Mgr. Markéta Jurčíová

W26

Maraton psaní dopisů

Přijďte poznat největší mezinárodní lidskoprávní akci Maraton psaní dopisů a zjistěte, jak ručně psané dopisy mohou přispět k osvobození konkrétních lidí, kteří se stali obětmi bezpráví. Na workshopu se skrz aktivity neformálního vzdělávání seznámíte s principy akce, příběhy lidí, za které letos celý svět píše dopisy a bude prostor samotný apel vládě napsat. Budeme pracovat s podpůrnými materiály, které jsou zdarma pro účastníky dostupné. Více o akci: https://maraton.amnesty.cz/skoly

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Mgr. Markéta Jurčíová , Amnesty International
Na CVVZ budu zastupovat organizaci Amnesty International a představím vám naše aktivity lidskoprávního vzdělávání. Amnesty International ČR se lidskoprávnímu vzdělávání věnuje už více než deset let s cílem vytvářet kulturu ve společnosti založenou na respektu k lidským právům, ve které lidé tato práva brání a prosazují je pro všechny bez rozdílu. Vzdělávání k lidským právům považujeme za nedílnou součást své práce a za pilíř na cestě k jejich respektování, prosazování a ochraně. Vzděláváme mladé lidi o živých společenských tématech a povzbuzujeme je, aby se za naplňování lidských práv aktivně zasazovali. Prostřednictvím interaktivních workshopů na školách prohlubujeme znalosti studentů o lidských právech, pomáháme jim formovat jejich postoje k zásadním otázkám a vedeme je ke zlepšení dovedností, potřebných k účinné ochraně lidských práv. Nabízíme praktické metodiky a vzdělávací semináře pro pedagogy, které usnadňují začleňování lidských práv do výuky i do celkového života školy. Všechny lidskoprávní workshopy, metodické příručky a vzdělávací projekty Amnesty International vychází z principů neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

W25

Živá knihovna

Při Živé knihovně se setkáte s několika zajímavými osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv. živými knihami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez domova, LGBT+ a další. Rozhovory probíhají v malých skupinách a neformální atmosféře, kdy se můžete zeptat na vše, co vás zajímá. Součástí programu jsou i aktivity na naladění se na rozhovorovou část a nechybí reflexe zážitku. Jako účastníci bude aktivní součástí programu, vy sami budete nositeli vašeho zážitku.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Mgr. Markéta Jurčíová , Amnesty International
Na CVVZ budu zastupovat organizaci Amnesty International a představím vám naše aktivity lidskoprávního vzdělávání. Amnesty International ČR se lidskoprávnímu vzdělávání věnuje už více než deset let s cílem vytvářet kulturu ve společnosti založenou na respektu k lidským právům, ve které lidé tato práva brání a prosazují je pro všechny bez rozdílu. Vzdělávání k lidským právům považujeme za nedílnou součást své práce a za pilíř na cestě k jejich respektování, prosazování a ochraně. Vzděláváme mladé lidi o živých společenských tématech a povzbuzujeme je, aby se za naplňování lidských práv aktivně zasazovali. Prostřednictvím interaktivních workshopů na školách prohlubujeme znalosti studentů o lidských právech, pomáháme jim formovat jejich postoje k zásadním otázkám a vedeme je ke zlepšení dovedností, potřebných k účinné ochraně lidských práv. Nabízíme praktické metodiky a vzdělávací semináře pro pedagogy, které usnadňují začleňování lidských práv do výuky i do celkového života školy. Všechny lidskoprávní workshopy, metodické příručky a vzdělávací projekty Amnesty International vychází z principů neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů