MgA. Jana Haková

S26

Reflexe zážitkových her

Reflexe je ve zkušenostním učení metoda, jak se ohlížet za zážitkovými programy (hrami), aby se účastník něco nového dozvěděl, pochopil, uvědomil si. Naučíte se, jak reflexe funguje a jaké techniky při ní lze využít. Kombinace teorie a praktického zkoušení. Taky si budeme hrát :)

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
MgA. Jana Haková (Žanda) , Prázdninová škola Lipnice, z.s.
Instruktorka Prázdninové školy Lipnice od roku 2004. Hlavou metodik a srdcem tvůrce. Autorka projektů Hraničáři, Mission:Possible, Výchova ke ctnostem. Spoluautorka Instruktorského slabikáře (Grada, 2021).

Zobrazit termíny programu

0 komentářů