Gabriela Malá

HTD08

Rozvoj hudebního talentu u dětí

Jedná se o hudebně - pedagogickou inspiraci s praktickými ukázkami. Především jde o rozvoj hudebně - rytmického cítění a hudebně - pohybového projevu u dětí od jednoho roku. Účastníci programu si vyzkouší intonační, deklamační i dechová cvičení s prvky muzikoterapie.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Gabriela Malá (Gabča) , Dům dětí a mládeže
Jsem lektorkou hudebních kroužků pro děti a dospělé již 15.let. Vyučuji hru na klavír, sólový zpěv a hudební kroužky pro děti a Především se věnuji dětem předškolního věku, s kterými rozvíjím jejich hudební schopnosti a dovednosti, rytmické cítění a pozitivní vztah k hudbě. Sudovala jsem hudební výchovu, komunikaci a pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. Účastnila jsem se CVVZ v Hradci Králové.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů