pÁPÁ HRÁTKY - naučíme děti vnímat hendikep

Vyzkoušej si sám a následně se nauč jak dětem přiblížit pocity, možnosti a překážky se kterými se setkávají lidé se specifickými vzdělávacími potřebami? Seznámení se vzdělávacími programy pro děti a mládež. V těchto programech dochází k využití kompenzačních pomůcek a následnému prožitku v modelových situacích navozujících běžný den člověka se zdravotním postižením. Na vlastní kůži si to prožijte! Paralympijský školní den - vzdělávací program, seznamující žáky a studenty se sporty osob se zdravotním postižením formou besedy a následných pohybových činností pojících se k danému postižení (mobilita na vozíku, prostorová orientace, jízda na sportovním vozíku, cílové sporty) pÁPÁ hrátky - vzdělávací program, seznamující předškolní děti se zdravotním postižením formou pohádek a činností pojících se k danému postižení (jízda na vozíku, asistence osob se zrakovým postižením, znakový jazyk, kresba ústy, psychomotorické a zdravotní cvičení) V programu budete seznámeni s oběma osvětovými vzdělávacími programy a následně si vybrané činnosti vyzkoušíte.
 
 
 
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Odesláním příspěvku do diskuse souhlasím s jeho zobrazením na serveru, a to i v redakčně zkráceném či upraveném znění.
Redakce nenese odpovědnost za obsah vkládaného příspěvku. Vyhrazuje si však právo i bez udání důvodu příspěvek upravit či odstranit.