Sexuální poradce a pedagog.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů