zpět

Future ON!

Jedním z přednášejících na letošní CVVZ bude i Bob Kartous.

A o čem bude mluvit? Důležité faktory měnící evoluční podmínky života lidského druhu v digitálně-fyzickém prostředí 21. století, schopnosti a dovednosti důležité pro to, abychom uměli smysluplně žít, nejen přežívat ve vleku stále dokonalejších extenzí našeho vlastního mozku a měnící se realitě naší individuální a sociální existence.