Bc. et BcA. Martina Klaková

Přírodní živly - Vzduch

V úvodu budou účastníci workshopu seznámení s celoročním programem Přírodní živly. Pro ukázku výuky je vybrán jeden ze živlů a to VZDUCH. Posluchači budou mít možnost se blíže seznámit s náplní jedné vyučovací hodiny. Sami si vyzkouší takzvanou „hrací etudu“, kdy žáci na začátku hodiny po seznámení s programem, spontánně rozvíjí svou kreativitu, spolupráci a komunikaci. Hlavní část výuky žáků bude s posluchači probrána už jen teoreticky, kdy se dozví, jaké techniky byly využity při tvorbě, jaké cíle jsme v aktivitách rozvíjeli a čemu bychom se měli v budoucnu vyvarovat a na co navazovat v příštích hodinách výuky. Na závěr workshopu bude společná diskuze nad zkušenostmi práce s dětmi a vhodnými tématy k realizaci v hodinách výtvarné výchovy.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckyšátek, 2x tužka, centropen
Lektor
Bc. et BcA. Martina Klaková
Studovala jsem na SUPŠ Turnov obor zlatnictví, stříbrnictví, následně na Slezské univerzitě v Opavě Institut tvůrčí fotografie a na Masarykové univerzitě předškolní a mimoškolní pedagogiku. Celý život se věnuji vzdělávání dětí a dospělých převážně ve výtvarné a řemeslné tvorbě. V současné době jsem pedagog v ZUŠ ve výtvarném oboru, provozuji svůj vlastní výtvarně řemeslný ateliér a malou rodinnou galerii.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Abeceda ve výtvarném umění

V úvodu budou účastníci workshopu seznámení s celoročním programem „Abeceda ve výtvarném umění“. Posluchači budou mít možnost se stručně seznámit s celou roční koncepcí těchto vyučovacích hodin. Pro ukázku výuky je vybráno hned první písmeno v abecedě A. V tomto workshopu si účastníci vyzkouší takzvanou „hrací etudu“, kdy žáci na začátku hodiny po seznámení s programem, spontánně rozvíjí svou kreativitu, spolupráci a komunikaci při tvorbě z materiálu začínající na písmeno „A“. Hlavní část výuky žáků bude s posluchači probrána už jen teoreticky, kdy se dozví, jaké techniky na písmeno „A“ byly využity při tvorbě, jaké cíle jsme v aktivitách rozvíjeli a čemu bychom se měli v budoucnu vyvarovat a na co navazovat v příštích hodinách výuky. Na závěr workshopu bude společná diskuze nad zkušenostmi práce s dětmi a vhodnými tématy k realizaci v hodinách výtvarné výchovy.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckypsací potřeby - tužka, centropen
Lektor
Bc. et BcA. Martina Klaková
Studovala jsem na SUPŠ Turnov obor zlatnictví, stříbrnictví, následně na Slezské univerzitě v Opavě Institut tvůrčí fotografie a na Masarykové univerzitě předškolní a mimoškolní pedagogiku. Celý život se věnuji vzdělávání dětí a dospělých převážně ve výtvarné a řemeslné tvorbě. V současné době jsem pedagog v ZUŠ ve výtvarném oboru, provozuji svůj vlastní výtvarně řemeslný ateliér a malou rodinnou galerii.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů