Mgr. Jiří Zajíc

Výchova jako jedinečné poslání

Program má za cíl nadchnout účastníky pro cestu výchovy, na kterou se vydali. Provázet nás při tom bude ústřední myšlenka Jana Amose Komenského. Současně se podíváme na sedm základních principů důležitých pro výchovu v dnešní době. Účastníci budou moct svými otázkami a nápady program spoluutvářet.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyVěci na psaní a bdělou mysl ;-)
Lektor
Mgr. Jiří Zajíc (Edy) , Junák - český skaut, z.s.
Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM, následně metodik pro vzdělávání v Národní pedagogickém institutu a nyní odborný garant propojování formálního a neformálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Toto je moje 14. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Dvakrát také debaty o vlastenectví). Letos nabízím jeden úplně nový program o tom, jak příroda nás učí duchovnímu životu a druhý skoro nový o jedinečnosti výchovy (měl premiéru na CVVZ loni) :-)

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Příroda jako učitelka duchovního života

Program nabízí prohloubení všeobecného tušení, že mezi přírodou a duchovním životem je určité spříznění. Nabízí účastníkům dostatečně široké a přitom nepovrchní pochopení duchovního života a některé zvlášť výrazné možnosti, jak díky přírodě do něj i vstoupit. Zejména v druhé praktické části bude příležitost pro vlastní nápady a objevy účastníků.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyVěci na psaní, probuzená mysl ;-)
Lektor
Mgr. Jiří Zajíc (Edy) , Junák - český skaut, z.s.
Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM, následně metodik pro vzdělávání v Národní pedagogickém institutu a nyní odborný garant propojování formálního a neformálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Toto je moje 14. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Dvakrát také debaty o vlastenectví). Letos nabízím jeden úplně nový program o tom, jak příroda nás učí duchovnímu životu a druhý skoro nový o jedinečnosti výchovy (měl premiéru na CVVZ loni) :-)

Zobrazit termíny programu

0 komentářů