Mgr. Lada Nekvapilová

Nejsem potížista, jenom nerozumím! – Jak se domluvit s dětmi s poruchou komunikace a chování

Máte v oddíle či kroužku děti, které se chovají nestandardně, na pokyny reagují paradoxně nebo vůbec, jsou obtížně zvladatelné a potřebují neustálou pozornost svého „vlastního“ dospělého (který se přitom potřebuje věnovat i ostatním)? Nebo chcete být připravení na možnost, že se k vám takové děti připojí? Poruchy porozumění a vyjadřování (často i v kombinaci např. s ADHD, poruch učení, PAS apod.) se u dětí vyskytují stále častěji a jejich důsledkem bývá chování, které dostává nálepku „zlobivce“. Tyto děti ale nechtějí zlobit – jen s nimi komunikujeme způsobem, který nechápou, a klademe na ně požadavky, které jsou mimo jejich možnosti. Pojďme se pochopit!

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckyjen sebe :)
Doplatek na místě0,00
Lektor
Mgr. Lada Nekvapilová (Šamanka)
Jsem klinická logopedka s postgraduálním vzděláním a klinickou atestací, s třicetiletou praxí v ambulanci i stacionáři. Věnuji se všem věkovým skupinám - od miminek po seniory v oblasti vrozených i získaných poruch komunikace včetně kombinovaných vad a poruch somatických, smyslových i psychických. Po klasickém vzdělání jsem navázala alternativními způsoby, které se prolínají a jsem tak schopna komplexně pomoci v nejrůznějších situacích. Posledních 20 let jsem garantem studentů klinické logopedie na akreditovaném pracovišti a moje přednášková činnost zahrnuje jak odborné fórum (studenti psychologie, speciální pedagogiky, ošetřovatelství), tak i osvětu mezi laickou veřejností.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů