Veronika Chvojková

PED03

pÁPÁ HRÁTKY - naučíme děti vnímat hendikep

Vyzkoušej si sám a následně se nauč jak dětem přiblížit pocity, možnosti a překážky se kterými se setkávají lidé se specifickými vzdělávacími potřebami? Seznámení se vzdělávacími programy pro děti a mládež. V těchto programech dochází k využití kompenzačních pomůcek a následnému prožitku v modelových situacích navozujících běžný den člověka se zdravotním postižením. Na vlastní kůži si to prožijte! Paralympijský školní den - vzdělávací program, seznamující žáky a studenty se sporty osob se zdravotním postižením formou besedy a následných pohybových činností pojících se k danému postižení (mobilita na vozíku, prostorová orientace, jízda na sportovním vozíku, cílové sporty) pÁPÁ hrátky - vzdělávací program, seznamující předškolní děti se zdravotním postižením formou pohádek a činností pojících se k danému postižení (jízda na vozíku, asistence osob se zrakovým postižením, znakový jazyk, kresba ústy, psychomotorické a zdravotní cvičení) V programu budete seznámeni s oběma osvětovými vzdělávacími programy a následně si vybrané činnosti vyzkoušíte.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
PomůckyTužku, papír
Lektor
Veronika Chvojková (Chvojec)
Pocházím z Rychnova nad Kněžnou, ale už 6 let žiji v Olomouci. Posledním rokem studuji Fakultu tělesné kultury UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Od roku 2018 pracuji pod Olomouckým krajem jako konzultant APA (aplikované pohybové aktivity), kde se snažíme podpořit děti, žáky a studenty se SVP v oblasti tělesné výchovy i v oblasti mimoškolních pohybových aktivit. Jsem autorkou vzdělávacího programu "pÁPÁ hrátky" kde je cílem seznámit předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek a aktivit pojící se k danému postižení. Déčko - DDM RK zde působím 11 let jako externí pracovník (kroužky, tábory, akce, víkendovky).

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

SPH29

Sportovně-kompenzační pomůcky

Ukázka s možností vyzkoušet si sportovně-kompenzační pomůcky využitelné v přírodě. Možnosti zapojení dítěte se zdravotním postižením do pohybových aktivit díky využití sportovně kompenzačních pomůcek.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckypití, oblečení na ven
Lektor
Veronika Chvojková (Chvojec)
Pocházím z Rychnova nad Kněžnou, ale už 6 let žiji v Olomouci. Posledním rokem studuji Fakultu tělesné kultury UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Od roku 2018 pracuji pod Olomouckým krajem jako konzultant APA (aplikované pohybové aktivity), kde se snažíme podpořit děti, žáky a studenty se SVP v oblasti tělesné výchovy i v oblasti mimoškolních pohybových aktivit. Jsem autorkou vzdělávacího programu "pÁPÁ hrátky" kde je cílem seznámit předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek a aktivit pojící se k danému postižení. Déčko - DDM RK zde působím 11 let jako externí pracovník (kroužky, tábory, akce, víkendovky).

Zobrazit termíny programu

0 komentářů