Termín: 16. – 19. listopadu 2017

Místo konání: Šumperk

Akce se uskuteční v prostorách Gymnázia Šumperk a Základní školy na ulici Edvarda Beneše.

Důležité termíny:

  • začátek přihlašování na CVVZ Šumperk – 1. června 2017
  • konec přihlašování na programy – 6. listopadu 2017

Cena:

Základní cena účastnického poplatku na CVVZ 2017 v Šumperku zatím nebyla stanovena:

V ceně účastnického poplatku bude zahrnuto ubytování ve škole (školní třída, na zemi), 3 jídla v pátek a 3 jídla v sobotu, v neděli snídaně a balíček na cestu. Plus samozřejmě odborný program.

Za příplatek bude zajištěno ubytování na internátu.

Kapacita akce:

Kapacita je omezena. Aktuálně počítáme s 800 platícími účastníky.

Věkový limit:

Věkový limit pro účast na akci je 18 let. Od 15 let možno s garantem – dospělým, který se za mladšího účastníka zaručí.

Harmonogram akce

  • zde bude stručně uveden harmonogram akce