Miloslav Kavka

Možnosti spolupráce s Místní akční skupinou

V České republice je přes 180 Místních akčních skupin. Víte, v čem by s nimi mohla být zajímavá spolupráce. V 5 minutách Vám představíme místní akční skupiny a pak se budeme věnovat ryze praktickým oblastem, v rámci kterých můžete získat prostředky na vybavení, vzdělávání a aktivity organizované mladými lidmi. Obsahem programu budou i tato témata: - Krátce o Místních akčních skupinách (MAS) - „Šablony pro neziskovky“ – Výzva OPVVV – zvyšování kvality neformálního vzdělávání - Evropský sbor solidarity – Solidární projekty - Vybavení pro spolkovou a kulturní činnost přes MAS

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Miloslav Kavka , Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
10 let zkušeností s realizací táborů pod organizací Eldorádo Náchod na TZ Devítka. 7 let zkušeností Komunitní a sociální práce v organizaci IQ Roma servis, z.s., vedení týmů, psaní a řízení realizace projektů. 6 let zkušeností v Místních akčních skupinách - konzultace k připravovaným projektům, psaní a řízení projektů. Spolu se 4 menšími NNO z území napsal a řídí realizaci projektu na zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Absolvování školení Solidární projekty – role zastřešujících organizací.
Mgr. Jan Oujeský , Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
14 let skautem, z toho 6 let vedoucí oddílu ve středisku Arnika Horní Slavkov. 9 let zkušeností s dotacemi, řízením projektů. A z toho 7 let v Místní akční skupině – vypisování výzev pro žadatele, poskytování konzultací, hodnocení projektů, ale i tvorba a realizace vlastních individuálních projektů MAS v celostátních výzvách (v oblastech vzdělávání, sociálních služeb, spolupráce, investiční projekty atd). 2 roky ve vedení kanceláře MAS – vyjma výše zmíněných i řízení týmu kanceláře MAS, financí atd.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů