Eliška Sommerová

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření ve školách, dělení, stručná charakteristika, aktuální legislativa, podpůrná opatření ve volném čase - ano či ne? Spíše "přednáška" možno dotazy i k doporučením pro vzdělávání, které třeba máte ve škole, školní družině. Ukázky reedukačních programů.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckytužka, papír, případně doporučení pro vzdělávání, která chtějí konzultovat (ideálně kopie, bez osobních údajů žáka)
Lektor
Eliška Sommerová , Vesmír Říčany, z.s.
Pracuji v SPC logopedickém a surdopedickém jako speciální pedagog - logoped. Pracuji s dětmi s narušenou komunikační schopností - jak přímá práce, tak vytváření doporučení pro vzdělávání, stimulační programy. Jezdím na tábory od dětství, v posledních letech jako zdravotnice, mám zkušenosti jako vedoucí, zástupce hlavního vedoucí, dopomoc při realizaci i přípravě celotáborových her, občasná dopomoc při jednorázových akcích (den dětí, atd.). CVVZ jezdím s malými přestávkami od roku 2009.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů